1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ZSSR - za mier, za socializmus

2015-01-08 Administrátor
.
xxxxxEšte si pamätáte hymnu krajiny sovietov, krajiny Lenina, Stalina, Stachanova, Koroljova, Gagarina a stoviek miliónov budovateľov socializmu?
Ešte si pamätáte na solidaritu medzinárodného robotníckeho a komunistického hnutia, ktorá nás chránila pred vojnou a zotročením?
Ešte si pamätáte na milióny obetí Veľkej vlasteneckej vojny, vojakov Červenej armády, ktorá i náš Slovenský - Slovanský ľud zachránila pred nacistickou genocídou menejcenných rás, ktorá zachránila našu česť a dôstojnosť povojnových generácií a umožnila nám úžasný priemyselný, hospodársky, sociálny i ľudský socialistický rozvoj?
Tak to si teda pamätáte dosť.

Čítať ďalej...

19. január - 70. výročie oslobodenia Košíc - POZVANIE

2015-01-07 Peter Nišponský
.
xxxxx19. janára 1945 sa skončila pre Košice a ich obyvateľov II. Svetová vojna.
,
xxxxxPo ťažkých rokoch fašistickej poroby, maďarskej horthyovskej okupačnej diktatúry a na záver vojny Szálasziho teroru Strany Šípových krížov, kedy ešte 5. januára 1945 „na výstrahu“ príslušníci nyilášiovcov verejne obesili na stromy a stĺpy elektrického osvetlenia na Hlavnej ulici 12 odporcov režimu (odbojárov, komunistov, židov) a dva dni pred oslobodením, 17. januára 1945 stihli pri Ťahanovskom tuneli zastreliť ďalších 17 ľudí., kedy ešte tesne pred príchodom frontu odvliekli smerom na Jaklovce a ďalej údolím Hnilca početnú skupinu mužského obyvateľstva (dovtedy neodvedené ročníky veľmi mladých a starších mužov) z Košíc a okolia,
yyyyyráno 19. januára 1945 vstúpili do mesta bez väčších bojov príslušníci Červenej armády, 237. a 318. streleckej divízie 18. armády (veliteľ generál Gastilovič) IV. ukrajinského frontu (veliteľ generál Petrov).
.
xxxxxKošice boli prvým väčším oslobodeným mestom na území Česko-Slovenska a stali sa až do oslobodenia Prahy de facto hlavným mestom republiky. Od 30. januára v budove riaditeľstva železníc sídlila Slovenská národná rada a od 3. apríla v Jakabovom paláci úradoval staronový prezident Edvard Beneš. Po vymenovaní novej vlády bol 5. apríla v Župnom dome prijatý Košický vládny program.

Čítať ďalej...

Všetkým, čo vojnu chcú

2014-12-27 Administrátor
.
xxxxxMária Rázusová-Martáková
.
Všetkým, čo vojnu chcú
.
Sa spýtajte,
ó, spýtajte sa materí,
či túžia za vojnou, keď deti uspávajú,
či túžia zas blúdiť od dverí do dverí
s batôžkom perín - k tým, čo strechu dajú!
.
Otcov sa spýtajte!
Tých otcov skúpej reči,
čo s tajnou pýchou rast synov sledujú -
či sa im chce do múk, hrôz a nebezpečí
rozbíjať svet, čo sami tak budujú!
.
Detí sa spýtajte!
Ich očiek ako studne...
Nuž?... kto si trúfa ich zavaliť pohromou?
Kto túži zbaviť ich matiek ruky vľúdnej,
priniesť im hlad a strach - dať trosky za domov!
.
Milencov tážte sa!
Oni sú soľ zeme
a vlastná sila ich napĺňa úžasom...
Bojovať? Oj, áno - lenže za mier chceme,
za dom a záhradku s oblohou belasou!

Čítať ďalej...

Reštitúcie a odškodnenie cirkví

2014-12-26 JuDR. Miloslav Grega, MO KSS Košice

.

xxxxxVčera 22.12.2014 po 20,oo hod. na televíznej stanici ČT 24 v relácii Hyde park som mal možnosť sledovať besedu s ministrom kultúry ČR za politickú stranu KDU-ČSL Danielom Hermanom. Ten nezaprel svoje politické presvedčenie a naďalej kŕmil televíznych divákov Goebbelsovskou taktikou („stokrát opakovaná lož sa napokon stane pravdou“) o nutnosti odškodnenia cirkví.

