1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Komunistický zázrak vs BoPKoTi - 25 rokov dôkazov

2014-11-25 Karol Ondriaš
.
xxxxx„Zločin“ komunistov na Slovensku v poľnohospodárstve je ukázaný na Obrázku 01. Tento zločin komunistov je obzvlášť významný, lebo sa jedná o potravinovú bezpečnosť Slovenska. Zločin vidieť z vývoja hrubej domácej produkcie (HDP) v poľnohospodárstve v stálych cenách za socializmu a vývoj po roku 1989, počas vlády BoBKoTov. Z obrázku vidieť nárast produkcie za socializmu a úpadok za kapitalizmu. Zničenie nášho poľnohospodárstva bol praktický výsledok vedecky pripravených krokov kolonizátorov, zväčša z Európskej únie, pri kolonizácii Slovenska. V roku 2012 produkcia v poľnohospodárstve v stálych cenách bola už len 50% roku 1989. To je za predpokladu, keby produkcia v poľnohospodárstve po roku 1989 nestúpala. Produkcia v poľnohospodárstve po roku 1989, namiesto toho, aby išla 23 rokov dopredu, tak sa vrátila 55 rokov späť. Z vedeckého skúmania Obrázku 01 jasne vidieť komunistický zázrak počas socializmu 1948-1989 a úpadok až degeneráciu, keď sa chytili vlády BoPKoTi.
yyyyyPredstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v poľnohospodárstve by pokračoval až do roku 2012........ Celý príspevok TU.
.