1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nie som ateista. Môžem byť členom KSS ?

2011-12-28 Rafael Suchý - otázka, Peter Nišponský - odpoveď
.
Otázka : 25.12.2011 - Dobrý deň. Nie som ateista. Môžem byť členom KSS? Ďakujem za odpoveď. (Rafael Suchý, kontakt v administrácii webu)
Odpoveď : 28.12.2011 -
.
Vážený pán Suchý,
Ďakujeme Vám za otázku.
Vaša otázka vystihuje názorovú rozpoltenosť mnohých občanov, ktorí pod vplyvom historického vývoja i v dôsledku stále prebiehajúcej silnej antikomunistickej propagandy na Slovensku i vo svete nedostatočne poznajú politiku komunistického hnutia i politiku súčasnej KSS.
.
Stanovy KSS upravujú členstvo v KSS nasledovne :
.
Členom KSS môže byť každý občan Slovenskej republiky,
  1. ktorý dovŕšil vek 18 rokov,
  2. uznáva jej program, riadi sa jej stanovami,
  3. plní stranícke uznesenia a pracuje v jednej z jej základných organizácii (ďalej ZO), alebo ako individuálny člen,
  4. platí pravidelne členské príspevky,
  5. nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo hnutia.
To sú podmienky v zmysle stanov KSS. Ako vidíte, nie je tam ani zmienky o národnosti, rase, vyznaní, náboženstve, triednom pôvode a podobne. My, komunisti sme internacionalisti a materialisti, riadime sa materialistickým svetonázorom, ale to nám nebráni aktívne spolupracovať s občanmi, ktorí vyznávajú akékoľvek legitímne náboženstvo, pokiaľ títo občania sú ochotní dodržať nami stanovené podmienky uvedené v našich stanovách (viď vyššie).
.
Dobrým príkladom takéhoto neantagonistického súžitia komunistov s katolíkmi v jednej (komunistickej) strane je súčasná Kuba. Tam milióny ateistov-komunistov v jednote so státisícmi kresťanov-komunistov plnia program a participujú na politike Komunistickej strany Kuby bez akýchkoľvek problémov a antagonistických ídeových rozporov.
.
To je i politika súčasnej komunistickej strany Slovenska, lebo my komunisti-ateisti si viac vážime poctivých, čestných a slušných veriacich rovnako vykorisťovaných kapitalizmom ako sme my., ako tých, ktorí sa síce vyhlasujú za komunistov, ale konajú v rozpore so stanovami a programom KSS a v rozpore s ídeami Marxizmu-Leninizmu, proletárskeho internacionalizmu a so zásadami svetového robotníckeho hnutia.
.
Takže na záver :
.
Ak i ako veriaci cítite potrebu stať sa členom KSS, ak ste ochotný dodržať podmienky členstva a aktívne politicky pracovať v KSS, dôkladne si preštudujte podmienky TU : http://www.kss.sk/info-o-kss/stan-sa-clenom-kss.html, dobre zvážte svoje rozhodnutie a podajte si prihlášku za člena KSS. Môžete to urobiť i vyplnením elektronického formulára na stránke : http://www.kss.sk/info-o-kss/registracny-formular.html.
.
S pozdravom
Peter Nišponský
Člen ÚV KSS
.
.