1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zamyslenie nad jednou dobou

2014-08-19 Ivan Lulják
.
Kritika seriálu Českej televízie „Vyprávaj“
.
xxxxxSúčasná buržoázna kritika kritizuje socialistické seriály za ich povrchnosť, nedôveryhodné zobrazenie života ľudu v socializme a schematickosť. Iný pohľad zaujala k tvorbe súčasnosti, ktorá má podľa ich názoru „objektívne“ zobrazovať život v nedávnej minulosti. Medzi tieto „kultúrne perly“ patria filmy „Občiansky preukaz“, „ŠtB-ák“, ako aj seriál Českej televízie „Vyprávaj“. Aký je rozdiel medzi spomenutými filmami a seriálom? Ak si pozorne pozriete celú ponovembrovú televíznu tvorbu, zistíte, že v nej je úzko začlenený schematizmus naruby – teda, to čo kedysi socialistická kinematografia nekritický obhajovala, to teraz nekritický kritizuje a napadá. Ak si porovnáme obe obdobia, tak prídeme k šokujúcemu výsledku – tá socialistická umelecká tvorba je schematizmom a politickou korektnosťou menej poznačená, ako tá súčasná ponovembrová umelecká tvorba. Do súčasnej umeleckej tvorby sa dostalo niekoľko prapodivných vložiek, tak charakteristických pre dnešnú spoločnosť. Ako prvé si možno všimnúť povrchné vykreslenie úspešného človeka majúceho určitý majetok a tým pádom aj určitú moc a vplyv. Ak si porovnáte postavy zo seriálu typu „Búrlivého vína“ a postavy prednovembrového seriálu „Muž na radnici“ zistíme, že postavám dnešného seriálu akosi chýba človečenstvo, ľudskosť. Podľa vzoru spotrebnej spoločnosti HOMO HOMINI LUPUS /človek človeku vlkom/ aj súčasná tvorba je poznačená honbou za majetkom – v televízii Markíza ste mohli vidieť reklamné upútavky na hore spomínaný seriál. Prvé čo ste videli bola honba za majetkom, pokrytectvo a faloš. Ak v socialistickom filme boli týmito vlastnosťami poznačené len záporné postavy /čo možno nazvať určitou schematickosťou/, tak súčasný seriál takýmito vlastnosťami postáv priam prekypuje. Zo seriálov i celej tvorby sa akosi vytratila ľudskosť, cit pre druhého človeka v ťažkom životnom postavení a úcta k hodnotám. Rovnaká schematickosť súčasnej umeleckej tvorby sa tak prenáša aj do filmov a seriálov venujúcim sa schematickému hodnoteniu socializmu ako celku. Ako je vyobrazený človek socialistickej spoločnosti v súčasnom filme?
.
xxxxxV súčasnom filme si môžeme všimnúť dva typy postáv. Veľkú väčšinu, ba priam všetkých ľudí napádajúcich socialistickú spoločnosť a len hŕstku nadutých nesympatických funkcionárov poškodzujúcich vierolomne tú veľkú skupinu ľudí. To možno vidieť aj v seriály Českej televízie „Vyprávaj“, ktorý tu kritizujem. Funkcionár strany je zákerný nenásytný človek v honbe za majetkom schopným zradiť aj svojich priateľov. Tak sa postavám socialistických funkcionárov akosi kapitalistický priradila funkcia filmových zloduchov, charakteristická pre kapitalistický film. Len pozorne vnímajúci a skúsený divák pochopí túto schematickosť, to že väčšina funkcionárov, ktorú obyvatelia poznali mala veľkú úctu spoluobčanov za zásluhy v odboji, v politickej činnosti. Áno boli funkcionári, ktorí mysleli len na seba, boli aj funkcionári skromní, obetujúci sa pre obvod a občanov, ktorých zastupovali. Funkcionári pokryteckí, zákerní a prospechári však neboli zrodení systémom ale ľudskými malichernými vlastnosťami, charakteristickými pre každú dobu. Už Vladimír Iľjič Lenin kedysi hovorieval, že socializmus môžeme budovať s ľuďmi starej spoločnosti, ktorí si do novej socialistickej spoločnosti i do komunizmu prenesú svoje staré chyby i nedostatky. Medzi tieto chyby a nedostatky patrili aj pokrytectvo, prospechárstvo, rodinkárstvo a malomeštiactvo. Aké sú odlišné myšlienky Lenina od dnešnej umeleckej tvorby.
