1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Exekútori – áno či nie?

2016-02-04 Administrátor
.
xxxxxNa otázky k tejto téme odpovedá kandidátka na poslankyňu do NR SR Mgr. Viera Hurtišová.
.
Niektoré politické strany majú snahu vo svojich volebných programoch ponúkať zrušenie inštitútu súdneho exekútora . Je to podľa vás reálne ?
yyyyySúdny exekútor existoval v každom spoločenskom systéme , nakoľko musí existovať nástroj na vynútenie si svojho práva. Jednoducho povedané platiť, sa musí v každom spoločenskom zriadení a v prípade, ak niekto odmieta platiť, musí existovať nástroj na dosiahnutie vyplatenia pohľadávky. Dnes nie je problém dnes v tom , že by ľudia nechceli platiť, ale je skôr problém , že nemajú z čoho platiť. Veď asi 1,7 mil. obyvateľov žije na hranici biedy. Pretože KSS je strana, ktorá háji záujmy obyčajných ľudí , presadzujeme vo svojom programe zmenu systému súdnictva. A to v tom , že súdny exekútori by boli na úrovni sudcov a nie ako súkromní podnikatelia. Ale ako štátni zamestnanci súdu –sudcovia . Ich úroveň či už praxe alebo vzdelania je dostatočne vysoká.
.
V čom vidíte úľavu pre ľudí , keby sa súdni exekútori preradili na súdy ?
yyyyyVýška odmeny súdneho exekútora by sa znížila na 5 percent z vymoženej pohľadávky, teda rozdiel v odmene súdneho exekútora by bola vo výške 15 percent v prospech povinného. Čiže laicky povedané povinnému by sa znížila pohľadávka o jednú pätinu. Samozrejme by musel povinný znášať reálne hotové výdavky, ktoré by ale vzhľadom ku skutočnosti , že by sa v nich nepremietala paušálna odmena, boli značne nízke . V prípade, ak by povinný bol nemajetný, náklady by znášal štát a nie oprávnený . Pri nízkych pohľadávkach by povinní neplatili žiadnu odmenu ale len hotové výdavky.
.
V súčasnosti sa často vytýkajú prieťahy v konaní pri výkone súdneho exekútora. Myslíte, že by sa preradením na súdy tento stav zlepšil?
xxxxxJednoznačne . Nebolo by nutné pri výkone čakať na vydanie poverenia, schvaľovanie príklepu súdom, schvaľovanie rozvrhového konania, zníženie ceny nehnuteľnosti a ani na schvaľovanie námietok na prvom stupni . Všetky úkony by si vykonal sudca – teda súdny exekútor sám / bez dodatočného ďalšieho schvaľovania súdom a naťahovania lehôt / a tým by sa zabránilo prieťahom v konaní . Povinný by mal možnosť sa odvolať voči jeho konaniu na súd vyššieho stupňa , v prípade predaja nehnuteľnosti. V prípade predaja hnuteľných vecí, by sa postupovalo , ako doposiaľ len s tým rozdielom, že by si to vykonal sudca sám . Súčasťou znaleckého posudku by musel byť aj poznatok , kedy sa v danej lokalite predali podobné nehnuteľnosti a za akú cenu . Znovu by sa ale vrátila možnosť podať námietky voči znaleckému posudku .
.
Okrem exekúcii dnes ľudí trápia ešte takzvané „nebankovky“ s ich úrokmi, zmluvnými pokutami. Viete , ako by sa tento problém vedel odstrániť ?
yyyyyKomunistická strana presadzuje myšlienku jednej štátnej banky a jednej štátnej poisťovne . Čiže v prípade , ak by občania boli v núdzi , tak by si požičali v štátnej banke , ale hlavné je , že výška úrokov by bola do 2 %. Zároveň / tak ako za socializmu/ by sa poskytovali bezúročné mladomanželské pôžičky s možnosťou aj odpísania určitej výšky pri narodení dieťaťa . Veľkou úľavou pre mladé rodiny by bolo , keby existovali naše štátne podniky, ktoré by poskytovali byty za podpísanie 10- ročného úväzku odpracovania v podniku . Takto to fungovalo. Zároveň navrhujeme, prehodnotenie výšky starých pohľadávok od nebankoviek. Komunistická strana vedela zabezpečiť také príjmy obyvateľstva a podporovala taký systém ,ktorý im umožňoval splácať svoje dlžoby bez vedenia exekúcii a teda bez predaja nehnuteľnosti v rámci exekúcii a zrážok zo mzdy a dôchodkov.
.
Niektoré politické strany by považovali uvedené zaradenie súdnych exekútorov pod súdy za spiatočnícke. Myslíte si že majú pravdu ?
yyyyyUrčite nie. Pravdou je, že samotný kapitalistický systém je spiatočnícky.
.