1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vznik Československa

2012-11-05  Prevzaté: Viliam Plevza – Trvalé hodnoty I. zväzok 1976 Spracoval: Miroslav Čuj
.
„Marxizmus neučí proletára,“ napísal V. I. Lenin, „aby sa stránil buržoáznej revolúcie, aby sa na nej nezúčastňoval, aby ponechal vedenie v tejto revolúcii buržoázii, ale naopak: aby čo najrozhodnejšie bojoval za dôsledný proletársky demokratizmus, za dovedenie revolúcie do konca.“ Robotnícka trieda v českých krajinách i na Slovensku sa, síce živelne a bez revolučného politického vodcu, ale pozitívne ovplyvňovaná základnými ideami Veľkého októbra i pôsobením jeho priamych účastníkov a svedkov vracajúcich sa z ruského zajatia, usilovala povedať svoje slovo v prebiehajúcich revolučných udalostiach. Neprincipiálny a oportunistický postup predstaviteľov reformistickej sociálnej demokracie však umožnil, najmä českej buržoázii, využiť obrovský sociálny a národnooslobodzovací pohyb na jej úzke triedne záujmy a posilniť jej politické pozície, čo, prirodzene, umocňovalo i nacionalistické ilúzie v celej spoločnosti a v jej rámci aj v robotníckom hnutí.

Čítať ďalej...

MOR HO !

2012-08-28 Vladimír Podborovčan
.
Významné výročie
.
Koncom augusta t.r. si Slovensko pripomína nepochybne najvýznamnejšiu udalosť vo svojej histórii. Bude to už 68 rokov od okamžiku keď Slobodný vysielač z Banskej Bystrice oznámil celému svetu, že slovenskí vlastenci sa so zbraňou v ruke postavili proti po zuby vyzbrojeným hitlerovským divíziám, ktoré sa chystali okupovať Slovensko i proti kolaborantskému klérofašistickému režimu. Slovenské národné povstanie sa pre celé generácie Slovákov stalo zdrojom národnej hrdosti a skutočného vlastenectva.
.
Treba sa nám vracať k hrdinstvu povstaleckých vojakov i príslušníkov partizánskych oddielov o to viac, že v posledných, poprevratových rokoch sa zjavilo nemálo „historikov“, ktorí sa snažia /zväčša s tichým súhlasom vládnucich garnitúr/ spochybňovať význam SNP a znevažovať jeho účastníkov. Pracovnou metódou týchto pánov je predovšetkým prekrúcanie faktov a snaha balamutiť najmä mladú generáciu. Obhajovať odkaz SNP je o to naliehavejšie, že stále arogantnejšie dvíhajú hlavy pohrobkovia „farskej republiky“. Dokazuje to aj niekdajšia neuveriteľná provokácia v júli roku 2003, keď pri príležitosti inštalovania sochy Cyrila a Metoda na budovu Matice slovenskej v Komárne, v sprievode mestom, pochodovala skupina mladých ľudí v uniformách Hlinkovej gardy a pod zástavou HG. Kto stratil pamäť, tomu treba pripomenúť, že HG bola po oslobodení oficiálne vyhlásená za zločineckú organizáciu. Je absurdné, že k tejto provokácii neofašistov sa vtedy nevyjadrili ani najvyšší funkcionári Matice slovenskej, ani niekdajší poslanci NR SR, ktorí sa na spomínanej akcii zúčastnili. My komunisti však nezabúdame. Dôkazom zdvíhania hláv týchto pohrobkov „farskej republiky“ sú aj dnes napr. aj mnohé reakcie v rámci diskusií na články na webe KSS. Internet je toho dôkazom. Mnoho týchto indivíduí si myslí, že ako náhle sa ponoria do internetového sveta je ich anonymita nekonečná. To je ich veľký omyl, pretože takmer vždy sa dá každý surfer vystopovať pomocou rôznych praktík a metód.

Čítať ďalej...

