1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Osud jednej pamätnej tabule v Rožňave

2015-07-19 PhDr. Jaroslav Kočiš, Rožňava
.
xxxxxMramorová pamätná tabuľa padlým Rožňavským a Gemerským komunistom bola pôvodne osadená v roku 1951 pri príležitosti 30. výročia zrodu Komunistickej strany Československa na dôstojnom mieste, na veži Námestia baníkov v Rožňave. Takmer 40 rokov v období ľudovodemokratického a neskôr socialistického Československa ju míňali okoloidúci s úctou, konali sa pri nej slávnostné akty a niektorí občania k nej občas priniesli veniec, či kytičku.
.
xxxxxPo protisocialistickom prevrate, po roku 1989 ju novodobí "mocní" odinštalovali a nenápadne umiestnili na rožňavskom cintoríne na múre pri dome smútku v časti urnového hája, aby nebola na očiach verejnosti. Zrejme v duchu porekadla „Zíde z očí, zíde i z mysle“. Dnes je zanedbaná, neudržiavaná, so zájdenými farbami, časť bez farieb. Zub času, ale možno i nadpráca iniciatívnych ponovembrových „komunistobijcov“ pomohli odstrániť červenú farbu z hviezdy a zlatú z kosáka, kladiva a z bočných ratolestí vygravírovaných do mramoru.
.
xxxxxOkresný výbor Komunistickej strany Slovenska na návrh komunistov a sympatizantov KSS z Rožňavy a okolia sa rozhodol na vlastné náklady vykonať údržbu a renováciu tejto pamätnej tabule, hoci tabuľa je majetkom a v starostlivosti mesta. Komunisti sa rozhodli vzdať úctu a prejaviť minimálne takto vďaku ľuďom, ktorí položili svoje životy za slobodu a lepšiu budúcnosť Slovenska, za myšlienky socializmu a komunizmu.
.
.
.x
xxxxSprávca cintorína v Rožňave pán Beke, ktorý je aj poslancom Mestského zastupiteľstva Rožňavy, dal predsedovi OV KSS v Rožňave PhDr. Jaroslavovi Kočišovi osobne ústny súhlas  k vykonaniu údržby a k obnoveniu farieb hviezdy, kosáku a kladiva i ratolestí vygravírovaných na tejto pamätnej tabuli.

xxxxxKeď poverený komunista Alexander Horváth prišiel  odborne obnoviť tabuľu, správca  p.Beke, mal zrazu problém s tým, aby hviezda mala červenú farbu, aby kosák a kladivo i ratolesti na tabuli boli zvýraznené zlatou farbou. Renováciu prosto neumožnil.

xxxxxCelú sitáciu s ním následne vykonzultoval telefonicky predseda OV KSS PhDr. Jaroslav Kočiš. Informoval ho, že je nedôstojné, aby v roku 70. výročia víťazstva nad fašizmom, ukončenia II. Svetovej vojny mesto takto – nezáujmom o údržbu pamätnej tabule prejavilo svoj postoj k osobám, ktoré položili svoje životy za slobodu, k občanom, ktorí boli obeťami vtedajšieho politického systému a fašizmu. Cestou komunistického poslanca Mestského zastupiteľstva v Rožňave p. Milana Capáka budeme iniciovať k tomuto problému stretnutie s primátorom mesta, za účelom zjednania nápravy.
.
xxxxxAlexandra Horvátha, ktorý mal tabuľu zrenovovať pobúrila nie len neústretovosť, neochota, ale i vyjadrenie pána Bekeho o Tóthoch (hanlivý výraz pre Slovákov), ktorý používal počas rozhovoru.
.
xxxxxSituáciu krátkeho, symbolického pamätného aktu a stanovisko komunistu Alexandra Horvátha dokresľuje nasledujúce video v Magazíne KSS.
(Pridajte si hlasitosť a dopozerajte do konca.)
xxxxx
.