1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Špekulácia s pozemkami – ďalší nástroj bohatnutia bohatých

2016-07-16 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
Mimoriadne ziskovou operáciou finančného kapitálu je aj špekulácia s pozemkami v okolí rýchlo sa rozvíjajúcich veľkomiest. Bankový monopol tu splýva s monopolom pozemkovej renty a s monopolom dopravných prostriedkov, lebo rastúce ceny pozemkov a možnosti výhodne ich rozpredať ako parcely atď. závisí najmä od dobrého dopravného spojenia so stredom mesta a tieto dopravné prostriedky majú v rukách veľké spoločnosti spojené s tými istými bankami systémom účasti a rozdelením riaditeľských miest“.    /Napísané: v roku 1916/
Neuveriteľná špekulácia s predmestskými pozemkami, bankroty stavebných firiem, napríklad berlínskej firmy Boswan und Knauer, ktorá si nahrabala takmer 100 miliónov mariek prostredníctvom „veľmi solídnej a veľkej“ Nemeckej banky /Deutsche Bank/, ...ďalej ruinovanie malých podnikateľov a robotníkov, ktorým fiktívne stavebné firmy nič neplatia, nečestné dohody s „čestnou“ berlínskou políciou a mestskou správou, aby sa dostali k informáciám o parcelách z získali stavebné povolenia od mestskej správy atď,atď...  /Napísané: v roku 1913 v nemeckom časopise Die Bank, publicista L. Eschwege/.

Čítať ďalej...

„Socialistické“ nástroje na riadenie ekonomiky boli progresívne

2016-02-23 Pavol Suško
.
xxxxxFaktom o ktorom sa nepíše a nehovorí je skutočnosť, že už od 19. storočia „civilizované ľudstvo“ posilňuje úlohu štátu v ekonomike. Podľa údajov MMF /i OSN/ sa podiel štátnych výdavkov v HDP /hrubom domácom produkte/ v 30 najrozvinutejších kapitalistických štátoch sveta zvýšil od roku 1870 z 11 percent na 45 percent. Pohybuje sa od 33 percent v USA až po 64,7 percent vo Švédsku.
yyyyyUž pred viac ako šesťdesiatimi rokmi „civilizované ľudstvo“ vytvorilo vládne plánovacie orgány. Vo Francúzsku je to Generálny sekretariát pre plánovanie, v Kanade – Ekonomická rada, v Japonsku – Ekonomická konzultatívna rada, v Nizozemsku – Centrálny plánovací výbor. Ekonomika bola podriadená plánu – kvóty /objemy/ výroby, odbytu produkcie a opcie napríklad v EÚ sa stanovujú dokonca nie z hlavných miest krajín, ale z administratívneho centra v Bruseli.
yyyyyTo znamená, že po skúsenostiach z tridsiatych rokov minulého storočia z veľkej hospodárskej krízy i ďalších kríz, ktoré nasledovali, je tu snaha „skrotiť“ slobodný trh. Dostať ho do „rámca“ štátnej regulácie.

Čítať ďalej...

Junckerov balík z bližšia

2015-01-22 Michal Frič
.
xxxxxV čí prospech vzniká investičný plán?
.
xxxxxVýbor pre rozpočet na svojom zasadaní dňa 19.januára venoval svoju hlavnú pozornosť investičnému plánu známemu ako Junkerov balík. Nové podrobnosti a informácie o danom projekte prezentovali komisárka pre rozpočet Kristalina Georgirva a komisár pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen. Po poskytnutí nových detailnejších informácií vyzerá jasnejší obraz o projekte nasledovne:
.
xxxxxPodľa plánu, ktorý má vo svojej finálnej fáze uvoľniť investície v objeme 315 miliárd stojí na začiatku multiplikačného procesu suma 8 miliárd pochádzajúca z redukcie rozpočtu EÚ: CEF (3,3 miliárd), Horizon 2020 (2,7 miliárd) a z využitia rozpočtových rezerv vo výške 2,0 miliárd.
.
xxxxxJediné reálne financie celého projektu, čiže spomínaná suma 8 miliárd sa najprv vkladajú do Garančného fondu EÚ, ktorý na základe tohto vkladu môže ručiť sumou 16 miliárd. EIB následne poskytuje 5 miliárd. Predpoklad je, že opierajúc sa o portfólio vo výške 21 miliárd, bude môcť EÚ ručiť 60 miliardami ako garanciou v prípade zlyhania investorov. Podľa historických údajov EIB (Katainen) je možné sa ďalej domnievať, že garancia 60 miliárd pritiahne súkromné investície vo výške 315 miliárd.

