1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

"Poplatok" za členstvo v okrskovej volebnej komisii?

2014-02-12
12.02.2014 .H.... Otázka. - 12.02.2014 Peter Nišponský - Odpoveď
.
Otázka:
Dobrý deň.
Chcela by som sa opýtať jednu otázočku a overiť si fakty. Ako všetci dobre vieme, prichádzajú voľby prezidenta. Hľadali do komisie ľudí, ktorí budú za Vašu stranu. Rozhodla som sa reagovať na výzvu a prihlásila som sa, potom mi ale bolo povedané, že sa účtuje poplatok 5 eur (po skončení volieb), ktoré mám odovzdať za to že som bola vo voľbách za Vašu stranu. Preto sa pýtam kam smeruje tento poplatok, keď iné strany si ho neúčtujú???????? Je to len výmysel jednotlivca (ten čo nás vyzval do volieb za Vašu stranu) alebo si Vaša strana naozaj účtuje tento poplatok????? Za skorú odpoveď Vám vopred Ďakujem. H.
..
Odpoveď:
Vážená pani H.,
Vašu otázku ste nezaradili pod správny článok, no i napriek tomu Vám radi odpovieme.
.
Ako isto viete kandidát na prezidenta pán PhDr. Ján Jurišta je občianskym kandidátom s podporou KSS. Kandidatúru občianskeho kandidáta nenavrhla KSS (naša strana ho iba politicky občiansky a morálne podporuje), ale petičný výbor občanov, ktorý ju podporil a podložil 16500 právoplatnými podpismi občanov.
Preto o obsadzovaní členov okrskových volebných komisií rozhodujú osoby poverené petičným výborom a nie naša politická strana. Občania, ktorí sa hlásia za členov okrskových volebných komisií tam nie sú za našu stranu, ale za petičný výbor PhDr. Jána Jurištu.
Občania poverení petičným výborom k obsadzovaniu okrskových komisií, teda nekonajú v mene strany, ale v mene petičného výboru.
.
Ten, kto Vás vyzval a následne informoval o akomsi „účtovaní poplatku“ Vás neinformoval správne, aleboste to možno nesprávne pochopilia Vy, lebo naša strana, ani petičný výbor žiadny „účtovný poplatok“ za členstvo v okrskovej volebnej komisii od občanov nieje oprávnený vyberať a ani nevyberá.
.
Nevylučujeme však, že ide o iniciatívu týchto poverených osôb obsadzujúcich volebné okrskové komisie osloviť budúceho člena okrskovej komisie a požiadať ho o dobrovoľný volebný príspevok na volebný fond KSS, ktorého účelom a spôsobom je výlučne dobrovoľná podpora činnosti našej strany súvisiacej s voľbami zo strany sympatizantov a podporovateľov KSS.
.
Ak je to tak, a ak ste dobrovoľne na volebný fond prispela, ďakujeme Vám. Peniaze (vo Vami dobrovoľne zvolenej čiastke), ktoré ste odovzdala zodpovednej osobe budú postúpené na príslušný Okresný výbor KSS, tam budú sústredené i od ďalších Vám podobných darcov a odtiaľ riadnou účtovnou cestou t.j. bankovým prevodom budú vložené na riadny bankový účet s názvom „Volebný fond KSS“ zriadený v príslušnej banke.
.
Je to plne legitímny a právne čistý spôsob dobrovoľnej podpory občanov svojmu prezidentskému kandidátovi v prezidentských voľách, alebo svojej politickej strany v iných voľbách, napríklad parlamentných, alebo vo voľbách do EP.
.
O tom, či iné politické strany akési poplatky účtujú, či neúčtujú nemáme vedomosť a je to výlučne ich vecou a v ich kompetencii, ak neporušujú zákony platné v SR.
.
My takúto iniciatívu našich členov a občanov, ktorí sú politickú činnosť našej strany ochotní podporiť i finančne vítame a ďakujeme im za to, lebo naša strana, ako jediná v spektre politických strán a hnutí v SR nemá veľkých finančných sponzorov, donorov, nieje podporovaná z „čiernej“, či „šedej“ ekonomiky mafiánskych ekonomických zoskupení a existuje len z peňazí vyzbieraných na báze členských príspevkov bežných ľudí, pracujúcich, nezamestnaných, dôchodcov a študentov, od členov KSS a dobrovoľných príspevkov občanov do volebného fondu. Ide jednoznačne o malé, jednorazové čiastky od tých presvedčených a dobrých ľudí, ktorí sami majú málo, no i tak sú ochotní sa i s tým málom podeliť so svojou stranou, alebo so svojim kandidátom v prospech spoločnej veci v mene svojich a našich spoločných ideálov.
.