1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

"Poplatok" za členstvo v okrskovej volebnej komisii?

2014-02-12
12.02.2014 .H.... Otázka. - 12.02.2014 Peter Nišponský - Odpoveď
.
Otázka:
Dobrý deň.
Chcela by som sa opýtať jednu otázočku a overiť si fakty. Ako všetci dobre vieme, prichádzajú voľby prezidenta. Hľadali do komisie ľudí, ktorí budú za Vašu stranu. Rozhodla som sa reagovať na výzvu a prihlásila som sa, potom mi ale bolo povedané, že sa účtuje poplatok 5 eur (po skončení volieb), ktoré mám odovzdať za to že som bola vo voľbách za Vašu stranu. Preto sa pýtam kam smeruje tento poplatok, keď iné strany si ho neúčtujú???????? Je to len výmysel jednotlivca (ten čo nás vyzval do volieb za Vašu stranu) alebo si Vaša strana naozaj účtuje tento poplatok????? Za skorú odpoveď Vám vopred Ďakujem. H.
..
Odpoveď:
Vážená pani H.,
Vašu otázku ste nezaradili pod správny článok, no i napriek tomu Vám radi odpovieme.
.
Ako isto viete kandidát na prezidenta pán PhDr. Ján Jurišta je občianskym kandidátom s podporou KSS. Kandidatúru občianskeho kandidáta nenavrhla KSS (naša strana ho iba politicky občiansky a morálne podporuje), ale petičný výbor občanov, ktorý ju podporil a podložil 16500 právoplatnými podpismi občanov.
Preto o obsadzovaní členov okrskových volebných komisií rozhodujú osoby poverené petičným výborom a nie naša politická strana. Občania, ktorí sa hlásia za členov okrskových volebných komisií tam nie sú za našu stranu, ale za petičný výbor PhDr. Jána Jurištu.
Občania poverení petičným výborom k obsadzovaniu okrskových komisií, teda nekonajú v mene strany, ale v mene petičného výboru.

Čítať ďalej...

Nie som ateista. Môžem byť členom KSS ?

2011-12-28 Rafael Suchý - otázka, Peter Nišponský - odpoveď
.
Otázka : 25.12.2011 - Dobrý deň. Nie som ateista. Môžem byť členom KSS? Ďakujem za odpoveď. (Rafael Suchý, kontakt v administrácii webu)
Odpoveď : 28.12.2011 -
.
Vážený pán Suchý,
Ďakujeme Vám za otázku.
Vaša otázka vystihuje názorovú rozpoltenosť mnohých občanov, ktorí pod vplyvom historického vývoja i v dôsledku stále prebiehajúcej silnej antikomunistickej propagandy na Slovensku i vo svete nedostatočne poznajú politiku komunistického hnutia i politiku súčasnej KSS.
.
Stanovy KSS upravujú členstvo v KSS nasledovne :
.
Členom KSS môže byť každý občan Slovenskej republiky,
  1. ktorý dovŕšil vek 18 rokov,
  2. uznáva jej program, riadi sa jej stanovami,
  3. plní stranícke uznesenia a pracuje v jednej z jej základných organizácii (ďalej ZO), alebo ako individuálny člen,
  4. platí pravidelne členské príspevky,
  5. nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo hnutia.
To sú podmienky v zmysle stanov KSS. Ako vidíte, nie je tam ani zmienky o národnosti, rase, vyznaní, náboženstve, triednom pôvode a podobne. My, komunisti sme internacionalisti a materialisti, riadime sa materialistickým svetonázorom, ale to nám nebráni aktívne spolupracovať s občanmi, ktorí vyznávajú akékoľvek legitímne náboženstvo, pokiaľ títo občania sú ochotní dodržať nami stanovené podmienky uvedené v našich stanovách (viď vyššie).
.
Dobrým príkladom takéhoto neantagonistického súžitia komunistov s katolíkmi v jednej (komunistickej) strane je súčasná Kuba. Tam milióny ateistov-komunistov v jednote so státisícmi kresťanov-komunistov plnia program a participujú na politike Komunistickej strany Kuby bez akýchkoľvek problémov a antagonistických ídeových rozporov.
.
To je i politika súčasnej komunistickej strany Slovenska, lebo my komunisti-ateisti si viac vážime poctivých, čestných a slušných veriacich rovnako vykorisťovaných kapitalizmom ako sme my., ako tých, ktorí sa síce vyhlasujú za komunistov, ale konajú v rozpore so stanovami a programom KSS a v rozpore s ídeami Marxizmu-Leninizmu, proletárskeho internacionalizmu a so zásadami svetového robotníckeho hnutia.
.
Takže na záver :
.
Ak i ako veriaci cítite potrebu stať sa členom KSS, ak ste ochotný dodržať podmienky členstva a aktívne politicky pracovať v KSS, dôkladne si preštudujte podmienky TU : http://www.kss.sk/info-o-kss/stan-sa-clenom-kss.html, dobre zvážte svoje rozhodnutie a podajte si prihlášku za člena KSS. Môžete to urobiť i vyplnením elektronického formulára na stránke : http://www.kss.sk/info-o-kss/registracny-formular.html.
.
S pozdravom
Peter Nišponský
Člen ÚV KSS
.
.

