1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Podstata volieb

2015-12-07 Jozef Hrdlička, predseda KSS
.
xxxxxJe rozhodnuté! Tak ako sa predpokladalo dňa 5. marca 2016 sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Od roku 1990 sú vo vzťahu k ním zdôrazňované prívlastky slobodné a demokratické. O tom, že sa blížia hovorí množstvo politickej reklamy ktorá sa stále vo väčšom množstve na nás valí. Všetko v prírode i v ľudskej spoločnosti sa vyvíja. Tak aj nadobúdanie a upevňovanie politickej moci v štáte, realizované prostredníctvom volieb má čoraz viac sofistikovanejšie pozadie a scenáre dosahovania dopredu stanovených cieľov. Naša občianska skúsenosť s tvorbou verejnej mienky, politikou, politickou mocou a vládnutím vôbec nám odokrýva skutočnú tvár parlamentnej demokracie, ktorú možno definovať niekoľkými zásadnými charakteristikami
.
xxxxxSkutočná moc v spoločnosti je v rukách ekonomických elít a nie politikov a politických strán. Ak si niekto myslí, že politickú moc v krajine majú politici a politické strany, ktoré vo voľbách volíme, je buď naivný, neinformovaný alebo z odpustením „blbý“. Samozrejme aj v tomto ohľade je výnimka možná, ktorá však potvrdzuje toto pravidlo. Posledných 26 rokov sme boli svedkami vznikania nových politických strán. Mnohé s nich boli zakladané účelovo na jedno dve použitia. Jeden deň vznikli, na druhý deň boli prezentované ako spása pre Slovensko a na tretí deň boli súčasťou vlády. Politické strany zväčša vznikajú na objednávku a sú financované ekonomickými elitami, ako dobrý podnikateľský plán. Často je tu vplyv a záujem aj z poza hraníc Slovenska. Takto vytvárané a financované politické strany a následne z nich vytvárané parlamenty a vlády slúžia nie svojim voličom, ale svojim sponzorom a ekonomickým tútorom.

Čítať ďalej...

Ústredný výbor KSS schválil kandidátku na voľby do NR SR

2015-11-28 Administrátor
.
xxxxxV utorok 17.novembra rokoval v Bratislave Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska na svojom riadnom zasadaní. Hlavným bodom rokovania bolo prerokovanie a schválenie kandidátov na poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí budú volení 5. marca 2016. Ústredný výbor strany rozhodol, že kandidátku strany bude viesť do volieb predseda strany Jozef Hrdlička.
yyyyyV prvej dvadsiatke kandidátov sú okrem iného aj podpredseda strany, Jalal Suleiman, mladý žurnalista Artúr Bekmatov, bývalý kandidát na prezidenta SR Ján Jurišta - bývalý diplomat, lekárka Annna Sotáková. Kandiduje aj bývalý kandidát na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Peter Palko, Karol Ondriáš -vedecký pracovník SAV, právnička Viera Hurtišová, riaditeľ spoločnosti Juraj Brecko i starosta obce Juraj Obert i ďalší.

Čítať ďalej...

Voľby sú súčasťou zápasu za budúcnosť Slovenska

2015-10-21 -red- Administrátor
.
xxxxxV očakávaní už „naštartovaného“ predvolebného zápasu a prípravy na parlamentné voľby v roku 2016 sa mnohí pýtajú, či sa KSS zúčastní volieb. Otázka je logická: po dvojich po sebe nasledujúcich parlamentných voľbach s veľmi nízkym počtom získaných hlasov má ešte strana odvahu a silu ísť do ďalšieho volebného súboja? Naviac, fakt že strana nemá už teraz po Slovensku, ako iné strany, billboardy, noviny, letáky, priestor v televíznych a rozhlasových diskusiách dáva tušiť, že strana neovplýva peniazmi, ani podporou bohatých sponzorov.
yyyyyNapriek uvedeným skutočnostiam a napriek tomu, že by si to niektorí priali, Komunistická strana Slovenska sa pripravuje na voľby a chce v nich zabojovať. Považuje to za súčasť svojho poslania a súčasť zápasu za budúcnosť občanov Slovenska.
yyyyyPodľa slov jej predsedu Jozefa Hrdličku, „napriek zložitej politickej a spoločenskej situácii v ktorej strana pôsobí, si plne uvedomuje, že strana, ktorá nebojuje o politický vplyv v spoločnosti a nezúčastní sa volebného zápasu, nech sú podmienky a situácia akékoľvek zložité, stráca opodstatnenie svojej činnosti“. Aj keď komunisti nepovažujú voľby za hlavný cieľ svojho politického snaženia, ale len za prostriedok na zvyšovanie svojho politického vplyvu v spoločnosti, volieb do NR SR sa zúčastní. S cieľom prezentovať svoje politické ciele, postoje ale aj programové zameranie na riešenie súčasnej aktuálnej situácie na Slovensku. „Volieb sa zúčastní s politickou ambíciou stať sa parlamentnou stranou a tak získať mechanizmy na zviditeľnenie a šírenie svojho vplyvu v spoločnosti“ - dodáva Hrdlička.

Čítať ďalej...