Je  však nutné, aby strana šla do volieb len kvôli hlasom s „čertom a  diablom“?

Nemyslím  si to. No a rovnaký názor prejavilo aj zasadanie ÚV, ktorý rozumne zvážil  situáciu a nakoniec demokratickým spôsobom zabránil preniknutiu zbeha na  kandidátku.

Ako  sa ukázalo, priestor, a nie len ten „do počtu“, dostali mladí. Moc ma to  teší. Jozef Hrdlička, Miroslav Pomajdík, Artur Bekmatov, ale aj mladí  z ďalších miest kandidátky sú známi. Kto chodí na internet a vyhľadáva  aj vzdelanie, nie len bulvárne informácie, kinematografický úpadok západu, či  bezhlavé míňanie času písaním si len tak z nudy, vie kto sú  a o čo im ide.

Vanie  nový vietor a iste to je to, čo Slovensko potrebuje.

Na  druhej strane je tu rozporuplná osoba pána Ľuptáka. Treba sa otvorene pýtať, nemohol urobiť viac v dobách bezbrehého likvidovania národného majetku?  Mečiar a jeho banda spáchala obrovský zločin a je na mieste využiť osobu pána Ľuptáka, a vyzvať ho aby verejne rozprával o tomto zločine, ľudia to musia počuť! Jedine tak sa aj on môže stať jedným z ľudí,  o ktorých bude možné hovoriť ako o bojovníkovi z ľudu.

Na  záver len veľké poďakovanie, že zvíťazil rozum a mladý  vietor.