1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Čisté svedomie

2012-09-23 Vladimír Sládek
.
31. augusta sme zaznamenali z našich médií zasa raz senzačnú informáciu o „hrdinskom čine“ veľkého pána aktivistu, poslanca NR SR za hnutie OĽaNO Alojza Hlinu, ktorý si nechal na tzv. podvalníku doviesť tank T 72 k domu Vasila Biľaka, aby tak demonštroval pred národom, ako sa vyjadril, ako je to ráno otvoriť okno a dívať sa do hlavne tanku. Myslel tým rok 1968.

Čítať ďalej...

Najhoršia ľudská vlastnosť je zrada!

2012-06-15 Pavel Olah
.
Pamätám si,že keď niekto išiel na strednú školu a vyššie,keď niekto nastupoval do zamestnania a pod.všade písal do životopisu prevažne,že pochádza z robotníckej rodiny a tiež sa hrdil členstvom v mládežníckych organizáciách alebo s členstvom v KSČ. V roku 1989 sa na Slovensku, takzvaná inteligencia, odtrhla od robotníkov a poľnohospodárov..ostali sme osamotení ako piate koleso u voza! Od tohto roku tá vrstva, ktorá tu vytvorila veľké hodnoty, ktoré sa postupne rozkrádajú a ešte nie je všetko rozkradnuté! Ľudia sa len prizerajú ako tí čo sa za robotníctvo schovávali rozkrádajú a hanobia kapitál pre svoje rodiny! Všetci máme vo svojom okolí ľudí, ktorých poznáme od malička a tohto času patria medzi zbohatlíkov a jednokorunových privatizérov z ktorých sa stali nesmierne bohatí ľudia, ktorí ovládajú banky,školy,fabriky, športoviská,bývalé družstvá a bitúnky,skrátka pomaly celý priemysel!
.
Za dvadsaťtri rokov sa na Slovensku vytráca zdravie obyvateľstva,klesla pôrodnosť a obyvateľstvo vymiera,vznikla tu polmiliónová armáda nezamestnaných,mnoho ludí má bývanie v lese,pod mostom,v kanále a pod.Na naše zdravotníctvo sme boli na tú dobu pyšní.
.
A dnes? Rušíme zdravotné zariadenia,nemáme na platy lekárov,zdravotných sestier a ostatného zdravotného personálu! Školstvo na Slovensku bolo kvalitné a ich absolventi boli uznávaní všade na svete a to hlavné bolo,že všetci mali prácu!Médiá sa spolupodielali a tak isto i naši umelci na kultúrnom živote občanov a dnes? Je to hanba,že národ je zatrpklý! Mladí ľudia tu vyštudujú a musia si hľadať prácu v zahraničí ako pomocný poskok v rodinách, alebo v obchodných reťazcoch,no veľmi málo ich pracuje vo svojom učebnom odbore! V zahraničí tohto času pracuje 300 tisíc Slovákov, ktorí sú zaregistrovaní... Na našich poliach, ktoré boli úrodné, teraz v prenajatých pracujú zahraničné poľnohospodárske firmy! V minulosti sme mali dostatok na družstvách, dostatok zdravého hovädzie dobytka,ošípaných a tiež aj hydiny,tohto času všetko dovážame a všetko podradné čo dokazujú obchodné inšpekcie!
.
Takto by som mohol písať do nekonečna!
.
Slováci,ľudia,občania to sme ozaj tak hlúpi,že sa necháme pár ľuďmi, čo nás,vás vo voľbách oklamali sľubmi o istotách...aké istoty? Len tie,že raz zomrieme to je istota,ale pokiaľ sa tak stane, svoj život urobme lepším a kvalitnejším,bez vykorisťovateľov...poďme a budujme SOCIALIZMUS...to je vláda ľudu!
.
Pavel Olah
.

Ak má niekto nehnuteľnosť, nech ju prenajíma aj Fidelovi Castrovi

.
Ak má niekto nehnuteľnosť, nech ju prenajíma aj Fidelovi Castrovi . Takto primitívne sa dnes vyjadril premiér Slovenskej republiky Róbert FICO v relácii televízie Markíza „Na telo“ pri obhajobe svojho ministra hospodárstva Tomáša Malatinského, ktorý prenajíma dom „mafiánovi“ a zbohatlíkovi (viď kauza Gorila na Slovensku) Jaroslavovi Haščákovi z investičnej skupiny Penta.
.
Hanbím sa za výrok premiéra SR – Fica. Mne opäť ukázal svoju pravú tvár. Je to primitívny výrok nehodný takého politika, akým sa robí a za akého sa pokladá Fico. My vieme a samotný Fico sa tým sám doznal, že je „Gorila“.
.
Kiež by si to všimli aj komunisti z KSS. Toto je vaša parketa na adekvátnu reakciu, či na tému. Fico sa sám ponúka. Takže hore hlavy, komunisti, povolebná bitka je prehratá, no boj (zápas) pokračuje ďalej. Začnite otvárať ľuďom oči pri hľadaní pravdy. Len vy im môžete ukázať cestu.
.
Vlado Podborovčan.
.
PS: Modrí, či oranžoví – to je jedno!
.

