1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Stavebníctvo dnes

2012-12-09 Juraj Brecko
.
Úvodom chcem skonštatovať, že situácia v stavebníctve korešponduje so situáciou v celej spoločnosti . Štyridsať rokov pracujem aj žijem problémami v oblasti investícii a projektovej prípravy stavieb, v náväznosti na realizáciu stavieb. Ak bol pred rokom 89 v investičnej výstavbe diktát dodávateľa /realizátora/, dnes je diktát zisk. Aby bolo jasné - nie diktát investora , ale zisk. Investor je ten , ktorý rozumne investuje svoje prostriedky z hľadiska použitých materiálov, nadčasovosti po stránke architektonickej a prevádzky . Prvou chybou v poradí je , keď investor poverí prípravou stavby sprostredkovateľa, ten ako prvý uberie z predpokladaného investičného nákladu svoj diel, v podobe zisku.
.
Nechcem žialiť ani argumentovať teraz za formou tímovej práce v špecializovaných projektových organizáciach, perfektne vybavených personálne ,technický a odborne oproti súčastnosti, keď je projekt „atomizovaný“ a odkázaný na projektantov, síce so spôsobilosťou, ale bez koordinácie a odborného rastu. Netreba nikoho presviedčať, že cena za projektovú dokumentáciu /PD/ je touto formou podstatne náročnejšia . Každý z účastníkov projektu ma svoju predstavu o cene a zisku za PD.
.
Ten istý „proces“ pokračuje na úrovni realizácie stavby . Hlavný dodávateľ získa zákazku, ale vzhľadom na to, že nie je komplexne personálne a technicky zabezpečený, množstvo prác si zabezpečuje u subdodávateľov. Často sa stáva, že z hlavného dodávateľa sa stáva hlavný koordinátor, ktorého reprezentuje „garážová firma“, ktorú zastupuje 1-2 konatelia. Cieľ je jasný - čím väčší zisk. Koncovému subdodávateľovi sa obyčajne neujde nič. Tieto vzťahy sú všeobecne známe. Tak prečo je každý spokojný? Pretože v prípade protestu v budúcnosti sa s nim ako subdodávkou nepočíta.
.
Toto je jeden problém.
.
Ten druhý vidím v nehospodárnosti a v neekonomicky navrhovaných konštrukciách. Častokrát pri cestách po Slovensku pôsobí neprirodzene napr. oceľová konštrukcia preklenutia malej terénnej vlny, ktorú bolo možné riešiť jednoduchým presunom hmôt za pomoci jednoduchej techniky. Vyšší náklad stavby, vyššia cena, vyšší zisk. Aby som bol konkrétny, takto na mňa pôsobí konštrukcia diaľnice v úseku Prešov –Poprad v lokalite Spišského salaša.
.
Ďalší nedostatok by mohol mať titulok „aký pán, taký krám“ .Nemôže zastavať funkciu ministra dopravy človek, ktorý je 10-15 rokov v politike komisára EÚ, bez náležitého vzdelania, bez najnovších praktických poznatkov. Strategické koncepčné odborné otázky technického či finančného charakteru musia riešiť odborníci s vysokým odborným potenciálom, skúsenosťami a intuíciou do budúcnosti. Rozhodnutia takýchto odborníkov je vodou na mlyn aj politikom a ich politickým rozhodnutiam, ale tí politici si to z rôznych dôvodov neuvedomujú. Dnes sú rozhodnutia politikov pod tlakom a vplyvom iných záujmov . Uvediem príklad. Diaľnica Trnava –Bratislava bola realizovaná za socializmu, na ten čas navrhnutá s parametrami do budúcnosti, s možnosťou rozšírenia. Po asi 40 rokoch jej prevádzky na spomínanej diaľnici jej kapacita nestačila a bolo nutné riešiť rozšírenie formou rozšírení jazdných pruhov. Vzhľadov na to, že pred 40 rokmi bolo riešenie nadčasové, výstavba rozšírenia sa realizovala za plnej prevádzky na diaľnici len s obmedzením rýchlosti v spomínanom úseku . Ani slovo o veľkorysom riešení konceptu diaľnice za“ socializmu“ a „smotanu lízali“ iní.
.