Čítať ďalej...

Junckerov balík neoliberalizácie

2014-11-29 Michal Frič
.
Predseda Európskej komisie (Komisia) Jean-Claude Juncker na plenárnom zasadaní Európskeho parlamentu (Parlament) dňa 26. 11. 2014 priblížil detaily návrhu, vďaka ktorému má do reálnej ekonomiky v najbližších troch rokoch pribudnúť dodatočných 315 miliárd EUR. Poslanci Parlamentu očakávali spresnenie Junckerovho zámeru už od júla 2014, keď ho ako prvú z desiatich priorít ešte v pozícii kandidáta na predsedu Komisie predstavil v dokumente „Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu.“[1]
.
Spomínaný balík financií má smerovať na podporu vedy, výskumu ako aj malých a stredných podnikov. Od investičnému boomu si Komisia sľubuje vytvoriť 1,3 miliónov nových pracovných miest. Dosiahnutie tohto cieľa spočíva v zatraktívnení investičného prostredia pre investorov zo súkromného sektora. Pri požadovaní podpory pre svoj projekt sa Juncker opiera o skutočnosť, že EÚ, aj napriek svojmu potenciálu, v oblasti investícií za zahraničnou konkurenciou nebezpečne zaostáva.
.
Podľa predsedu Komisie Európska únia disponuje dostatočnou mierou likvidity a až 50 % verejných prostriedkov by mohlo byť využitých na investičné účely. Uvedené prostriedky by mali byť jedným z dôležitých zdrojov, ktoré poputujú do nového Európskeho fondu pre strategické investície. Po prejave predsedu Komisia na svojich stránkach sprístupnila nové dokumenty súvisiace s Junckerovým projektom[2]. Spolu so skôr dostupnými informáciami dotvárajú ucelenejší obraz o zámeroch predsedu Komisie.

Čítať ďalej...

Komunistický zázrak vs BoPKoTi - 25 rokov dôkazov

2014-11-25 Karol Ondriaš
.
xxxxx„Zločin“ komunistov na Slovensku v poľnohospodárstve je ukázaný na Obrázku 01. Tento zločin komunistov je obzvlášť významný, lebo sa jedná o potravinovú bezpečnosť Slovenska. Zločin vidieť z vývoja hrubej domácej produkcie (HDP) v poľnohospodárstve v stálych cenách za socializmu a vývoj po roku 1989, počas vlády BoBKoTov. Z obrázku vidieť nárast produkcie za socializmu a úpadok za kapitalizmu. Zničenie nášho poľnohospodárstva bol praktický výsledok vedecky pripravených krokov kolonizátorov, zväčša z Európskej únie, pri kolonizácii Slovenska. V roku 2012 produkcia v poľnohospodárstve v stálych cenách bola už len 50% roku 1989. To je za predpokladu, keby produkcia v poľnohospodárstve po roku 1989 nestúpala. Produkcia v poľnohospodárstve po roku 1989, namiesto toho, aby išla 23 rokov dopredu, tak sa vrátila 55 rokov späť. Z vedeckého skúmania Obrázku 01 jasne vidieť komunistický zázrak počas socializmu 1948-1989 a úpadok až degeneráciu, keď sa chytili vlády BoPKoTi.

Čítať ďalej...