Výsmech parazitov a program KSS

2012-03-21 Peter Nišponský
.
Vyšli sme na výsmech.
S našimi 0,728% volebnými výsledkami a ziskom 18583 pltných hlasov pre KSS sme opäť dokázali, že na malom Slovensku nie je dosť miesta pre dve sociálnodemokratické strany.
.
Dokázali sme tiež, že program akokoľvek obsahovo dobrý, predkladaný s čestnými úmyslami pred pracujúce i nezamestnané masy vykorisťovaných, ak je prezentovaný v inotajoch, v mantineloch určených súčasným režimom, spôsobom buržoázneho parlamentarizmu, bez veľkého balíka peňazí zaplatených „nezávislým“ médiám a reklamným agentúram nemá šancu ľavicových voličov osloviť.
.
Dali sme im na výber voľbu:
.
Buď: „zlých, nostalgických komunistov“ stelesňujúcich prednovembrové „bezprávie a totalitu“, sľubujúcich „len“ dôstojný život, smerujúcich k socializmu (istého porazeného vo voľbách) – ako nás KSS prezentovali neústretové a arogantné predvolebné buržoázne médiá,
.
alebo: „zjednotenú sociálnodemokratickú ľavicu“ – bývalých, teraz „dobrých, pokrokových komunistov“ sľubujúcu istoty, sociálny štát, blahobyt pre všetkých, prisatú na buržoáznom systéme, ústretovú k zahraničnému kapitálu, smerujúcu do lona Bruselu (istého víťaza volieb) – ako SMER SD prezentovali ústretové a servilné predvolebné participujúce médiá.
.
Kto, ak nie je dostatočne uvedomelý by v takom prípade riskoval stratu toho opojného pocitu radosti, že je na strane pokroku, na strane vopred ohláseného víťaza? Kto by nechcel byť víťazom? Kto by nevolil istoty?, sociálny štát?, blahobyt pre všetkých?
.
Dokázali sme však i to, čo je pre nás, komunistov priam strašidelné: Že nie sme, že sa ani nechytáme k tomu, aby sme boli avantgardou pre vykorisťovaných pracujúcich, pre nezamestnaných, pre ľudí ubytých kapitalizmom, bezprávím, žijúcich v nedôstojnej spoločnosti v nedôstojných životných podmienkach.
Túto úlohu na seba prevzala rétorika nového vodcu. Túto úlohu prevzal na seba kapitalistický štát, ktorý od teraz bude sám seba nazývať „sociálnym“ a takmer polovici obyvateľov krajiny žijúcej v nezamestnanosti, sociálnej odkázanosti, materiálnej a duchovnej biede bude trpezlivo vysvetľovať, že toto sú tie istoty, ktoré im sľuboval tesne pred vhodením hlasu do volebnej urny. Túto pozíciu buržoázny štát a jeho sociálnodemokratický vodca potrebuje ako soľ. Pre udržanie kapitalistického systému v prehlbujúcej sa kríze kapitalizmu, pre elimináciu prípadnej masovej nespokojnosti, pre udržanie más na uzde kapitálu.
.
Túto bitku sme prehrali. Oni zvíťazili.
.
Môžu sa smiať i vysmievať sa nám. V kútiku ich „ľavicových“ duší už ale tlie pochybnosť.
Čo zo sľubov daných voličom sociálna demokracia v systéme krízy kapitalizmu vlastne dokáže splniť? Čo, ak sa to ako vždy doposiaľ nepodarí? Čo ak tí naši sklamú? Čo ak budú ďalej kradnúť a uprednostňovať osobné záujmy nad záujmami tých, ktorí ich volili?
.
Čo ak tí zlí, nostalgickí komunisti precitnú, pochopia úskok a začnú sa skutočne intenzívne venovať tomu, čo vyhlasujú za svoj cieľ? Čo ak sa im podarí obnoviť, vybudovať a rozšíriť štruktúry a vplyv na vykorisťovaných a oklamaných? Čo sa stane, ak sa im podarí prebudiť uvedomenie masy postihnutých neúspešnou politikou „dobrej, zjednotenej, sociálnodemokratickej ľavice“?
.
Čo ak sa vrátia a legitímne nastolia spolu s postihnutými občanmi akútnu požiadavku zmeny kolabujúceho politického a ekonomického systému?