Niekoľko slov k dielu Fraňa Kráľa – Čenkovej deti

2012-03-12 Peter Nišponský
.
Aký to paradox. Som dieťaťom československého socializmu narodený v roku 1952, ktorý som biedu, hlad, poníženie a nedôstojné zaobchádzanie na vlastnej koži nikdy nezažil.
.
A práve ja som dostal príležitosť napísať predslov k prvému gréckemu prekladu diela Fraňa Kráľa „Čenkovej deti“ z roku 1932, ktoré tématizuje život slovenskej chudoby v období 30. rokov 20. storočia. Teda len 20 rokov pred mojim narodením.
.
Od vzniku diela v roku 1932 do času môjho narodenia v roku 1952 prehrmelo Slovenskom toho strašne veľa. Od hladu a biedy buržoáznej predmníchovskej Československej republiky, cez smrť a biedu II. Svetovej vojny, klérofašistického Slovenského štátu ako satelitu Hitlera, cez Slovenské národné povstanie, oslobodenie Slovenska sovietskou armádou, Víťazstvo pracujúceho ľudu vo februári 1948 až po základy budovania Československej ľudovodemokratickej republiky pod vedením Komunistickej strany Československa. Na krátke, 20. ročné obdobie až neuveriteľne prudký vývoj.

Čítať ďalej...

Lenin "O úlohe ženy v spoločnosti" a skúsenosti riešenia v býv. socialistických štátoch

2012-03-04 Spracoval Ivan Gaľa, predseda MV KSS Košice
.
V. I. LENIN O ÚLOHE ŽENY V SPOLOČNOSTI A PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z RIEŠENIA ŽENSKEJ OTÁZKY V SOCIALISTICKÝCH ŠTÁTOCH
.
„Problém ženy nemožno skúmať izolovane od historického vývoja a od sociálnych problémov celej spoločnosti. Neexistuje „večný typ“ ženy. Žena je v podstate vždy taká, akou ju vytvorí doba a spoločnosť. Všetko závisí od toho, aké možnosti jej vytvorila táto spoločnosť, čoho ju zbavila, v čom a kde jej zväzovala ruky, spútavala myslenie. Neexistuje ani nijaký „vzorový typ“ ženy. Vždy jestvuje niekoľko rôznych typov, ktoré závisia od toho, do akej vrstvy alebo triedy žena patrí. Lenže pôsobí aj protikladný princíp: žena sama vytvára a formuje dobu, určuje jej profil a tón.“ (Gusta Fučíková)

Význam odkazu Gustáva Husáka

2012-01-11 Štefan Fábry
.
Význam odkazu Gustáva Husáka
.
Aj v tomto roku sa komunisti a sympatizanti KSS, tak ako každoročne v prvej polovici januára, stretli pri hrobe významného predstaviteľa protifašistického odboja, komunistického a robotníckeho hnutia, KSČ a bývalého prezidenta ČSSR Dr. Gustáva Husáka.
.
Predseda KSS Jozef Hrdlička pri tejto príležitosti vo svojom príhovore okrem iného vyzdvihol význam diela a odkaz Gustáva Husáka pre súčasné zložité obdobie. Zdôraznil, že v duchu tohto odkazu by sa mali všetci členovia komunistickej strany a jej sympatizanti zomknúť pri plnení náročných úloh nastávajúceho obdobia.

Čítať ďalej...

Kritika buržoáznych pesimisticko-filozofických konceptov vedy

2011-12-14 Ivan Lulják
.
KRITIKA BURŽOÁZNYCH PESIMISTICKO-FILOZOFICKÝCH KONCEPTOV VEDY
.
Stupňujúca sa kríza, nárast radikalizmu v masách prináša aj nové koncepty a pôsobenie buržoázneho aparátu. Buržoázna spoločnosť pri potláčaní radikálnych myšlienok používa rôzne koncepty, koncept hrubej sily je najprimitívnejší a žiadne úspešne výsledky zatiaľ nepriniesol. Opačný efekt však má psychologické pôsobenie na masy. Tak sa zjavujú rôzne dezinformácie špiniace socializmus a hlavne narastá „pesimizmus“ v buržoáznej vede.

Čítať ďalej...