Stretnutie komunistických a robotníckych strán sveta

Uskutočnilo sa medzinárodné stretnutie

komunistických a robotníckych strán sveta

V dňoch 23. až 26. novembra 2018 sa uskutočnilo v poradí už 20.stretnutie komunistických a robotníckych strán v gréckych Aténach, ktoré zorganizovala Komunistická strana Grécka. Na stretnutí a pracovnom rokovaní sa zúčastnili zástupcovia 91 komunistických a robotníckych strán z celého sveta.

Trojdňové rokovanie bolo zamerané na riešenie problematiky “Súčasná robotnícka trieda a jej spojenci. Úloha politického avantgardu – komunistických a robotníckych strán – v boji proti vykorisťovaniu a imperialistickým vojnám, za práva robotníkov a občanov, za mier, za socializmus“.

V priebehu troch dní prebiehala výmena informácii a skúsenosti k uvedenej problematike. Tá ukázala na rôznu situáciu v robotníckom i komunistickom hnutí v jednotlivých krajinách i v rôznych regiónoch sveta. Tiež ukázala na rôznorodé skúsenosti komunistických a robotníckych strán pri rozvíjaní a koordinovaní robotníckeho hnutia, v závislosti na historickom vývoji jednotlivých krajín, na stave ekonomik, zložení a štruktúre obyvateľstva, ale aj na pripravenosti strán a robotníckeho hnutia. Porada bola príležitosťou aj na vzájomné poznanie hlavného zamerania činnosti strán v súčasnom období, na možnosti spolupráce i využitie skúsenosti v najbližšej budúcnosti.

V prestávkach rokovaní i po nich sa uskutočňovali niektoré dvojstranné stretnutia medzi zástupcami jednotlivých strán, podľa vzájomnej dohody.

V posledný deň, po naplnení programu stretnutia, sa jeho účastníci zúčastnili na pozvanie organizátorov slávnostného programu pri príležitosti stého výročia založenia Komunistickej strany Grécka. Vystúpenie Generálneho tajomníka KS Grécka si prišlo na štadión vypočuť 20 tisíc občanov Grécka. Slávnostná udalosť bola zavŕšená emocionálne a revolučne ladeným hudobným pásmom, na ktorom vystúpili významní grécki hudobníci a speváci.

Za komunistickú stranu Slovenska sa stretnutia zúčastnili podpredsedovia strany Jalal Suleiman a Pavol Suško.

Podrobnejšia analýza stretnutia a niektoré dokumenty zo stretnutia budú zverejnené v krátkej dobe.

By |2018-11-30T14:01:32+00:00november 30, 2018|Články|Komentáre vypnuté na Stretnutie komunistických a robotníckych strán sveta