1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prepad Poľska

2015-02-09 JUDr. Miloslav Grega, Košice
.
xxxxx
Už roky sa má občan možnosť dozvedieť, že spoločne s Nemeckom napadol Poľsko aj ZSSR a zrejme sa títo dvaja „nepriatelia“ Poľska na tomto kroku vopred dohodli. Touto polopravdou sa „hodnoverní historici“ už roky pokúšajú vyvolávať averziu nielen poľskej verejnosti, ale aj celosvetovej nielen proti bývalému Sovietskemu zväzu, Stalinovi ale hlavne proti komunistom ako takým a zrovnávajú vtedajší socialistický režim v bývalom ZSSR s nemeckým fašizmom!!
.
xxxxxČo je však pravdy na tomto „goebbelovskom klamstve??
.
xxxxxUž stáročia pred tým poľské kniežatstvá o toto územie bojovali s ruskými kniežatstvami a toto územie prechádzalo spod nadvlády jedných k druhým podľa momentálnej situácie. Samozrejme aj obyvateľstvo na tomto území sa navzájom miešalo a s ním aj vzájomná nenávisť jedných k druhým. Za cárskeho Ruska s definitívnou platnosťou toto územie už patrilo pod neho, hoci poliaci o neho nikdy nestratili záujem. V priebehu I. svetovej vojny poliaci spoločne s cisárskym Nemeckom sa ho znovu pokúšali anektovať, čo sa im aj čiastočne podarilo.
Po vypuknutí VOSR sovietski boľševici stáli pred ťažkou úlohou. Bojovať proti svojim nepriateľom na dvoch frontoch – proti bielogvardejcom a aj proti cisárskemu Nemecku a jeho spojencovi Poľsku a padnúť, alebo uzavrieť separátny mier na západe svojej krajiny a plne sa venovať iba vnútornému nepriateľovi – bielogvardejcom, ktorým však celé obdobie až do roku 1922 výdatne pomáhali západné mocnosti?
Preto v marci 1918 bol podpísaný Brest - Litovský mier, ale ešte v roku 1920 v priebehu občianskej vojny zahájila poľská armáda vedená Pilsudským vojenské ťaženie pri ktorom sa zmocnila časti Bieloruska a západnej Ukrajiny. Keďže o toto územie sa začali viesť medzinárodné spory, preto v roku 1921 v Rige v Lotyšsku sa zišla mierová konferencia, ktoré mala s definitívnou platnosťou rozhodnúť o konečných hraniciach ZSSR a teda o tomto území. Túto konferenciu viedol britský minister zahraničných veci Curzon s francúzskym ministerským predsedom Clemenceauem – obaja zúriví antikomunisti. Pred samotnou konferenciou boli na toto územie vyslaní pozorovatelia, ktorí skúmali reč, zvyky a pod. tamojšieho obyvateľstva Na základe etnografických údajov z tohto územia boli stanovené konečné hranice ZSSR, ktoré súhlasili s hranicami po II. svetovej vojne – teda aj s územím, ktoré údajne mal ZSSR protiprávne anektovať Poľsku v čase jeho prepadu Nemeckom. Je zaujímavé aj to, že zástupcovia ZSSR na tejto konferencii neboli vôbec prítomní, takže ju nemali možnosť ovplyvniť.
.
Keď l.septembra.1939 hitlerovské Nemecko napadlo Poľsko, je len pochopiteľné, že ZSSR v záujme ochrany vlastného obyvateľstva žijúceho na tomto území do tej doby anektovanom Poľskom dňa 17.septembra.1939 obsadil toto územie. Alebo má niekto pochybnosti o tom, že išlo o ochranu tam žijúceho obyvateľstva a že ich ponechaním napospas nemeckým fašistom by im bolo lepšie? To jasne dokazuje správanie sa Nemcov k Poliakom na obsadenom poľskom území a neskôr aj k Ukrajincom a Bielorusom po obsadení ich území fašistami.
Táto sporná otázka padla aj neskôr na Jaltskej konferencii. Vtedy zo strany anglickej delegácie padla námietka, či je oprávnená požiadavka Stalina aby si po vojne ponechal územie, ktoré obsadil po napadnutí Poľska Nemeckom. Vtedy Stalin uviedol, že túto hranicu ZSSR definitívne stanovili Curzon a Clemenceau a či anglická strana po ňom požaduje aby bol horší národovec a vlastenec ako títo dvaja, ktorí o nej rozhodli. Napriek tomu, že poliaci toto územie neoprávnene anektovali na úkor ZSSR, Stalin navrhol aby poliaci dostali za to ako náhradu časť územia od Nemcov až po západnú Nisu s čím ako americká, tak aj anglická strana súhlasili.
.