1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

65. výročie Víťazného februára

2013-02-24 Vladimír Podborovčan
.
Koncom februára t.r. uplynie 65 rokov od okamžiku, keď miliónom občanov Československa Klement Gottwald oznámil, že prezident Eduard Beneš prijal demisiu reakčných ministrov a na ich miesto vymenoval nových. Bol to politický akt, ktorý znamenal víťazstvo nad silami, ktoré vyvolaním vládnej krízy chceli sabotovať plnenie vládneho programu, pod ktorý sa ich predstavitelia podpísali. Februárové udalosti v roku 1948 teda neboli, ako sa to dnes interpretuje, sprisahaním komunistov, ale zákerným pokusom pravicových síl o návrat našej krajiny do pomerov predvojnovej ČSR, do systému neobmedzeného panstva buržoázie. Umelo vyvolanou vládnou krízou chceli znemožniť proces znárodňovania majetku buržoázie, zastaviť pozemkovú reformu, prekaziť reformu školstva, ale hlavne znemožniť vypracovanie a schválenie novej ústavy, vychádzajúcej z princípov Košického vládneho programu.
.
.Aj po 65-tich rokoch je nemennou skutočnosťou fakt, že víťazstvo nad reakčnými silami nebolo len záležitosťou československých komunistov, ale že program Gottwaldovskej vlády podporili státisíce demonštrantov v uliciach miest v celej krajine, zjazd Závodných rád, jednohodinový generálny štrajk organizovaný odbormi a následne aj celoštátny zjazd Roľníckych komisií.

Čítať ďalej...

Julius Fučík: Bojte sa ľahostajných

2013-02-17 Oľga Fábryová
.
Poznanie histórie vlastného národa, štátu je veľmi dôležité nielen pre prítomnosť, ale aj pre budúcnosť. Myslím si, že si to všetci dobre uvedomujeme. V histórii každého štátu sú osobnosti, ktorých činnosť, dielo je príkladom hodným nasledovania a zdrojom poučenia.
Preto nie je nikdy zbytočné, aby sme si ich pripomenuli.
To by som chcela urobiť aj ja.
.
Dňa 23. februára si pripomenieme 110. výročie narodenia a v septembri 70. výročie popravy významného komunistu, novinára Júlia Fučíka. Jeho kniha Reportáž spod šibenice, napísaná v krutých podmienkach gestapáckeho vezenia, sa stala vyznaním komunistu a jeho spolubojovníkov pracujúcich za tých najťažších podmienok fašistickej okupácie, kedy každý čin, dokonca každé slovo znamenalo hrozbu smrti.
.
Kniha však neopisuje len hrôzy gestapáckeho väzenia, skôr je kaleidoskopom ľudí. Ľudí veľkých, hrdých, ktorí nestratili svoju tvár a neľudí, zapredávajúcich svoju ľudskosť a prisluhovačov toho najhoršieho režimu, fašizmu.
.
Julius Fučík sa oslobodenia nedožil. Jeho myšlienky pretavené do slov však obleteli svet. Myšlienky, ktoré nám aj dnes majú čo povedať. Preto si ich musíme pripomínať.
.
V poslednej kapitole: „Kúsok histórie“, Fučík píše o postavení a činnosti komunistickej strany v podmienkach ilegality rokoch 1941 až 1942. A tu nájdeme aj tieto vety:

Čítať ďalej...

Klement Gottwald v parlamente 1930

2013-02-09 Ivan Lulják

Gottwaldova parlamentná reč z decembra 1930 v buržoáznom parlamente Československej republiky.

Všimnite si, že sa vo vzťahu k dnešku, veľa toho nezmenilo. To, čo povedal poslanec Gottwald v parlamente prvej ČSR, je aktuálne aj pre naše súčasné Slovensko, len miesto vtedajšej koaličnej "päťky" v pozadí sú dnes monopoly, privatizéri, záujmové skupiny, euroúradníci a pod.

"Co znamená celý režim této vlády pro zdrcující většinu obyvatelstva?

Pro dělníky v závodech znamená stálou hrozbu vyhazovem, snížení mezd, racionalizační tempo, neslýchané vyčerpání až do úpadu, úžasnou existenční nejistotu. Pro nezaměstnané znamená vaše vláda v pravém slova smyslu smrt hladem, sebevraždu, které se zejména v posledních měsících rapidně množí. Pro drobného rolníka znamená vaše vláda exekutora, dražbu, buben, pro drobného živnostníka bankrot. Zkrátka a dobře pro zdrcující většinu obyvatelstva znamená dnes tento systém existenční pohromu.

