1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Je jeseň, listie padá a parlamentné voľby sa blížia

2015-11-08 Ing. Peter Palko
.
xxxxxFarebná príroda a padajúce lístie je neklamným dôkazom, že nás navštívila jeseň a čoskoro bude zima.
Maxi billboardy na viditeľných verejných miestach, so známymi, ale aj neznámymi tvárami sú neklamným znakom, že sa blížia slovenské parlamentné voľby. Ohlupovacie hesla a nesplniteľné sľuby nám budú zneprijemňovať náš život každodenný minimálne do marca 2016 a niektoré aj dlhšie.
Vládnuca štátostrana na maxi-billboardoch, predstavovaná roky-rokúce presvedčivými známymi tvárami svojich vrcholových činovnikov, presviedča všetkých okoloidúcich, že vraj „ROBÍME PRE ĽUDÍ“. Mnohí krútia hlavou a nechápu... Určite by bolo adresnejšie a pre občanov SR zrozumiteľnejšie, keby tam stálo, že „ROBÍME PRE SVOJÍCH ĽUDÍ“.
Skúsim na pár príkladoch v krátkosti pripomenúť všetkým, čo sa pod akčným predvolebným heslom „ROBÍME PRE ĽUDÍ“ vlastne skrýva. Atmosféru a ilúziu sociálneho vládnutia štátostrany mali vytvoriť  hlavne takzvané „balíčky“. Ich obsah a rozsah /škoda že nie aj dosah/ pri vysvetľovaní ľuďom si osobne nenechal újsť sám Veľký kormidelník Róbert aj s doprovodom. Dotknem sa niektorých:
Prvý - bezplatné cestovanie  vlakom pre študentov a dôchodcov. Výsledok? Väčšina slovenských dôchodcov stráca dôvod cestovať hneď na počiatku. Nemajú dosť peňazí z mizerných dôchodkov na to, aby v cieli svojej cesty, napríklad pri návšteve  svojich blízkych, či pri nákupoch mohli miňať podľa svojho uváženia. Keby ich záslužené, ťažko odpracované dôchodky boli na priemernej úrovní tých západných v štátoch EÚ, nebola by táto zbytočná okázalosť potrebná.
Kategória študenti: Po úspešnom ukončení dochádzky do vzdialenej školy zisťujú, že radosť zo získaného diplomu a titulu vystrieda množstvo problémov s nájdením si vhodného pracovného miesta. Niektorí po neúspešných pokusoch po čase odídu pracovať i žiť za hranice SR, iní radšej do životopisu titul neuvedú, aby dostali aspoň podradnú prácu za minimálnu mzdu.
Vyhrali však bezdomovci s občianskym preukazom, ktorí sa môžu voziť celú zimu vo vyhriatych vlakoch.
Druhý - znížená DPH na vybrané potraviny. Ročné náklady na zníženie sadzby DPH boli ministerstvom financií pôvodne odhadované na 65 miliónov eur. Počet registrovaných domácnosti na Slovensku je priblížne 1,9 milióna. Po prepočítaní zistíme, že každá slovenská domácnosť ušetrí vďaka tomuto sociálnemu balíčku na potravinách v priemere iba 3 eura. A to sa stane len vtedy, ak to premietnutie do cien bude uskutočnené. Spomeňme si ako sa zníženie DPH v minulosti premietlo do cien kníh!
Zhrnutie: benefit pre ľudí je zanedbateľný, marketingový efekt pre vládnucu štátostranu je úžasný.
Tretí – zníženie poplatkov za energie /plyn, elektrina pre domácnosti/. Už tretí rok je v Európe prebytok energie a znížovanie cien týchto energii. Je hanbou tejto „sociálnej“ vlády, že a prebúdza až teraz, pred parlamentnými voľbami. Budeme však pozorne sledovať, kde sa navýšia ceny a kde nás „skasírujú“ v oblasti služieb, ktoré akože súvisia s dodávkou uvedených energií, aby nedajbože kapitál neprichádzal o očakávaný zisk.
