1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prepad Poľska

2015-02-09 JUDr. Miloslav Grega, Košice
.
xxxxx
Už roky sa má občan možnosť dozvedieť, že spoločne s Nemeckom napadol Poľsko aj ZSSR a zrejme sa títo dvaja „nepriatelia“ Poľska na tomto kroku vopred dohodli. Touto polopravdou sa „hodnoverní historici“ už roky pokúšajú vyvolávať averziu nielen poľskej verejnosti, ale aj celosvetovej nielen proti bývalému Sovietskemu zväzu, Stalinovi ale hlavne proti komunistom ako takým a zrovnávajú vtedajší socialistický režim v bývalom ZSSR s nemeckým fašizmom!!
.
xxxxxČo je však pravdy na tomto „goebbelovskom klamstve??
.
xxxxxUž stáročia pred tým poľské kniežatstvá o toto územie bojovali s ruskými kniežatstvami a toto územie prechádzalo spod nadvlády jedných k druhým podľa momentálnej situácie. Samozrejme aj obyvateľstvo na tomto území sa navzájom miešalo a s ním aj vzájomná nenávisť jedných k druhým. Za cárskeho Ruska s definitívnou platnosťou toto územie už patrilo pod neho, hoci poliaci o neho nikdy nestratili záujem. V priebehu I. svetovej vojny poliaci spoločne s cisárskym Nemeckom sa ho znovu pokúšali anektovať, čo sa im aj čiastočne podarilo.

Čítať ďalej...

Postavenie nezamestnaného za 1. ČSR

2015-02-04 Ivan Lulják, Bratislava
.
.
xxxxxK 90. výročiu prijatia protiľudového Gentského systému vyplácania podpôr nezamestnanosti./1925-2015/
.
xxxxxPre nástup kapitalizmu a nových výrobných vzťahov je charakteristický vzrast nezamestnanosti. Ako už charakterizovali Marx a Engels, bez nezamestnanosti kapitalizmus nemôže vôbec existovať. Kapitalizmus potrebuje nezamestnanosť z hľadiska ďalšieho rozvoja výroby. Kapitalistická výroba vo svojich ekonomických cykloch podlieha značným výkyvom tak v celku, ako aj v jednotlivých priemyslových odvetviach. Nemohla by sa normálne vyvíjať, keby nemala prebytočné obyvateľstvo, pripravené v každom okamihu dodať pracovné sily do ktoréhokoľvek priemyselného odvetvia alebo podniku.
.
xxxxxEngels zdôraznil, že s výnimkou krátkeho obdobia najvyššej konjunktúry kapitalistický priemysel musí mať neustále rezervu nezamestnaných robotníkov, aby v najživších mesiacoch mohol vyrobiť množstvo tovarov, ktoré naliehavo potrebuje trh. Táto rezerva nezamestnaných kolíše podľa odbytových podmienok, podľa situácie na trhu, ktorá podmieňuje väčšiu či menšiu nezamestnanosť.

Čítať ďalej...

Pražské povstanie

2015-02-02  JUDr. Miloslav Grega, Košice (Článok spracovaný a publikovaný 30. apríla 1991, ktorý ostal verejnosťou nepovšimnutý)
.
.
xxxxxV najbližších dňoch si opätovne pripomenieme Pražské povstanie – výročie, ktoré je spojené s veľkými nejasnosťami a ktoré postupne prechádzalo od ignorovania až po glorifikovanie a vyhlasovanie ho za České národné povstanie. Zrejme to bolo z dôvodu, že ak malý slovenský národ, ktorý do tej doby nebol ani uznaný za samostatný národ, mal vlastné Slovenské národné povstanie – jeho „tútor“ český národ nemohol sa predsa pred ním a pred svetom zahanbiť.
.
xxxxxAvšak pravá príčina a charakter tohto „povstania“ doposiaľ neboli riadne objasnené. Nemienim rozoberať dohody a zmluvy, ktoré boli v priebehu 2. svetovej vojny schválené protihitlerovskou koalíciou a ktoré mali vplyv na povojnové usporiadanie strednej Európy, pretože tieto už boli dostatočne rozoberané a publikované.
.
xxxxxDňa 2.5.1945 bol Berlín dobitý sovietskou Červenou armádou a každú chvíľu sa očakávalo podpísanie bezpodmienečnej kapitulácie. V tomto období anglo-americké vojská pod velením Pattona od 19.4.1945 sa nachádzali na demarkačnej čiare na hraniciach Československa dohodnutej v septembri 1944 v Quebecu a neskôr so súhlasom sovietskeho velenia postúpili na našom území na čiaru Karlove Vary – Plzeň – České Budějovice „tvz. Protektorátne hranice“.

Čítať ďalej...

