1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Voľby sú súčasťou zápasu za budúcnosť Slovenska

2015-10-21 -red- Administrátor
.
xxxxxV očakávaní už „naštartovaného“ predvolebného zápasu a prípravy na parlamentné voľby v roku 2016 sa mnohí pýtajú, či sa KSS zúčastní volieb. Otázka je logická: po dvojich po sebe nasledujúcich parlamentných voľbach s veľmi nízkym počtom získaných hlasov má ešte strana odvahu a silu ísť do ďalšieho volebného súboja? Naviac, fakt že strana nemá už teraz po Slovensku, ako iné strany, billboardy, noviny, letáky, priestor v televíznych a rozhlasových diskusiách dáva tušiť, že strana neovplýva peniazmi, ani podporou bohatých sponzorov.
yyyyyNapriek uvedeným skutočnostiam a napriek tomu, že by si to niektorí priali, Komunistická strana Slovenska sa pripravuje na voľby a chce v nich zabojovať. Považuje to za súčasť svojho poslania a súčasť zápasu za budúcnosť občanov Slovenska.
yyyyyPodľa slov jej predsedu Jozefa Hrdličku, „napriek zložitej politickej a spoločenskej situácii v ktorej strana pôsobí, si plne uvedomuje, že strana, ktorá nebojuje o politický vplyv v spoločnosti a nezúčastní sa volebného zápasu, nech sú podmienky a situácia akékoľvek zložité, stráca opodstatnenie svojej činnosti“. Aj keď komunisti nepovažujú voľby za hlavný cieľ svojho politického snaženia, ale len za prostriedok na zvyšovanie svojho politického vplyvu v spoločnosti, volieb do NR SR sa zúčastní. S cieľom prezentovať svoje politické ciele, postoje ale aj programové zameranie na riešenie súčasnej aktuálnej situácie na Slovensku. „Volieb sa zúčastní s politickou ambíciou stať sa parlamentnou stranou a tak získať mechanizmy na zviditeľnenie a šírenie svojho vplyvu v spoločnosti“ - dodáva Hrdlička.
yyyyyStrana už má pripravený program, ktorým mieni ovplyvniť občanov – voličov. Podľa názoru vedenia strany sú v programe zahrnuté také návrhy na opatrenia, ktoré by v prípade ich realizácie výrazne posilnili Slovensko, chránili a presadzovali jeho národno-štátne záujmy, znamenali by výrazné vymanenie sa z ekonomickej okupácie cudzích spoločnosti a hlavne inštitúcii. Pripravované programové návrhy by znamenali značné zlepšenie demokracie pre všetkých občanov, ich rovnosť v príležitostiach, v justičných majetkových i nemajetkových sporoch, v právach, ktoré síce vyplývajú z Ústavy SR a Charty ľudských práv, ale v skutočnosti nie sú na Slovensku doteraz garantované.
yyyyyKomunistická strana má pripravené aj návrhy, ktoré by zamenali postaviť starostlivosť o občanov Slovenska na prvé miesto, až potom riešiť mnohokrát neoprávnené výhody pre zahraničné firmy, zahraničných investorov a iné subjekty. Ochrana občanov i podnikateľov Slovenska pred korupciou, vydieraním, exekúciou, ktoré doteraz na Slovensku funguje v značnom rozsahu, musí byť stredobodom pozornosti parlamentu, vlády i zodpovedajúcich štátnych inštitúcii. Toto obsahuje program komunistov tiež. Ako aj odhaľovanie a potrestanie vinníkov, ktorí sa korupčne správajú a zneužívajú na to aj svoje postavenie a funkcie. V oblasti zahraničnej politiky má strana jasné programové predstavy o riešení súčasnej utečeneckej krízy, ale aj vzťahu k NATO a jeho politike.
yyyyyZ predchádzajúcich skúsenosti strana vie, že budú použité rôzne taktiky a rôzne metódy boja, aj „neférové“, aby sa KSS a jej programové zámery, nech už by boli akékoľvek, ignorovali, zamlčiavali, potierali, alebo spochybňovali. I to je tvár súčasnej „demokracie a rovnosti“. Viac ako pravdepodobné je, že sa nakoniec „siahne“ aj k taktike a prehlaseniam typu „ ...dať hlas KSS je stratený hlas...“. Týmto praktikám sa nedá zabrániť. yyyyyJe však jednoznačné a KSS je si toho plne vedomá: žiadna strana, ktorá pôjde do následujúcich volieb do NR SR, ani pravicová ani ľavicová neponúkne občanom také programové návrhy a východiska pre zlepšenie situácie Slovenska a života jeho občanov, ako KSS. Pritom sú to návrhy realistické a splniteľné.
yyyyyBude na strane, jej funkcionároch i členoch a kandidátoch do parlamentu závisieť, ako tieto programové body dokážu doviesť k ľuďom včas a zrozumiteľne.
yyyyyA bude na občanoch Slovenska, či dajú strane šancu na to, aby tieto predstavy mohla uskutočňovať v prospech Slovenska a jeho občanov.
..