Štvrtý – januárová valorizácia penzii dôchodcov. Zvyšovať sa bude opäť o pevnú sumu a opäť každý druh dôchodku dostane pridanú inú sumu. V porovnaní s januárom 2015 bude nárast nižší. Príčiniu tohto „javu“ má byť, že spotrebiteľské ceny medziročne poklesli o 0,3 percenta.
Pre úplnosť si pripomeňme valorizačnú históriu dôchodkov: V roku 2014 bola pevná suma 8,80 eur. V roku 2015 bola pevná suma 5,20 eur. V roku 2016 bude pevná suma 1,90 eur.
Je zaujímavé, že naši dôchodcovia, ktorí žijú v krajine európskeho tigra, ktorý sa chváli každý rok makroekonomickými výsledkami, idú s dôchodkami „dolu vodou...“.
Vysvetlenie stavu: v minulosti, keď sa skutočne valorizovalo /nie žonglovalo s číslami/ a dôchodky rastli percentuálne, tak nárast dôchodkov percentuálne kopíroval nárast miezd. Tým sa udržiaval dôchodok priblížne na úrovní 47 percent miezd /za socializmu to bolo trvale pre všetkých 60 percent/. Zavedením solidárneho rastu o pevnú sumu bude len necelá polovica percent z rastu miezd. Avšak „ohlúpnutí“ dôchodcovia budú opäť dávať v parlamentných voľbách hlasy Veľkému kormidelníkovi Róbertovi, aj keď ich spolu so svojou „sociálnou“ štátostranou systematicky ožobračuje. Vládou riadená „zbojníčina“ na dôchodkoch spočíva už v samotnom nápočte /vzorci/ percent valorizácie.
Pevná suma sa určuje percentom, ktoré sa stanovuje ako súčet 80 percent z priemerneho medziročného rastu spotrebiteľských cien a 20 percent z medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku za prvý polrok roku 2015. Ak si túto „hádanku“ dešifrujeme, tak zistíme, že pre život dôchodcu a na jeho úroveň a kvalitu okrem cien potravín, bývania a ošatenia /to sú tie spotrebiuteľské ceny/ sú potrebné a nutné aj služby. Ide hlavne o služby spojené s jeho zdravím, napríklad výkony u zubára, platené liečebné úkony, kúpeľná liečba, špeciálne liečiva a podobne. Narast cien týchto služieb každý rok ako aj ďalších položiek sa z pochopiteľných dôvodov do tohto výpočtu nepremieta.
„Sociálne cítiaci“ činovníci štátostrany dobre vedia balamútiť a zavádzať občana na všetkých frontoch jeho života.
Pre úplnosť tejto časti ešte uvediem všetky kategórie dôchodcov a ako budú od 1.1.2016 valorizovaní:
- každý starobný dôchodca dostane pridané 1,90 eura, predčasný 1,80 eura.
- pozostalostné penzie vzrástu o 1,20 eura
- siroty si prilepšia o 0,60 eura
- invalidi so zdravotným postihnutím nad 70 percent si prilepšia o 1,70 eura
- invalidi so zdravotným postihnutím menej ako 70 percent dostanú 1 euro
Toto je naozaj „veľkorysé gesto“ „sociálnej vlády...“.
Je možné pokračovať v ďalších zaujímavých oblastiach života slovenského občana. Už sa mi však nechce piplať v tomto hnoji „sociálneho vládnutia“ súčasnej štátostrany na čele s Veľkým kormidelníkom. Za dve volebné obdobia nevyužili šancu a dôveru občanov SR, ktorú im dali v nádejí na lepší sociálnejší a spravodlivejší život. Takmer osem rokov „ROBILI LEN PRE SVOJICH ĽUDÍ“. Ostáva len dúfať, že tí ostatní tiež ľudia im vystavia spravodlivý účet.
Zakončím to asi takto: Jeseň bude aj naďalej farebná, listie zo stromov bude aj naďalej padať. Možno sa raz, ak Pán Boh dá, prebudia Sitnianski rytieri a slovenský národ znova povstane a urobí konečne poriadok s politickými darmožráčmi. Potom ho čaká ťažká úloha, začať od začiatku budovať sociálne spravodlivé Slovensko pre každého.
15.októbra  2015                                                   Ing.Peter Palko, ľavicový intelektuál
.