1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Problematika poľnohospodárstva v zornom poli komunistov

2013-10-15 Redakcia KROKY
.
xxxxxV sobotu 19.októbra 2013 sa vo Vrútkach uskutoční diskusné fórum k problematike poľnohospodárstva. Akciu organizuje odborná skupina pri ÚV KSS pod vedením podpredsedu KSS Juraja Pavloviča. Na podujatie sú pozvaní okrem odborníkov na poľnohospodárstvo z radov členov strany aj nestraníci - bývali i súčasní odborníci, predsedovia poľnohospodárskych družstiev, poľnohospodárskych inštitúcii, exministri poľnohospodárstva.
.
xxxxxDiskusné fórum je jedným z opatrení, ktoré má prispieť k aktualizácii programu strany v oblasti poľnohospodárstva a formovaniu jej politiky do ďalšieho obdobia. Poľnohospodárstvo je jednou z oblasti, ktorá zaznamenala na Slovensku markantný úpadok po roku 1989. Okrem poklesu zamestnanosti, došlo k poklesu poľnohospodárskej výroby, zníženiu produkcie výrobkov a zvýšeniu dovozu potravín zo zahraničia. Slovensko sa z úrovne takmer úplnej sebestačnosti dostalo na úroveň vysokej závislosti na dovoze potravín a poľnohospodárskych produktov. Pritom nekvalita mnohých dovážaných potravín znižuje potravinovú bezpečnosť slovenského obyvateľstva.
.
xxxxxKomunistická strana Slovenska má eminentný záujem o nápravu stavu v poľnohospodárstve. Ide totiž o oblasť, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života ľudí, a to vo výžive, v zdravotnom stave, ale aj v životnom prostredí. A to nielen v súčasnosti, ale aj budúcich generácii. Okrem toho, práve v období riadenia spoločnosti Komunistickou stranou Československa, došlo na Slovensku k významnému vzostupu úrovne a kvality poľnohospodárstva v porovnaní s buržoáznou republikou, ktorá sa dostala na úroveň i vyspelých európskych štátov. Komunisti teda majú bohaté skúsenosti z riadenia procesov modernizácie poľnohospodárstva a chcú tieto využiť na hľadanie ďalších aspektov jeho zdokonaľovania v súčasných podmienkach.
yyyyyDiskusného fóra sa zúčastní aj Predseda KSS Jozef Hrdlička.
.