1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

17 november - deň sociálnej nespokojnosti

2014-11-14 Karol Dele, predseda ZO KSS Prievidza
.
xxxxxPán Kňažko, pán Budaj, ako sa vám páči pohľad na žobrákov a bezdomovcov, ktorých je všade plno? Potulujú sa ulicami a hrabú sa v nádobách na odpadky. Nekazia vám náladu?
yyyyyOproti Západu máme tretinové platy a dôchodky. Ceny potravín sú však o toľko vyššie. Jeme odpad, dovážaný z krajín Európskej únie.
yyyyy200 – tisíc vzdelaných mladých ľudí muselo odísť za prácou do sveta a 400 –tisíc ju márne na Slovensku hľadá. Najväčším zamestnávateľom v republike sú úrady práce, ktoré týchto ľudí evidujú. Pán Budaj, dnes ani v kotolniach nie sú voľné miesta. Nevyhovárajte sa na súčasnú svetovú krízu. Slovensko má už krízu 25 rokov. 25 rokov si uťahujeme opasky a stále nám gate padajú. Keby nebolo verejnoprávneho rozhlasu a televízie, tak ani nevieme, že sa máme dobre!

Čítať ďalej...

Berlínsky múr

2014-11-10 Štefan Kalina
.
xxxxxDnes som si prečítal titulok, nad ktorým som bol nútený sa zamyslieť- " Pád Berlínskeho múru 9. novembra začal šíriť slobodu ".
.
Niečo o tej dobe a udalostiach viem a nie z druhej, či tretej ruky, preto takéto zjednodušovanie udalostí u mňa vyvoláva iba úsmev a poľutovanie nad šíriteliami i spotrebiteľami takýchto informácií.  Proces zjednotenia Nemecka, ktorý krátko potom nasledoval, nebol a dodnes nie je jednoznačný a pamätám, že najväčšími odporcami zjednotenia Nemecka v tej dobe nebol Sovietsky zväz, ale bola to Velká Británia, ktorej prizvukovalo Francúzsko. Margaret Thatcherová dokonca zdôrazňovala, že ide o porušovanie dohôd o povojnovom usporiadaní sveta.  Pre tých, kto má rád históriu chcem pripomenúť, že Sovietsky zväz ešte v r. 1952 a konkrétne J.V.Stalin, navrhoval zjednotiť Nemecko samozrejme, že so zárukami viťazných mocností o neutralite zjednoteného Nemecka.

Čítať ďalej...

Zvrhnúť tento zločinný kapitalizmus je možné – VOSR je toho dôkazom!

xxxxxVeľká októbrová socialistická revolúcia v Rusku v roku 1917 je historickým medzníkom v boji robotníckej triedy hlavne preto, lebo po prvý krát bola zvrhnutá moc kapitalistov, zrušené vykorisťovanie človeka človekom a nastolený sociálne spravodlivejší systém – socializmus.
Októbrová revolúcia ohlasovala novú historickú éru, éru nádeje, že je možné kapitalizmus zvrhnúť. Že alternatíva k tomuto zločinnému systému je práve socializmus.
Výdobytky socializmu nie je možné vymazať ani pomocou osočujúcich útokov jeho protivníkov, z radov buržoázie a oportunistických obhajcov kapitalizmu. Pripomíname, že práve socialistický Sovietsky zväz zohral rozhodujúcu úlohu v protifašistickom víťazstve národov v Druhej svetovej vojne aj za cenu 28 miliónov mŕtvych a nevyčísliteľných materiálnych škôd.

Čítať ďalej...

25 rokov po...