.
xxxxxA seriál „Vyprávaj“ takýmito falošnosťami priam ovplyvňuje. Opäť musím porovnať seriál socialistickej proveniencie „Okres na severe“. Aj tam ľudia boli pokryteckí, falošní a schopní ublížiť. Avšak tieto vlastnosti boli brané ako ľudské vlastnosti jedinca, s ktorými sa človek musí sám vysporiadať. Opačne je to zobrazené v seriály „Vyprávaj“. Ľudské chyby, malichernosti a zákernosti sú vyobrazené ako produkt doby, v čom tkvie schematickosť a nedôveryhodnosť seriálu.
.
xxxxxÁno veľa myšlienok seriálu mohla sa skutočne stať. Mohol byť hlavný hrdina Dvořák obvinený vlastnou rodinou z krádeže, mohla ho vyšetrovať kriminálna a štátna polícia. Nemusel dostať prácu, na ktorú bol odborne pripravený, mohol sa hádať s tupými funkcionármi. Zase to však môžeme brať ako tuposť dotyčných funkcionárov, školometstvo a neochota ponúknuť niečo nové do výrobných plánov. Treba zdôrazniť aj to, čo seriál nezdôraznil, že proti tomu bojovala aj strana, aj odborové hnutie, aj závodné výbory pracujúcich, aj súdružské súdy nemilosrdne kritizujúce takýto chvostizmus. Na to seriál nepoukáže, ani nemôže, bol by to prvok pozitívneho obrazu vtedajšej spoločnosti, čo súčasný režim so svojou skrytou cenzúrou nikdy nepripustí. Seriál ani nepoukáže na to, že v súčasnosti sa tiež ľudia nemôžu venovať tomu, čo vyštudovali a na čo sú odborne pripravení. Sú vyšetrovaní kriminálnou i štátnou políciou, len čo prekročia medzník zákona vytýčený spoločnosťou, ba aj rodina vás môže udať a to nemáme socializmus, ale 25 rokov „demokracie“. xxxxxSúčasná tvorba i seriál „vyprávaj“ trpí recidívou nelogickosti, ba priam až hlúposti, ktoré si všimne aj hlúpy Jano z Hornej Dolnej. V seriály sa prízvukuje, aká neslobodná a totalitná bola spoločnosť socialistická. Naproti tomu každý v seriály, bez obťažovania tajnej polície nadáva na režim, na politiku KSČ. Nelogické až to bolí, ale súčasná tvorba logiku ani nepotrebuje, veď je slobodná. Pohŕdanie funkcionármi, členmi strany, nepokrytý výsmech, až má človek podozrenie, kto tú spoločnosť vlastne za tých 40 rokov vybudoval – otroci? Mimozemšťania? Americkí Rambovia?
.
xxxxxV prvej sérii seriálu takéto nelogizmy priam prekvitajú. Kritizujú sa prehliadky na colnici, kde cestujúci z Viedne museli vyložiť všetku svoju batožinu. Producent i scenárista zrejme zabudli, že na americko-mexickej hranici je to ešte šialenejšie. Cestujúci z Mexika sa často musia vyzliecť donaha a prejsť takto popri službukonajúcemu colníkovi. Vyprázdnenie batožiny sa tak stalo v seriály symbolom štátnej buzerácie.
.
xxxxxSo seriálom je spojené meno českého speváka a dnes šéf dramaturga českej televízie Aleša Ulma, čo je snáď ešte väčšia nelogickosť, keďže ako spevák v tej dobe pôsobil. Ako spomenul jeden český divák – Aleš Ulm si „napľul do svojej šálky šípkového čaju“ a to je trpké konštatovanie o krachu dnešnej umeleckej tvorby, ktorá tak nekritický a falošne v umeleckých pamfletoch popľula všetko to, čo 40 rokov budovala......
.
Stránky venované seriálu Vyprávaj:
.
.