.
Čo urobí potom sociálny demokrat? Pridá sa k zahraničným a domácim mecenášom z buržoázie s ktorými doposiaľ účinne kolaboroval a kam ho ťahá peňaženka, alebo k tým zlým komunistom, kam ho ťahá sociálnodemokratické „ľavicové“ srdce? Preto sa komunistov preventívne bojí. Má strach, že príde o výhody vyplývajúce mu zo systému, na ktorom parazituje a dokonca bude musieť splniť to, čo doteraz vykorisťovaným len sľuboval, ale nikdy nesplnil.
.
Sú to oprávnené obavy tých, ktorí to nemyslia s touto krajinou a jej občanmi čestne. Lebo sľubovať nesplniteľné, tak ako sme toho svedkami už 22 rokov po protikomunistickom prevrate v Československu je naozaj nečestné.
.
Z toho by sa mal odvíjať i náš program, program komunistov, program Komunistickej strany Slovenska po tejto kruto prehratej volebnej bitke. Na jeho rozvinutie a realizáciu máme 4, ale pravdepodobne až 8 rokov. Je to málo na intenzívnu prácu a až príliš veľa na nečinnosť.
.
Náš program by mal byť jednoduchý, priamočiary a zrozumiteľný.
.
1. Definitívne porvrdiť na Slovensku revolučnú Komunistickú stranu (nie len ďalšiu, inú stranu sociálnodemokratického typu),
2. Definovať a v programe ukotviť cieľ: Zmenu politického, ekonomického a spoločenského systému,
3. Stranu zásadne kádrovo omladiť a organizačne zjednodušiť jej riadiace štruktúry,
4. Vrátiť sa k tradičnej symbolike s možnosťou nových variantných zobrazení a prezentácií,
5. Intenzívne pracovať dole, priamo v prostredí robotníkov, roľníkov, pracujúcej inteligencie, nezamestnaných, študentov, dôchodcov a.t.d., budovať akcieschopné štruktúry tak, aby nás vnímali ako revolučnú avantgardu, šíriacu uvedomenie a pripravujúcu jednotný protiimperialistický front proti kapitálu, násiliu, biede a bezpráviu., ako prípravu k zmene systému,
6. Vyhraniť sa zásadovo voči sociálnej demokracii tak, aby voliči v nastávajúcich ídeových stretoch a vo voľbách už nikdy nedostali na výber medzi dvomi sociálnymi demokraciami, ale vždy len medzi komunistami a buržoáziou bez ohľadu na to, pod hlavičkou akých strán bude buržoázia i sociálna demokracia práve vystupovať.
.
Že je to nereálne? Dokonca nemožné?
To tvrdia naši politickí odporcovia, antikomunisti a neprajníci. Tvrdia to preto, lebo sa toho boja.
.
Všetko je reálne a možné, ak budeme chcieť a ak nájdeme efektívny spôsob realizácie týchto cieľov.
Poďme do toho. Nech sa nás boja!
.
Tak nám súdruhovia Marx, Engels, Lenin ............ pomáhajte.
.
Peter Nišponský
Košice, Slovensko,
21. marca 2012 .
.

Jeden názor som čula...

2012-02-28 Ivana Ralbovská, názor z diskusie na Facebooku (pôvodný text)
.
jeden nazor som cula....že uz nikdy... aby ludia nemohli slobodne studovat a aby sme stali radu na mandarinky...vraj taki boli komunisti....mozno ....no co sa zmenilo?
.
Dcera chcela pokracovat v studiu za ucitelku v materskej skole no bohuzial kedze nemam na poplatok nemoze....kedysi aj ked mozno boli profesie na ktore sa ako aktivny krestan nedostal stale mali studenti na vyber ked chceli studovat, no dnes sa plati aj na statnych skolach......a mandarinky? Ty maju detska iba ked zozenem zlacnene v kutiku-tovar s konciacim datumom spotreby-tak v com je dnesny kapitalizmus tak uzasny?  hlavne ze media su plne dristov ze za chudobu si moze kazdy sam a ze si treba aby boli uspesny zvysovat vzdelanie.........
.