1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ESO - Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa z pohľadu praktika

2015-12-01 Peter Palko
.
xxxxxMinisterstvo vnútra na základe zákona 180/2013 Z. z. v súčinnosti s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy spustilo program ESO, čo znamená  Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa. Ide vraj o najväčšiu plánovanú reformu štátnej správy od roku 1989. Cieľom je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Odôvodnenie na jednotku.
yyyyyReforma verejnej správy má rozšíriť pôsobnosť miestnej verejnej správy, zefektívniť jej činnosť a znížiť nasiaknutú byrokraciu.  Výsledok je presun zamestnancov z jedného miesta na iné. Regionalizácia, resp. decentralizácia Slovenskej republiky, je však podľa môjho názoru zaujímavá hlavne tým, že dáva príležitosť vyniknúť tým politikom, ktorí majú osobné záujmy koncentrovať prostredníctvom  vyvolených moc do svojich rúk.
yyyyySom človek z praxe. Teoretizovanie o úsporách v Ese nechajme na tlačové konferencie politikov. Ja im neverím. Prečo?  Odpoveď vám dá môj reálny  pohľad, ako ESO žije svojim životom a nie životom nás občanov. Redukciu si vyžadujú i náklady na štátnu administratívu. Začal by som Národnou radou a pokračoval by som najrôznejšími detašovanými pracoviskami jednotlivých ministerstiev.  Život ma naučil kedy treba rátať a kedy počítať.
yyyyyZákladné manažérske pravidlo znie, že riadiaci pracovník sa má obklopovať ľuďmi, ktorí sú chytrejší než on sám. Máloktoré pravidlo bolo v riadiacej praxi tak masívne porušované ako práve toto. Všetci nás uisťujú, že ho dodržujú, ale pohľadom do ich personálneho okolia objavujete utajené „psychiatrické kliniky“, zložené z psychopatov a paranoikov. Väčšina politikov  má utkvelú predstavu – skrytý komplex menejcennosti a vyvierajúcu obavu, aby ich nikto nezatienil. Preto si vyberajú spolupracovníkov s výrazným deficitom inteligencie, u ktorých toto nebezpečie nehrozí. Podľa zákona „padajúceho kameňa“ sú však potom spolupracovníci týchto spolupracovníkov ešte hlúpejší. Veď ako  môže minister, ktorého rezort je zodpovedný za vonkajšiu ochranu hraníc, odovzdať svoje kompetencie napr. v povolávaní a evidencii záloh inému ministrovi. To isté platí o školstve, o katastri a mnohých ďalších. To je ESO? To je potieranie inštitucionalizmu.
yyyyyDiabol je skrytý v detaile a ten, kto nevie, čo bude robiť prvé tri mesiace, pravdepodobne nevie ani to, čo by robil ďalšie štyri roky, pokiaľ ho nevymení ďalšia politická garnitúra. Vo verejnej správe chýbajú ľudia, odborníci na danú oblasť. Tí sú na úradoch práce. Pokiaľ tam ešte nejakí sú, tak   až tento odborník má právo zasadnúť na vedúcu funkciu, ktorý prešiel danou oblasťou, svoje si odpracoval pri často nudnej a dlhodobej rutinnej činnosti.
yyyyyPo nástupu tejto vlády a spustení ESO som si ako bývalý dôstojník nedokázal predstaviť, že by oblasť krízového riadenia s celokrajskou pôsobnosťou, v kraji kde žijem, bola zverená do riadiacej pôsobnosti osobe, ktorá nemá ani vysokoškolské vzdelanie, chýbajú jej praktické skúsenosti a riadiace schopnosti. Aký má takýto človek prínos pre nás, občanov. Na čo je nám  takáto inštitúcia? Je len preto, že ju mať musíme podľa požiadaviek EU? A preto,  aby sme mohli umiestniť svojho človeka na veľmi dobre platené miesto? Kto dáva odpočet za prácu takéhoto  človeka?
Tí čo nevedia čo táto funkcia obsahuje, upresním: je to riadenie: civilnej ochrany a krízového plánovania, riadenie koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, riadenie oddelenia obrany štátu.
yyyyyHovorí sa, že  uťahovať si z druhých má právo iba ten, kto je ochotný  si uťahovať sám zo seba. Musím pripustiť, že pri výbere svojich spolupracovníkov som mnohokrát bol presvedčený o tom, že som „jednotka“, že „mám navrch.“ Nemal som obavu z konkurencie. Absentovali u mňa obavy, že by ma mohol niekto zatieniť. Veď odborníkov z oblasti leteckého opravárenstva  bolo možné v Československu spočítať na prstoch jednej ruky. Uvedomoval som si, že toto sebavedomie je svojim spôsobom škodlivé, ale vo všeobecnosti pôsobilo pozitívne. Nemusel som sa svojich podriadených báť opýtať na ich názor. Mal som veľa oponentov a to bolo dobre. Súhlasiť s vlastnými názormi je nuda, zatiaľ čo protiargumenty či protiklady ma viedli k premýšľaniu. Bral som vážne tých, čo v živote niečo dokázali. O to menej som bral vážne tých ( a boli i takí) za ktorými boli iba slová, slová, slová... A to nás posúvalo.
yyyyyVy skôr narodení, zaspomínajte.  Navštívili ste úrad a tam ste všetko vybavili? Áno, to bolo pred rokom 1989.  Veď  organizačná štruktúra dnešného ESO je prevzatá z organizačnej štruktúry, ktorá tu bola pred rokom 1989. V čom je rozdiel v jej funkčnosti? To už hádam poznal každý občan.  Na miestach úradníkov sedeli odborníci, ktorí vedeli odpovedať, poradiť zo znalosťou veci. Nikto nebol šikanovaný. Dnes je to práve naopak. Úradník, ktorý nevie, stáva sa v jednaní agresívny.
yyyyyV živote nie je nič silnejšieho ako myšlienka. Naplnenie mojej myšlienky je žiť v slobodnej, sociálne spravodlivej a solidárnej spoločnosti. Stojí  za to pre túto myšlienku žiť a bojovať. Pokúsim sa ešte vo volebnej kampani pomôcť tým, čo presadzujú moje videnie sveta. Nebojím sa, že sa to nepodarí. Možno nie hneď, ale ľudia volajú po zmene a podarí sa nám zbaviť týchto mocichtivých neosobností. A ja verím, že táto doba  príde.
.