Táto téma už niekoľko rokov v Čechách a na Slovensku rezonuje v spoločnosti. Hlavne katolícka cirkev a pravicoví politici „kŕmia“ občanov našich oboch štátov touto otázkou a snažia sa naše národy presvedčiť, že je nutné a dokonca zákonné majetok cirkvi, ktorý jej údajne komunisti po roku 1948 zhabali, vrátiť späť a naviac dokonca ju ešte finančne odškodniť za obdobie počas ktorého cirkev nemohla využívať svoj majetok.
Ide tu o to, či v súčasnej finančnej situácii je to nielen morálne, ale aj právne a kedy, kým bola cirkev zbavená akého majetku. Aby bolo možne túto otázku objektívne posúdiť musíme sa obrátiť do minulosti a zistiť ako to bolo v skutočnosti s jej majetkom.

xxxxxJe pravdou, že za feudalizmu cirkev vlastnila rozsiahle majetky na ktorých poddaní odrábali desiatky. Cisár Jozef II počas doby svojho vládnutia zaviedol viacero patentov medzi ktorými boli aj tolerančný patent a patent o zrušení nevoľníctva z roku 1781. Prvý sa týkal zrovnoprávnenia reformných náboženstiev ako bolo luteránske a kalvínske s katolíckym, čím faktický zrušil dovtedajšie monopolné postavenie katolíckej cirkvi. Tým si znepriatelil katolícku cirkev a druhým patentom aj šľachtu, ktorú podporovala táto cirkev. Vtedajší pápež Pius VI ostro kritizoval konanie panovníka Jozefa II a snažil sa cestou svojich cirkevných hodnostárov prostredníctvom bohoslužieb rozoštvať svoje „ovečky“ proti panovníkovi. Z tohto dôvodu panovník Jozef II zaviedol „placetum regium“ – nariadenie, ktoré zakazovalo čítať pápežské buly v kostoloch bez povolenia panovníka.
Neskôr obmedzil aj hospodársku moc katolíckej cirkvi tým, že zrušil viacero cirkevných radov, ktoré sa nevenovali zdravotníckej službe a výchove mládeže. Taktiež v roku 1783 zrušil celkom 738 kláštorov a z predaja ich nehnuteľnosti dal zriadiť „náboženský fond“, ktorý slúžil na zaopatrenie kňazov a rôzne charitatívne účely. Ostatné kláštory, ktoré ponechal, boli taktiež zbavené svojho nehnuteľného majetku a kláštory im boli ponechané iba v bezplatnom trvalom užívaní, ale neboli už v ich vlastníctve - takže vtedy katolícka cirkev faktický prišla o svoje majetky. V tom čase cisár ako hlava štátu mal neobmedzené právo kohokoľvek čímkoľvek obdarovať ale aj zbaviť akéhokoľvek majetku.

Čítať ďalej...

Vianočná dohoda

2014-12-22 Jalal Sulejman, podpredseda KSS
.
xxxxxPred 71 rokmi sa komunistická a občianska časť odboja dohodli na spolupráci.
.
xxxxxV čase keď slovenské médiá citovali vtedajšieho šéfa nacistickej propagandy Josepha Goebbelsa o tom, že “Ríša je nepremožiteľná, nech vojna potrvá hocijako dlho“, slovenský komunisti ako prví prejavili iniciatívu v zbližovaní s občianskymi odbojovými skupinami.
.
xxxxxTakto vznikla zmluva zvaná Vianočnou dohodou.

Čítať ďalej...

Znárodnenie a privatizácia

2014-12-02 JuDr. Miloslav Grega, Košice
.
xxxxxPo prevrate v roku 1989 pravica postupne presvedčila časť národa, že znárodnením komunisti ukradli pre seba majetok nevinných ľudí.
Ako to však v skutočnosti zo znárodnením bolo:
.
xxxxxPrvá vlna znárodňovania začala Benešovými dekrétmi na základe Košického vládneho programu. Vtedy bol skonfiškovaný bez náhrady všetok majetok zradcov a kolaborantov a znárodnený kľúčový priemysel, obchod, peňažníctvo (banky a poisťovne), továrne zamestnávajúce viac ako 500 zamestnancov a niektoré vybrané podniky nad 150 zamestnancov za vtedajšiu tržnú hodnotu a taktiež veľkostatkárska pôda bola rozdelená medzi roľníkov. Po roku 1948 už za vlády komunistov boli znárodnené podniky nad 50 zamestnancov a taktiež pôda o rozlohe nad 50 ha. Neskôr časť súkromných podnikateľov pod 50 zamestnancov sama skrachovala, pretože neboli schopní konkurovať štátnym podnikom. Lenže znárodnenie nebolo len doménou štátov pod vládou komunistov, ale robilo sa aj v západných krajinách, ako bolo Anglicko, Francúzsko a pod.

Čítať ďalej...