A ešte jeden fakt. Komunisti stavali byt za 60 000 SK dnes sa realizuje za 1 .000000 SK a viac .  Faktom je, že takmer vždy je podmienkou pre získanie zákazky najnižšia cena. Táto podmienka je žiaľ požadovaná aj v štátnych zákazkach, som o tom hlboko presvedčený, že štát by mal k svojmu majetku z mnohých aspektov pristupovať zodpovednejšie a veľkoryso.
.
Iným príkladom je budova bývalého OV KSS v Michalovciach, realizovaná v minulom spoločenskom režime. Veľká zasadačka slúži ako kino a na mítingy politických strán pred voľbami. Malé zasadačky slúžia naďalej svojmu účelu a hlavné priestory dnes patria poliklinike . Predmetom rekonštrukcie budovy bolo najmä odstránenie symbolov KSS a búst jej predstaviteľov z exteriéru a interiéru budovy. Ani zmienka o tom,že budova bola postavená aj z členských príspevkov komunistov.
.
Nie menší vplyv na stavebníctvo majú aj voľby. Zdá sa to nelogické , ale je to tak. Akákoľvek stavba, ktorá nemá provizórny charakter má slúžiť svojmu účelu mnoho desaťročí. Jej príprava trvá tiež nemálo času, najmä dnes, keď je byrokracia značná . Každé štyri roky sú voľby /niekedy aj častejšie/, mení sa politická garnitúra a s ňou politika, a teda aj stavebníctvo. Raz majú byť diaľnice financované z prostriedkov EÚ, potom z prostriedkov PPP, inokedy z peňazí súkromných. Forma financovania značne ovplyvňuje každú investíciu, ktorej predmetom je, aj akou technológiou sa bude stavba realizovať, či je v cene zahrnutá údržba, na aké obdobie a podobne. Štvorročné volebné obdobie, nech akokoľvek dobre pripravené, má vždy len charakter provizória. Je známy fakt, keď jedno politické zoskupenie stavbu diaľnice zastaví a ďalšie pokračuje, tento fakt má značný vplyv na dodávateľské firmy , ktoré nestačia reagovať na zmeny a takto sú nútené spolupracovať aj s nekvalifikovaným personálom a subdodávateľmi . Tu je aj odpoveď, prečo sa na Slovensku stavajú diaľnice tak dlho, v porovnaní s Európou. A samozrejme že sú aj z tohto dôvodu predražené. Veľké stavebné diela sa musia pripravovať s perspektívou na 25-30 rokov bez ohľadu na politické zmeny.!
.
Ak sa stane nešťastie, tak je to zhoda nie len jednej nepriaznivej náhody, ale zhodou niekoľkých nepriaznivých náhod. Neuviedol som týchto súvislosti dosť?
.
Dovolím si na problém diaľnic vysloviť ešte jeden názor. Viac ako 20 rokov sa na Slovensku budujú diaľnice v dvoch trasách. Východ - západ (BA-KE). Za ten čas nie sme schopní dokončiť ani jednu. Nebolo by vhodné realizovať a pripravovať len jednu trasu BA-KE, ukončiť práce na jednej, druhú realizovať, keď budú na to vhodné podmienky a investície? Nebolo by vhodné s ohľadom na "centrálnu" polohu Slovenska v strede Európy navrhnúť jednu z trás v orientácii sever - juh? (Rakúsko-Maďarsko-Poľsko-Nemecko) Toto sú koncepčné otázky na ktoré som už svoj názor vyjadril.
.
Ako riešiť problémy v stavebníctve? Samostatne sa riešiť nedajú, len v komplexe, v súvislostiach. KSS ako jediná politická strana vo svojich volebných programoch navrhuje riešenie na spoločnom ekonomickom základe. Alebo otvorene povedané - obnoviť štátne a družstevné podniky, s možnosťou podnikať v istom rozsahu a profesiách aj súkromne.
.
Povedzme si pravdu. Ak sa podarí odkúpiť poisťovne Dôveru, Union, SPP, majiteľom bude premiér, či politická strana? Nie, majiteľom bude štát, teda bude to štátny podnik. Len predstavitelia SMERu sa to boja otvorene skonštatovať. Dali by týmto argument na kritiku opozícii. Moje skúsenosti hovoria, že nie je hanbou ani chybou urobiť krok späť. Sám som ich urobil. Tragédiou však je v nepodarkoch pokračovať.
.