SLOVO O SLOBODE

„Keď krajina získa slobodu, je to úder pre svetový imperialistický systém, hovoríme.
Ale musíme si uvedomiť, že vyhlásenie nezávislosti, alebo víťazstvo so zbraňou v rukách v národnooslobodzovacom boji je len polovicou procesu oslobodenia. Sloboda prichádza len vtedy, ak krajina roztrhne i hospodárske okovy imperializmu“.
Ernesto Che Guevara
 
P.S.
My, komunisti a občania socialistického Československa spolu s občanmi bývalých krajín svetovej socialistickej sústavy sme sa koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia tými okovami imperializmu nechali bez odporu nanovo spútať.
 
Súčasné Slovensko preto nemôžeme považovať za nezávislú a skutočne slobodnú krajinu. Je spútaná okovami svetového imperializmu a je jeho kolóniou.
 
Dokiaľ neroztrhneme i tieto okovy, nebudeme slobodní.
Peter Nišponský
Predseda MO KSS Košice
V Košiciach dňa 18. decembra 2018
By |2018-12-18T18:46:55+00:00december 18, 2018|Články|Komentáre vypnuté na SLOVO O SLOBODE