Stalinský? - Hladomor na Ukrajine

2015-01-27 Miloslav Grega, Košice
.
xxxxxDnešní tzv. historici často hovoria o hladomore na Ukrajine v rokoch 1932-33, ktorý údajne zapríčinil Stalin a ruskí komunisti. Uvádzajú, že príčinou tohto hladomoru bola násilná kolektivizácia poľnohospodárstva a to, že na pokyn Stalina na Ukrajine od roľníkov násilne odoberali obilie v dôsledku čoho následne zbytočne zomrelo od hladu niekoľko miliónov obyvateľov.
Úmyselne vytrhávajú historické fakty z celkových historických svetových udalosti a zamieňajú následok za príčinu s jednoznačných zámerom. Jednak im ide o očiernenie komunistov a socialistického zriadenia ako celku a taktiež rozoštvávanie ukrajinských občanov proti rusky hovoriacemu obyvateľstvu, čo sa im v poslednom období veľmi darí. Je snáď pravda, že Stalin nechal zhabať obilie na Ukrajine len preto aby ho sám s komunistami „zožral“ a v dôsledku ich „nenažranosti“ zbytok obyvateľov zomieral od hladu??!!
.
.
xxxxxAká teda bola príčina tohto hladomoru v skutočnosti?

Čítať ďalej...

Nikdy nezabudnime, ako ľahko sme slobodu stratili ... !!!

2015-01-19 Viera Klimentová, Ján Kašiar
.
xxxxxV sprievode k pomníku na Kľaku Fašizmus! Ako často sa objavuje toto hrozné slovo v našom slovníku. Len donedávna v spojení so spomienkou na zverstvá nemeckých hrdlorezov a ich horlivých našich domácich prisluhovačov. Nestretneme človeka, ktorý by nepočul o fašistických zverstvách spáchaných vo vyhladzovacích koncentračných táboroch – Oswienčim, Mauthauzen, pri masovom vraždení v Kremničke, či v Nemeckej. Verím, že je málo tých, ktorí nepočuli o obciach Kľak a Ostrý Grúň – obklopených hustými horami Kľačianskej doliny.
.
xxxxxV nedeľu 18.januára sme si pripomenuli v obci Kľak a Ostrý Grúň 70. výročie hrozného krvavého rána z 21.januára roku 1945. Delegácia Komunistickej strany Slovenska vedená predsedom Jozefom Hrdličkom nevynechala ešte ani jeden pietny akt konaný v týchto obciach a je jedno či bol volebný, či jubilejný. Každoročne mĺkvo vzdávame úctu nevinným obetiam a ako hrôzostrašný film sa nám pred očami premieta obraz vyčíňania zvláštnej proti partizánskej jednotky Waffen – SS Edelweis. Fašistické beštie rozpútali v tú krvavú nedeľu peklo skoro ráno najskôr v obci Kľak, kde povraždil 84 obyvateľov, z toho 36 detí a vypálil všetkých 132 domov. Potom vtrhli do obce Ostrý Grúň, kde zavraždili 64 obyvateľov a vypálili 128 domov. Celý článok TU.

Čítať ďalej...

19. január - 70. výročie oslobodenia Košíc - POZVANIE

2015-01-07 Peter Nišponský
.
xxxxx19. janára 1945 sa skončila pre Košice a ich obyvateľov II. Svetová vojna.
,
xxxxxPo ťažkých rokoch fašistickej poroby, maďarskej horthyovskej okupačnej diktatúry a na záver vojny Szálasziho teroru Strany Šípových krížov, kedy ešte 5. januára 1945 „na výstrahu“ príslušníci nyilášiovcov verejne obesili na stromy a stĺpy elektrického osvetlenia na Hlavnej ulici 12 odporcov režimu (odbojárov, komunistov, židov) a dva dni pred oslobodením, 17. januára 1945 stihli pri Ťahanovskom tuneli zastreliť ďalších 17 ľudí., kedy ešte tesne pred príchodom frontu odvliekli smerom na Jaklovce a ďalej údolím Hnilca početnú skupinu mužského obyvateľstva (dovtedy neodvedené ročníky veľmi mladých a starších mužov) z Košíc a okolia,
yyyyyráno 19. januára 1945 vstúpili do mesta bez väčších bojov príslušníci Červenej armády, 237. a 318. streleckej divízie 18. armády (veliteľ generál Gastilovič) IV. ukrajinského frontu (veliteľ generál Petrov).
.
xxxxxKošice boli prvým väčším oslobodeným mestom na území Česko-Slovenska a stali sa až do oslobodenia Prahy de facto hlavným mestom republiky. Od 30. januára v budove riaditeľstva železníc sídlila Slovenská národná rada a od 3. apríla v Jakabovom paláci úradoval staronový prezident Edvard Beneš. Po vymenovaní novej vlády bol 5. apríla v Župnom dome prijatý Košický vládny program.

Čítať ďalej...