Vratimovský seminár

2011-08-17 Karel Růžička, redakce Haló novin

Otázka pre Karla Klimšu, analytika medzinárodného oddelenia ÚV KSČM:

Pribúdajú otázky, kedy a o čom bude ďalší Vratimovský seminár ? Koho iného požiadať o zodpovedanie týchto otázok ?

Ty dotazy skutečně přicházejí  ze všech možných stran a často i z míst a „adres“, ze kterých by to člověk nečekal. Těší to a vypovídá o tom, že si Vratimovské odborné semináře za těch 21 let své existence vydobyly velmi slušné renomé. Že se o nich ví, že na ně lidé čekají a že přicházejí noví posluchači, stále častěji i ze studentského prostředí. Seminář připravujeme na sobotu 8. října a proběhne již tradičně ve velkém sále Domu kultury Válcoven plechu ve Frýdku – Místku od 9.00 hodin. Pro vzdálenější účastníky OV KSČM jako vždy předběžně rezervoval ubytování v Hotelovém domě nedaleko místa konání semináře, stačí se domluvit. A téma?  To si nadiktoval sám život, realita, kterou žijeme. Se kterou nejsme spokojeni, se kterou není spokojena naprostá většina spoluobčanů, a kterou chceme změnit.
Název zní: „REFORMY – VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ. A CO S TÍM?“  Účastníci semináře se můžou těšit, a to myslím doslova, na přednášky předsedy ÚV KSČM JUDr. Vojtěcha Filipa, politologa prof. Oskara Krejčího, ekonomky doc. Ilony Švihlíkové, makroekonomického experta ČMKOS ing. Jaroslava Ungermana, sociologa prof. Jana Kellera či politologa PhDr. Zdeňka Zbořila. Každý bude hovořit k problematice ze svého úhlu pohledu a jak tyto věci spolu diskutujeme, bude to zážitek a bude to užitečné slyšet. Pozvánky jsou v tisku, takže napište si datum 8. října do svého kalendáře.

Otázka pre komunistov

2011-07-06 Mária Jankovičová (Kontakt v administrácii)
Otázka komunistom: Vážení páni. Predkladám jasnú, konkrétnu a legitímnu otázku : "Aký je rozdiel medzi Ficovým SMERom SD a komunistami ? Veď v programe a doterajšej politike SMERu dominuje sociálna politika a pomoc-podpora nižších sociálnych vrstiev obyvateľov. Čo lepšieho viete Vy - komunisti ponúknuť občanom ? Alebo sú to ako vždy len prázdne slová politikov a ich politických strán, tak ako je to už u nás 22 rokov zvykom ?"
Odpoveď pani Márii Jankovičovej:

Vážená pani Jankovičová,

Pre nás – komunistov je odpoveď jednoduchá. Problém je s jej pochopením u prevažnej časti verejnosti. Prečo?

