RUB A LÍC JEDNEJ TABLETKY

Ústava Slovenskej republiky hovorí o základných právach a slobodách každého občana v spoločnosti, a aj o tom, že každý má právo na ochranu zdravia. Rovnako garantuje, že na základe zdravotného poistenia majú občania právo na poskytnutie bezplatnej zdravotnej starostlivosti.

Kde sú však tie časy, ako pozostatok vraj zo zlého – totalitného socializmu, kedy do roku 1989 občan, pacient – poistenec jedinej štátnej zdravotnej poisťovne za zdravotnú starostlivosť, za nemocnicu, liečenie, za lieky, rehabilitácie, zdravotné pomôcky neplatil vôbec nič, alebo snáď len 1,- Kčs (0,03 Centa) za vystavenie receptu? Môže sa nám o tom už len snívať. Zúri tu predsa oligarchická demokracia a práva na tvorbu zisku podnikateľov, distribútorov liekov a farmaceutických spoločností sú nadradené nad práva občanov na zdravotnú starostlivosť.

Dnes je tu nový – vraj pokrokový – vraj demokratický systém. Dnes tu máme demokratickú „inováciu“ – systém takzvaných doplatkov. Je to jeden zo spôsobov obídenia našich ústavou garantovaných práv.

Zmeny v liekovej politike štátu však vychádzajú pacientov veľmi draho. Až tak draho, že niektoré veľké skupiny občanov ako dôchodcovia, ľudia na podpore, nezamestnaní, ale aj pracujúca chudoba si predpísané lieky s doplatkami z dôvodu insolventnosti vôbec nemôžu dovoliť!

Ministerstvo zdravotníctva chce napriek tomu ďalšie  zmeny v neprospech pacientov realizovať ešte pred voľbami. Okrem revízie úhrad je to aj pripravovaná zmena zákona, ktorá obmedzí možnosť kompenzovať doplatky za lieky. Celkový dopad bude dramatický na pacientov v obzvlášť senzitívnych oblastiach ako onkológia, neurológia, diabetes či psychiatria. „Doplatky za lieky sa zvýšia o niekoľko desiatok eur za balenie. V hraničnom prípade onko-hematológie (rakoviny krvi) až na 2 166,- € za balenie,“ uviedol ako príklad viceprezident Asociácie na ochranu práv pacientov Dominik Tomek. Ak budú všetky ministerstvom navrhované zmeny v úhradách aj doplatkoch uplatnené, zhoršia dostupnosť liekov pre slovenských pacientov. Slovensko začína zápasiť s nedostupnosťou niektorých liekov, pri čom jednou z príčin je aj regulácia v oblasti úhrad za lieky.

Z verejne dostupných zdrojov je známe, že  v krajinách EÚ si v priemere pacient pripláca 15 percent z ceny účtu za zdravotnú starostlivosť, no na Slovensku je to teraz už 18 percent a po poslednej revízii toto číslo stúpne možno až nad 20%.

Preto: Bohatí lieky mať budú (ak nie zo Slovenska, tak zo zahraničia), chudobným ostanú oči pre plač, bolesť, choroba a smrť.

Na druhej strane podľa aktuálnych štatistík na Slovensku sa najviac oplatí podnikať v automobilovom, farmaceutickom priemysle a v hazarde. Tieto odvetvia dosahujú najvyšší priemerný zisk. Vyplýva to z aktuálnej analýzy ziskov, z údajov po zdanení za rok po vyhodnotení výsledkov viac ako 110.000 právnických subjektov.

„Z výsledkov je zrejmé, že ihneď po automobilovom priemysle, čo je pochopiteľné vzhľadom na počet automobiliek, ktoré vyrábajú na území Slovenska, sa umiestnil farmaceutický priemysel s priemerným ziskom po zdanení takmer 510.000,- €. Prvú trojku uzatvára hazard s výškou priemerného zisku viac ako 220.000,- €. (Teda výroba a distribúcia liekov je takmer dva a pol krát ziskovejšia ako hazard!)

Rebríček tvorený na základe mediánu, (teda hodnoty, ktorá sa nachádza v strede) hovorí o tom, že s rekordným ziskom viac ako 35.000,- € po zdanení vedie farmaceutický priemysel. Až na druhom mieste je automobilový priemysel s úbohými 9.500,- € a.t.ď.

Čo z toho vyplýva?

Kým podnikatelia v oblasti farmaceutického priemyslu, distribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok neúmerne bohatnú, pacienti a zdravotne postihnutí občania zo stredných a nižších príjmových vrstiev nemôžu plne uplatniť svoj zákonný nárok na primeranú zdravotnú starostlivosť a na vyliečenie. Chudobní občania budú zrejme nútení bez primeranej pomoci umierať.

Zásadná – radikálna zmena je nevyhnutná a je možná. Zmeniť to však dokážu len komunisti.

Zmenou spoločenského systému, kde bude prioritou zdravie občana a nie zisk korporácií a podnikateľov.

 

Mgr. Peter Nišponský

Predseda MO KSS Košice

By |2019-10-09T18:45:43+00:00október 9, 2019|Články|0 Comments

Leave A Comment