Symboly víťazov

Toto je tá správna vlajka, hymna a znak víťazov.

Všimli ste si?

Tieto symboly bývalého Sovietskeho zväzu (Zväzu sovietskych socialistických republík) sa dnešní „majitelia sveta“ snažia odstrániť z vedomia ľudí všetkými možnými spôsobmi.

V krajinách ako Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, v pobaltských republikách a v ďalších novodobých totalitách sú zakázané zákonom a ich prezentácia na verejnosti podlieha trestom väzením, alebo vysokým finančným pokutám, ich nositelia sú perzekuovaní, politicky, ekonomicky a občiansky dehonestovaní.

V ďalších Európskych krajinách včítane Slovenskej republiky, v ktorých síce nie sú zákonom zakázané, ale ani dovolené, podliehajú propagandistickým represáliám, sú prirovnávané k symbolom nacizmu a fašizmu a ich nositelia sú propagandou dehonestovaní a označovaní za „boľševikov“, extrémistov, priam nie za fašistov.

I v samotnej Ruskej federácii, v nástupníckom štáte po bývalom ZSSR sú pre súčasnú štátnu moc nepríjemným, nežiadúcim faktorom. Je tam evidentná snaha zo strany vedenia štátu prezentáciu týchto symbolov občanmi utlmiť, nahradiť inými, podobnými, viac národnými a nacionalistickými, avšak nie identickými symbolmi a tak postupne vymazať z pamäti národa historické vedomie.

Komunisti, robotníci, pracujúci, nezamestnaní, vykorisťovaní. Nehanbite sa za tieto symboly!

Sú to naše symboly.

Nebojte sa ich používať pri všetkých vhodných príležitostiach. Ich existenciu a prítomnosť pochopia všetci tí, ktorým ešte antikomunistickou propagandou nevygumovali historickú pamäť. Pochopia ju i všetci mladí, ktorí už dnes vedia, že vymanenie sa z jarma imperializmu a svetovej oligarchie a konečné víťazstvo je možné len v akčnej jednote svetového proletariátu.

Sú to symboly proletariátu, symboly zväzku robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie, symboly preliatej krvi miliónov pracujúcich v boji za sociálnu spravodlivosť, symboly porážky hitlerovského nacizmu v II. svetovej vojne, symboly komunistickej a socialistickej internacionály. , symboly socializmu, komunizmu.

Symboly jedinej perspektívy prežitia pre ľudstvo.

Symboly víťazstva !

Peter Nišponský

Predseda MO KSS Košice

By |2019-09-25T09:06:48+00:00september 25, 2019|Články|0 Comments

Leave A Comment