Lebo ľudia podliehajúci masovej buržoáznej propagande očakávajú ľúbivé a optimistické odpovede na zložité a komplikované otázky. To sú očakávania zúfalcov, ktorí nemajú riešenia a nepoznajú svoje ciele. Stoja bokom a očakávajú riešenia od iných. Toto politici využívajú k „vymývaniu mozgov“ občanov už 22 rokov od prevratu veľmi úspešne a hovoria im len to, čo chcú počuť. Popri tom konajú úplne opačne.  Ani Róbert Fico v SMERe SD nie je výnimkou. Dôkazom je i jeho súčasná voličská podpora napriek tomu, že zo sľubov, ktoré predložil voličom v minulom volebnom období SMER SD takmer nič nesplnil.

Rozdiel medzi Ficovou sociálnou demokraciou a KSS je v tom, že pokiaľ SMER SD si ukladá za cieľ súčasný kapitalistický systém tzv. „poľudštiť“, chce ho len reformovať, aby bol „sociálnejší“, ale chce ho udržať, aby na ňom mohol parazitovať, našim cieľom je systém úplne zrušiť. Nahradiť ho iným systémom – socializmom, kde budú dominovať kolektívne formy vlastníctva výrobných prostriedkov, systém pre uspokojovanie potrieb väčšiny , progresívny prosperujúci sociálny systém pre všetkých, nie len pre bohatých a ekologicky udržateľný rozvoj bez drancovania prírodných a ľudských zdrojov len v mene ziskov a peňazí.

Na rozdiel od sociálnych demokratov i pravice, my komunisti občanov neklameme tým, že im sľubujeme ľahký a bezpracný život, vysoké zisky, ani druhé Švajčiarsko. Lebo to, čo sľubujú oni nie je a nikdy nemôže byť pravda. Verím, že máte osobnú skúsenosť z posledných 22 rokov a viete sama porovnať ich sľuby so skutočnosťou.

My na rozdiel od pána Fica, ak dostaneme mandát od väčšiny voličov tejto krajiny naše sľuby splníme a systém v prospech väčšiny občanov okamžite zmeníme. Oni ho nezmenia, oni si ho pekne - po tichúčky pestujú, aby z neho mohli bezpracne neoprávnene profitovať, aby na ňom mohli parazitovať a aby nás mohli naďalej permanentne klamať.

2011-07-30 Peter Nišponský

Otázka pre predsedu KSS

2011-07-02 Jozef Krošlák, Štós, okr. Košice-okolie. (Kontakt v administrácii)
Otázka pre súdruha Hrdličku :
Vážený súdruh predseda. Som dlhoročným členom KSS a aktívne pracujem v našej Základnej organizácii v Štóse. Aktivita komunistov, ale hlavne zo strany OV KSS je nevýrazná a dlhodobo stagnujúca. Čo mienite robiť z hľadiska zefektívnenia organizácie riadenia KSS, aby sme zabránili neustálemu poklesu členskej základne a zvyšovania vekového priemeru jej členov v okrese Košice-okolie ?
2011-07-03 Jozef Hrdlička, predseda KSS
Odpoveď súdruhovi Krošlákovi "
Vážený súdruh Krošlák. Máte pravdu. Toto nie je len problémom okresu Košice-okolie, ale prevažnej väčšiny organizácií KSS na Slovensku. Čo sa týka konkrétne okresu Košice-okolie, 1. júla 2011 došlo na zlučovacej konferencii KSS v Košiciach k zlúčeniu bývalých OV KSS Košice-mesto a OV KSS Košice-okolie do jednej spoločnej mestskej organizácie - MsV KSS Košice. Predsedom je súdruh Ivan Gaľa a podpredsedom pre Tvoju ZO v Štóse je súdruh Ladislav Vojtko.
Cieľom tohto zlúčenia bolo vytvorenie funkčného celku s aktívnymi funkcionármi v jeho vedení, aby mohli účinnejšie pracovať a koordinovať politickú prácu na tomto teritórie. Bol vytvorený funkčný tím komunistov - spojenie starších i mladých. Predpokladáme, že i na základe tejto zmeny štruktúry dôjde k aktivizácii práce a postupnému omladzovaniu.
pillen Microgynon kaufen Ich akzeptiere Mikroginon fast 7 Jahre, ich bin zufrieden mit den kritischen Tagen während des Laufs, auch nach Tagen verringert haben andere Änderungen nicht bemerkt, auch ein wenig dünner.