Čítať ďalej...

Udalosti o ktorých sa nehovorí

2013-01-30 Milan Antal
.
27. 1. 2013 uplynulo 40 rokov odvtedy, čo bola 27. 1. 1973 v Paríži podpísaná dohoda o ukončení vojny vo Vietname, ktorú USA viedli proti Vietnamu v r. 1963 - 1973.
.
Ak si všimneme, tak buržoázne médiá o Vietname mlčia. Samozrejme, Vietnam nemá takú ekonomickú a politickú váhu ako Čína, ktorá je neustále na pretrase. Prípadne médiá fabrikujú nelogické rozprávky, ako napr. pod heslom Vietnamská vojna na Wikipédii. Podľa Wikipédie, ale aj viacerých zdrojov, určených možno 90 percentám ľudí, vzniká obraz, akoby bol v 60. a 70 rokoch celý svet nenávidel komunistov a teda aj vietnamských komunistov a partizánov a bojoval proti nim. Akoby komunistov nenávidelo aj severovietnamské obyvateľstvo, žijúce v socialistickom Vietname, akoby komunistov a partizánov nenávidelo aj juhovietnamské obyvateľstvo a bojovalo proti nim.
.
Podľa týchto zdrojov vzniká obraz, že USA vo Vietname zvíťazili. Lenže aj buržoázni ideológovia si uvedomujú, že takýto rozprávkový obraz je ťažko udržateľný a preto sa tejto téme radšej vyhýbajú, aby sa dostávali čím menej do priamej konfrontácie. Je totiž ťažko vysvetliteľné, ak celý svet stál proti komunistom, ak proti komunistom stálo aj vietnamské obyvateľstvo, ak partizáni vo vojne drvivo prehrali, prečo potom v r. 1976 došlo k zjednoteniu Vietnamu na socialistickom základe?
.
Ukončenie vojny a jej výsledky totiž jasne ukazujú, že socializmus v tej dobe bol určujúcou dejinnou tendenciou, hlavnou hybnou silou dejín. Zodpovedal potrebám tej doby, prejavil sa v tom zákonitý charakter dejinného procesu.

Čítať ďalej...

Uvedomenie, vlastenectvo vs. konzum

2012-11-29 Peter Nišponský
.
"... Drahá mamička! Ako žijete teraz, ako sa cítite, je to veľmi bolestivé? Mamka, ak je to možné, napíšte aspoň pár riadkov. Keď sa vrátim z akcie, tak prídem na návštevu domov. Vaša Zoja "...
.
To sú posledné slová napísané matke 18 ročnou Zojou Kosmodemjanskou, hrdou členkou Leninského komsomolu, dobrovoľnou partizánkou, členkou rozviednej a deštrukčnej skupiny partizánov tesne pred jej zatknutím nemeckými nacistami a v tom čase okupantmi Sovietskeho zväzu.
.
V novembri 1941 jej ako jednej z dobrovoľných členov špeciálnej partizánskej jednotky bol vydaný rozkaz vypáliť domy a celé dediny Anaškino, Petriševa, Bugaliovo a ďalšie, ktoré obsadili nemeckí okupanti, aby bol spomalený a následne zastavený ich postup smerom na Moskvu.

Čítať ďalej...

VOSR - významný medzník v dejinách ľudstva

2012-11-05 Ivan Lulják
.
Úvod
.
Svet vo svojich dejinách prešiel veľkým množstvom dejinných epoch, ktoré sa zapísali v histórii ľudstva. Veľká októbrová socialistická revolúcia, ktorej okrúhle výročie si pripomíname v tieto dni, patrí medzi najvýznamnejšie. Samozrejme nebol to prvý pokus ľudu zbaviť sa okov starých utláčateľských monarchií a režimov. Boj za právo na slobodný a slušný život bol tak starý ako ľudstvo samo. V tomto mene bojovali Spartakovskí otroci v časoch všemocného Ríma, v tomto duchu sa viedla sedliacka vojna v Nemecku i Veľká francúzska buržoázna revolúcia s Parížskou komúnou. Reálnym výsledkom sa však mohla pochváliť jedine Veľká októbrová socialistická revolúcia, prinášajúca dôstojný život pre pracujúcich ľudí počas celých 80-tych rokov existencie Sovietskeho zväzu.

Čítať ďalej...