1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

„Úspešnou“ ekonomickou politikou SMERu-sociálnej demokracie ku krachu Slovenska

2013-09-02 Admin
.
Bašovanie súčasnej sociálnodemokratickej vlády SMERu-sociálnej demokracie SMERuje Slovensko rýchlo, ale s istotou k ekonomickému krachu. SMERujeme k totálnej závislosti na nadnárodných monopoloch a na zahraničí, na tých, ktorí majú záujem ekonomicky dostať Slovensko do pozície závislej kolónie. SMERujeme k tomu, že občan tejto krajiny sa postupne stane závislým otrokom vo vlastnej krajine.
.
Posúďte sami:
.
Hrubá zahraničná zadĺženosť Slovenskej republiky len za štyri mesiace roku 2013 dramaticky stúpa. Aktuálny čerstvý prehľad spracovaný NBS tu: http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/statistika-platobnej-bilancie/zahranicna-zadlzenost/hruba-zahranicna-zadlzenost-slovenskej-republiky-v-roku-2013
.
- Za mesiace február až máj hrubá zahraničná zadĺženosť SR dosiahla čiastku: 78 615 900 000,- USD ! (slovom: sedemdesiatosemmiliárdšestopätnásťmiliónovdeväťstotisíc/USD) !
- Zadĺženosť len za štyri mesiace tohto roku vzrástla o sumu: 5 826 500 000,- USD !
- Najväčší nárast dlhu spôsobila vláda SR a to (za 4 mesiace) vo výške: 5 172 200 000,- USD !
- Centrálna banka, banky a ostatné sektory NH zvýšili zadlženosť SR „len“ o 653 300 000,- USD !
.
Pre váš prehľad:
.
- Pri priemernom počte obyvateľstva Slovenska cca. 5 300 000, po vzniku samostanej SR, novodobé postsocialistické buržoázne vlády SR zadĺžili dodnes každého z nás včítane kojencov sumou 14 833,- USD !
- Len za štyri mesiace toho roku každého z nás včítane kojencov zadĺžila Ficova vláda o sumu: 976,- USD !
.
Tak teda vyzerá súčasná aktuálna situácia v zadĺženosti našej krajiny. Verte, že toto by sme my komunisti, ak by sme boli pri politickej moci, alebo by sme na jej vývoj mali účinný vplyv nikdy nedopustili.
Naši predchodcovia po roku 1989 odovzdali krajinu novodobým pánom nezadĺženú, ekonomicky stabilizovanú s dostatočnými ekonomickými a finančnými rezervami.
.
Pýtame sa predchádzajúcich i súčasných mocipánov:
.
- Prečo nás neustále zadĺžujete?
- Kto vám dal k tomu mandát?
- Kde sú majetky, peniaze a rezervy, ktoré patrili ľudu tejto krajiny?
- Do kedy bude toto zadĺžovanie na náš úkor a rozkrádanie verejných financií pokračovať?
.