1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Otázka pre predsedu KSS

2011-07-02 Jozef Krošlák, Štós, okr. Košice-okolie. (Kontakt v administrácii)
Otázka pre súdruha Hrdličku :
Vážený súdruh predseda. Som dlhoročným členom KSS a aktívne pracujem v našej Základnej organizácii v Štóse. Aktivita komunistov, ale hlavne zo strany OV KSS je nevýrazná a dlhodobo stagnujúca. Čo mienite robiť z hľadiska zefektívnenia organizácie riadenia KSS, aby sme zabránili neustálemu poklesu členskej základne a zvyšovania vekového priemeru jej členov v okrese Košice-okolie ?
2011-07-03 Jozef Hrdlička, predseda KSS
Odpoveď súdruhovi Krošlákovi "
Vážený súdruh Krošlák. Máte pravdu. Toto nie je len problémom okresu Košice-okolie, ale prevažnej väčšiny organizácií KSS na Slovensku. Čo sa týka konkrétne okresu Košice-okolie, 1. júla 2011 došlo na zlučovacej konferencii KSS v Košiciach k zlúčeniu bývalých OV KSS Košice-mesto a OV KSS Košice-okolie do jednej spoločnej mestskej organizácie - MsV KSS Košice. Predsedom je súdruh Ivan Gaľa a podpredsedom pre Tvoju ZO v Štóse je súdruh Ladislav Vojtko.
Cieľom tohto zlúčenia bolo vytvorenie funkčného celku s aktívnymi funkcionármi v jeho vedení, aby mohli účinnejšie pracovať a koordinovať politickú prácu na tomto teritórie. Bol vytvorený funkčný tím komunistov - spojenie starších i mladých. Predpokladáme, že i na základe tejto zmeny štruktúry dôjde k aktivizácii práce a postupnému omladzovaniu.