Stanovy2018-10-07T19:37:12+00:00

STANOVY

Komunistická strana Slovenska / ďalej KSS / je politickou stranou pôsobiacou na území Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o politických stranách a politických hnutiach č. 85/2005 Z. z. Na svoje označenie používa skratku KSS. Sídlom jej ústredných orgánov je Bratislava.

KSS vychádza z marxisticko-leninského učenia a praxe výstavby socializmu, nadväzuje na pozitívne výsledky KSČ a KSS na Slovensku, na pokrokové tradície národného demokratického robotníckeho a protifašistického hnutia nášho ľudu. Je stranou vlasteneckou a internacionálnou.

Programovým cieľom KSS je socializmus – spoločnosť demokratická, politicky a hospodársky pluralitná, spoločnosť slobodných, rovnoprávnych občanov, samosprávna, prosperujúca a sociálne spravodlivá, umožňujúca všetkým pracovať, využívať najnovšie poznatky vedecko-technického rozvoja, poskytujúca každému možnosť aktívne sa zúčastňovať na vytváraní vlastnej budúcnosti. Spoločnosť, ktorá zabezpečí všetkým občanom dôstojnú životnú úroveň. Spoločnosť, ktorá sa stará o zlepšovanie životného prostredia, presadzujúca bezpečnosť a mier.

V centre pozornosti KSS je predovšetkým presadzovanie oprávnených požiadaviek a potrieb občanov, ktorí sa živia vlastnou prácou, sociálne slabých vrstiev a obetí kapitalistického systému.

STANOVY

Stiahnite si PDF dokument s kompletnými stanovami KSS

STANOVY KSS

Komunistická strana Slovenska privíta záujem, aktivitu a angažovanosť každého občana Slovenskej republiky, ktorý prejaví záujem stať sa členom KSS.

STAŇ SA ČLENOM