Stanovy2019-07-22T15:05:56+00:00

STANOVY

Komunistická strana Slovenska / ďalej KSS / je politickou stranou pôsobiacou na území Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o politických stranách a politických hnutiach č. 85/2005 Z. z. Na svoje označenie používa skratku KSS. Sídlom jej ústredných orgánov je Bratislava.

    Komunistická strana Slovenska je politickou stranou v spoločnosti, ktorá je v nezmieriteľnej opozícii proti kapitalistickému režimu. Jej program a ciele sa odvíjajú od odvekých snáh ľudí po spravodlivosti a rovnoprávnosti, od tvorcov marxistického učenia, od boja medzinárodného robotníckeho hnutia  proti vykorisťovaniu. Poslaním KSS je nadväzovať na všetko pozitívne, čo sa pre oslobodenie ľudstva z pod chudoby extrémneho kapitalizmu udialo  a zjednocovať všetko pokrokové, z našej novodobej histórie. To znamená učiť sa a poučiť v záujme vyvarovania chýb, aby sme mohli rozvážne postupovať v plnení svojho programu.

STANOVY

Stiahnite si PDF dokument s kompletnými stanovami KSS

STANOVY KSS

Komunistická strana Slovenska privíta záujem, aktivitu a angažovanosť každého občana Slovenskej republiky, ktorý prejaví záujem stať sa členom KSS.

STAŇ SA ČLENOM