Rusko – komunisti – svet

Po nadobudnutí platnosti zákona o dôchodkovej reforme v Ruskej federácii mnohí začali preklínať Putina a obvinili ho zo všetkých sociálno-ekonomických problémov Ruska.

Nie je to správne. Je to politická negramotnosť. Putin nie je nezávislá politická postava, ktorá visí vo vákuu.

Rozhodnutie o ľudožrútskej dôchodkovej reforme v Ruskej federácii neprijal osobne Putin, ale sociálna trieda stojaca za jeho chrbtom, zložená z novodobých privatizačných oligarchov (zlodejov bývalého všeľudového majetku ZSSR), z vlastníkov tovární, bánk a obchodných reťazcov, zložená z rýchlo vykvasených milionárov a miliardárov.

Vladimír Putin – prezident, ako bývalý člen Komunistickej strany sovietskeho zväzu a významný pracovník spravodajských služieb bývalého ZSSR sa v súčasnej politike po Gorbačovovských a Jeľcinovských zradách v záujme záchrany ruskej ekonomiky pred totálnym kolapsom, v záujme posilnenia medzinárodného postavenia Ruska a pozdvihnutia pronárodného uvedomenia jeho občanov, vyprofiloval pod tlakom novodobej Ruskej oligarchie nie ako komunista, ale ako národný demokrat.
Preto obviňovať zo súčasných sociálno-ekonomických problémov Ruska nemožno len Putina, ale celú vládnucu triedu.

A odstrániť od moci je potrebné nielen Putina, ktorý to tejto triede pod legendou údajnej obrany národných záujmov Ruska naďalej toleruje, ale hlavne celú súčasnú, Rusko ovládajúcu oligarchiu.

Aby bolo možné odstaviť od moci a od rozhodovania o osude Ruska novodobú ruskú buržoáziu, Rusko potrebuje silnú komunistickú stranu stojacu principiálne na marxistických základoch a pozíciách. V súčasnosti žiaľ v Rusku takej zásadovej strany niet. Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF), ako najsilnejšia opozičná strana v Rusku organizovaná na komunistických princípoch sa k tomu ideálu približuje, avšak niektoré protiľudové konania štátnej moci a súkromného-národného kapitálu v rozpore so záujmami pracujúcich, vykorisťovaných tried Ruska opomína, alebo cielene prehliada., nie je dostatočne principiálna, ani akčná a v niektorých oblastiach politiky údajne v záujme obrany národných záujmov Ruska s novodobou oligarchiou dokonca kolaboruje. Ostatné, hoci aj principiálne marxisticko-leninské komunistické strany a straničky sú v tejto fáze vývoja v Ruskej federácii marginálne.

Preto ľudia, internacionalisti, ktorým sú drahé komunistické ideály, musia vynaložiť svoje úsilie, všetky sily na vytvorenie takej strany.

Zmeniť líniu a generovať akcieschopnosť KPRF, sústrediť a zjednotiť početné, roztrieštené marxistické straničky, zoskupenia, skupiny a všetkých vykorisťovaných do sily reálne schopnej súperiť s mocou oligarchického kapitálu, s mocou bohatých.

V rovnakej, dokonca ešte väčšej miere to platí aj pre nás, komunistov na Slovensku, vo všetkých krajinách bývalého tzv. sovietskeho bloku, ale aj vo väčšine krajín sveta okupovaných v prevažnej miere západným nadnárodným globalizovaným oligarchickým kapitálom a jeho silovými prostriedkami.

Až potom je možné efektívne spolupracovať vo svetovej komunistickej internacionále a účinne koordinovať boj svetového proletariátu s koristníckym kapitálom. Až potom je možné nad ním zvíťaziť.

Je to dlhá a zložitá cesta, avšak jediná schodná.

Peter Nišponský

Predseda MO KSS Košice

By |2019-01-22T11:27:00+00:00január 22, 2019|Články|Komentáre vypnuté na Rusko – komunisti – svet