1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Z histórie komunistického hnutia v Československu

2016-01-02 Ivan Lulják
.
xxxxxCesta k jednotnej KSČ
xxxxxPred 95. rokmi 2. januára 1921 - V Prahe ukončila svoje rokovanie celoštátna konferencia Sociálnej demokracie/marxistickej ľavice. /1.-2.01.1921/

Čítať ďalej...

Spomíname, nezabúdame...

2015-08-17 Viera Klimentová
.xxxxxV sobotu 15. augusta nad Národnou kultúrnou pamiatkou Kalište, neďaleko od Banskej Bystrice pálilo horúce letné slnko. Pred sedemdesiatimi rokmi - 18. marca 1945 nad Kalištím k oblohe stúpali mraky čierneho dymu, a pach zhorených chudobných dreveníc a spálených ľudských tiel. Za pomoc partizánom sa tu fašisti obyvateľom kruto pomstili. Keďže každoročne píšem o tejto hrôze, nebudem dnes popisovať akých zverstiev a čo všetko tu nacisti spáchali. V súvislosti s tohtoročným jubilejným desiatym ročníkom nazvaným Stretnutie generácií, ktoré veľmi dôstojne zorganizoval Oblastný výbor SZPB a Múzeum SNP v Banskej Bystrici, chcem poukázať na niektoré fakty súvisiace s fašizmom dnes.
xxxxxKaždoročne si pripomíname udalosti spred viac ako sedemdesiatich rokov. Útok na Sovietsky zväz, rozpútanie druhej svetovej vojny, obete nemeckých vyhladzovacích koncentračných táborov, výčiny nemeckých prepadových kománd, výčiny Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy ale aj odvahu a odhodlanie postaviť sa na odpor fašistickým tyranom - Slovenské národné povstanie a víťazný postup Červenej armády a jej spojencov. Spomíname-pamätáme a nezabúdame. Skutočne je to tak?

Čítať ďalej...

Zvolenskí komunisti v časoch SNP

2015-07-28 Vladimír Podborovčan
.
xxxxxKomunisti a Povstanie, v dnešnej dobe tak zatracované spojenie. Preto pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania Vám chcem ako rodený Zvolenčan priblížiť činnosť zvolenských komunistov a to v rokoch 1943 – 1945 pôsobiacich v rámci ilegálnej straníckej siete na strednom Slovensku. Zvolen so svojimi revolučnými tradíciami a vtedajší komunisti si toto pripomenutie určite zaslúžia.

Čítať ďalej...

Kritická reakcia na článok...

2015-07-14 Ivan Lulják
.
yyyyyO PODIELE KOMUNISTOV PRI ROZBITÍ ČSR A VÍŤAZNOM ŤAŽENÍ FAŠISTICKÝCH SÍL V EURÓPE
.
xxxxxKritická reakcia na článok
.
xxxxxV súčasnosti sme si zvykli na rôzne dezinterpretácie dejín od rôznych „pisalkov“, ktorí sa prostredníctvom histórie pokúšajú dokázať svoju pravdu, avšak aj v tom množstve prác, odborných textov a článkov sa priam vymyká priemeru príspevok Romana Jančigu „O podiele komunistov pri rozbití ČSR a víťaznom ťažení fašistických síl v Európe“, zverejnený na portáli „jetotak.sk“ dňa 29. júna 2015. Článok priam tendenčne zmanipulovaný a s viacerými historickými nepresnosťami. Pritom autor začína vcelku správne – Hlinková slovenská ľudová strana v rámci politickej pôsobnosti v období predmníchovskej republiky mala skutočne v programe spočiatku menšie nacionalistické návrhy v oblasti školstva, súdnictva, neskôr už aj autonómne požiadavky, čím sa naplno prejavila iredentistická a separatistická činnosť. Približne potadiaľto v úvode článku je to správne, v ďalšej časti článku autor prichádza na „zaujímavú“ myšlienku, že práve Komunistická strana Československa bola tou stranou, ktorá hoci skryto, ale predsa len pomáhala Hlinkovcom v ich politickej činnosti. Odôvodňuje to viacerými narýchlo zbúchanými faktami počnúc Maďarskou republikou rad a končiac paktom Molotov - Ribbentrop. Že ide o značne podvrhnuté fakty netreba nejak zvlášť zdôrazňovať.

Čítať ďalej...

Výročie agresie NATO proti Juhoslávii

2015-03-27
.
xxxxxUplynulo 16 rokov od agresie NATO proti bývalej Juhoslávii. Pri tejto príležitosti Ministerstvo zahraničných veci Ruskej federácie vydalo nasledujúci komentár:
.
xxxxx„24. marca 1999 Organizácia Severoatlantickej zmluvy barbarským bombardovaním začala vojnu proti suverénnemu štátu - Juhoslovanskej zväzovej republike (JZR). Týmto aktom agresie boli hrubo porušené Charta OSN, Helsinský záverečný akt, všeobecne uznávané normy medzinárodného práva a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o urovnaní v Kosove. xxxxxBombardovanie Juhoslávie, ktoré trvalo 78 dní, bolo demonštráciou jednostrannej mocenskej politiky NATO s jemu vlastným opovrhovaním základným princípom urovnávania sporov mierovými prostriedkami, spôsobilo bolesť a utrpenie ľudu krajiny.

Čítať ďalej...

Varšavské povstanie

2015-03-14 JuDr. Miloslav Grega, Košice
.
xxxxxPravica cestou ňou platených masovokomunikačných prostriedkov sa všemožne snaží prekrúcať historické fakty s jednoznačným zámerom, čo najviac očierniť pred národom bývalý Sovietsky zväz, komunistov a socializmus ako taký. Za tým účelom obratne zamieňa následok za príčinu a spolieha sa na mladšiu generáciu, ktorej úmyselne nedala možnosť sa s týmito historickými faktami zoznámiť v priebehu školského vzdelávania a ta s pohodlnosti často vstrebáva iba to čo je jej podané cestou médií.
Jednou s takto prekrúcaných tém je aj varšavské povstanie. Pravica tvrdí, že sovietska armáda a hlavne Stalin úmyselne odmietli pomôcť povstalcom v bojujúcej Varšave a nechali ich napospas nemeckým okupantom vykrvácať. Aká bola skutočnosť a čo mu predchádzalo.

Čítať ďalej...