1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Čuduj sa svete

2014-11-25 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxČlovek sa nestačí čudovať ako naše masovokomunikačné prostriedky, žiaľ i verejnoprávny rozhlas a televízia neustále a pri každej možnej príležitosti sú poplatné propagande USA a západoeurópskych krajín, keď informujú verejnosť, akým je Rusko agresorom a vojny chtivým štátom, nielen na Ukrajine, ale vraj sa chystajú „napadnúť“ i ďalšie európske štáty bývalého socialistického spoločenstva. Aj preto sa USA a NATO rozhodli rozmiestniť svoje vojská v niektorých štátoch EÚ, v pobaltských štátoch a rozhodli sa poskytnúť vojenskú pomoc kyjevským neofašistom v boji proti vlastnému národu na juhovýchode Ukrajiny.
yyyyyČuduj sa svete! USA, Kanada a Ukrajina ako krajiny „obhajujúce svetový mier“ a odhaľujúce agresívne „chúťky“ Ruskej federácie, hlasovali proti prijatiu rezolúcie OSN navrhnutej Ruskou federáciou, odmietajúcu glorifikáciu nacizmu.
yyyyyRuskom navrhnutá rezolúcia je mimoriadne dôležitá a aktuálna práve v čase, keď vo svete opäť narastá nacionalizmus, extrémizmus a neonacizmus, ktorý sa v plnej nahote za podpory USA, prejavil v ostatnom období tiež na Ukrajine, v občianskej vojne a vyvražďovaní civilného obyvateľstva.
yyyyyVšak posúďte sami, kto presadzuje mierové spolužitie a kto v záujme svojich geopolitických záujmov sústavne podnecuje nepokoje, rozoštváva svet a vyvoláva vojnové konflikty všade, kde sú vraj ohrozené ich záujmy.
yyyyyNavrhnutá rezolúcia, nie je v súlade s „mierovými“ záujmami USA, keď obsahuje odsúdenie pokusov o „prepisovanie“ histórie, odsúdenie nacistických a fašistických lídrov. Žiada zákaz vytvárania nacistických a neofašistických strán a hnutí a rozpustenie už existujúcich, podobných zoskupení. Zároveň žiada prijatie efektívnych opatrení proti rasovej diskriminácii, xenofóbii, národnostnej neznášanlivosti a pod.
yyyyyPrečo asi za návrh nehlasovali práve v úvode spomínané štáty?! Prečo sa zdržali hlasovania tiež členské štáty EÚ?, keď za návrh hlasovalo zo 173 až 115 štátov. Každý rozumne uvažujúci človek, si veľmi rýchlo uvedomí, že vstupom do EÚ stratili svoju národnú hrdosť, suverenitu a samostatnosť a ocitli sa nie len v područí silných západoeurópskych štátov, ale „vďaka“ Bruselu, sú nútené obhajovať koristnícke a geopolitické záujmy USA.
.