2014-11-04 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxO niekoľko dní si pripomenieme už 25 rokov od prevratu v roku 1989, kedy väčšina občanov vtedajšieho Československa naletela dobre plateným tribúnom novembra na čele s Václavom Havlom, že „pravda a láska zvíťazí,“ že konečne začne v našej spoločnosti vládnuť ľud, ktorý od roku 1948 vraj žil v neslobode, bol utláčaný, zbedačovaný, okrádaný a prenasledovaný komunistami a systémom socializmu.
yyyyyMnohí žijúci svedkovia tohto obdobia majú ešte v živej pamäti prejav V. Havla (http://www.mordechajkapusta.com/2011/12/slavne-prejavy-vaclava-havla.html) z ktorého vyberám: „Komunisti vás budú strašiť nezamestnanosťou, nie je to pravda, ničoho sa nebojte. Dvadsať rokov oficiálna propaganda tvrdila, že som nepriateľom socializmu, že chcem v našej krajine obnoviť kapitalizmus, že som v službách imperializmu, od ktorého poberám tučné výslužky.... Boli to všetko lži, ako sa skoro presvedčíte... Sľubujem vám, že funkciu prezidenta zoberiem na jedno volebné obdobie. Tiež vám sľubujem na svoju česť, pokiaľ sa počas môjho volebného obdobia nezlepší životná úroveň v ČSFR, sám odstúpim z funkcie.“
yyyyyTakéto a podobné krasorečnenia tliapali predstavitelia Občianskeho fóra v Čechách a Verejnosti proti násiliu na Slovensku, aby podviedli širokú verejnosť a umocnili v ľuďoch vedomie, že bojujú proti zlu a za spravodlivosť. Dokonale sa im podarilo oklamať a rozdeliť spoločnosť na niekoľko skupín, z ktorých každá presadzovala svoju „pravdu.“ U ľudí sa stali dôveryhodní a ochotní postaviť sa na čelo riadenia spoločnosti. Postupne z funkcií odvolávali skutočných odborníkov, ktorí nezradili svoje presvedčenie a neprebehli na opačnú stranu. Pre výber odborníkov stanovili úplne nové kritériá. Za najvyšší stupeň kvalifikácie začali považovať „profesie“ disident, emigrant, antikomunista, globalista, bývalý väzeň a pod.

Čítať ďalej...

Seminár k 70 výročiu Karpatsko-duklianskej operácie

2014-10-27 Jalal Sulejman, podpredseda KSS
.
xxxxxVydavateľstvo Iskrapress, s.r.o. v spolupráci s Krajskou radou KSS v Prešove zorganizovalo dňa 25. 10. 2014 seminár k 70 výročiu Karpatsko - duklianskej operácie. Hlavným prednášajúcim podujatia bol uznávaný historik doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.
.
xxxxxSeminár obohatil zástupca KSČM s. Karel Hoško ktorý svojim príspevkom poukázal na odkaz SNP a Karpatsko - duklanskej operácie.
.
xxxxxDoc. Jozef Bystrický okrem iného pripomenul význam bojov vo východných Karpatoch v roku 1944, ako významnej súčasti histórie 1. čs. armádneho zboru sformovaného na území Sovietskeho zväzu, ktorý sa počas ich priebehu podieľal na Karpatsko - duklianskej operácii vojsk Červenej armády.

Čítať ďalej...

Povstaleckí kapitáni z okresu Zvolen

2014-08-27 Vladimír Podborovčan
.
xxxxxKoncom augusta t.r. si nielen môj rodný Zvolen, ale celé naše milované Slovensko pripomína 70. výročie Slovenského národného povstania. Ako rodený Zvolenčan s hrdosťou môžem konštatovať, že náš zvolenský okres patril k najvýznamnejším strediskám Povstania. Nie náhodou po oslobodení Zvolen obdržal titul „Mesto SNP“. Nielen Zvolen, ale celý zvolenský okres patril v období SNP medzi tie okresy, ktoré sa s najväčšou rozhodnosťou ako prvé postavili so zbraňou v ruke na odpor fašistickým okupantom. Predurčovali ho k tomu nielen jeho revolučné tradície, ale i geografické danosti. Mesto Zvolen, letisko Tri duby a poľné letisko v Zolnej patrili k oporným bodom Povstania. Miesta ako Kováčová, osada Šváb pri Krupine, Pliešovce, Sása, Senohrad, Kriváň a ďalšie sa navždy zapísali do histórie SNP. Vo Zvolene sídlil štáb 3.taktickej skupiny povstaleckej armády, na Zvolenskom zámku sa sformovala partizánska brigáda „Za oslobodenie Slovanov“, v budove traťovej dištancie ČSD sídlil štáb partizánskej skupiny Gerlach, v budove na Hviezdoslavovej ulici sídlil štáb červenej gardy, ktorá sa stala jadrom zvolenskej národnej milície, ktorá získavala pre odboj dôstojníkov zvolenskej posádky a udržiavala počas SNP v meste Zvolen poriadok. V budove na dnešnom Námestí SNP počas SNP sídlilo aj okresné vedenie KSS vo Zvolene.

Čítať ďalej...