1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zvolenskí komunisti v časoch SNP

2015-07-28 Vladimír Podborovčan
.
xxxxxKomunisti a Povstanie, v dnešnej dobe tak zatracované spojenie. Preto pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania Vám chcem ako rodený Zvolenčan priblížiť činnosť zvolenských komunistov a to v rokoch 1943 – 1945 pôsobiacich v rámci ilegálnej straníckej siete na strednom Slovensku. Zvolen so svojimi revolučnými tradíciami a vtedajší komunisti si toto pripomenutie určite zaslúžia.
.
xxxxxUž koncom septembra 1943 začal zvolenský komunista Rudolf Blažovský na základe pokynov Karola Šmidkeho reorganizovať ilegálnu sieť na strednom Slovensku. Začali sa nadväzovať kontakty s jednotlivými okresnými vedeniami, ktoré vyústili v zakladaní Revolučných národných výborov (RNV) a usmerňovaní ich činnosti na prípravu celonárodného ozbrojeného vystúpenia. Zvolenskí komunisti a ľavo orientovaní sociálni demokrati začali úzko spolupracovať. Vo Zvolene sa nadviazala spolupráca s dôstojníkmi armády a žandármi, na okolí Zvolena začala pôsobiť partizánska skupina. Prípravy na ozbrojené povstanie tak dostávali konkrétnejšiu podobu. Túto intenzívnu činnosť pod vedením komunistu Rudolfa Blažovského vyvíjalo vo Zvolenskom okrese mnoho ilegálnych pracovníkov. Preto je na mieste pripomenúť si mená týchto statočných ľudí. Medzi nich patrili najmä Ján Chamuľa, Ján Bohuš, Štefan Tompa, Anton Vokurka, J. Pivoluska, Štefan Gergelčík, František Siakeľ, V. Dubovský, či M. Marko.
.
xxxxxV posledných augustových dňoch roku 1944 konkretizovali komunisti plány na prevzatie moci. Na ilegálnej schôdzi v noci z 25. na 26.8.1944 pri Zlatom potoku vo Zvolene uložili každému ilegálnemu pracovníkovi konkrétne úlohy na najbližšie hodiny a dni.
.
xxxxxDňa 29.8.1944 konečne vystúpila zvolenská okresná organizácia KSS z ilegality a na jej návrh sa do čela RNV dostali predstavitelia robotníckej triedy. Rudolf Blažovský sa stal predsedom Revolučného okresného národného výboru (RONV) a Daniel Ertl predsedom RNV vo Zvolene. V budove bývalého sekretariátu HSĽS vo Zvolene sa zriadil okresný sekretariát KSS. Tajomníkom OV KSS sa stal Lev Hanzel. Predsedom OV KSS vo Zvolene zostal naďalej Rudolf Blažovský.
.
xxxxxČinnosť OV KSS vo Zvolene a jeho sekretariátu sa zameriavala predovšetkým na budovanie organizácií, na usmerňovanie činnosti RNV, zabezpečovanie pracovného procesu, pomoc frontu a na ďalšie bezprostredné úlohy.
.
xxxxxDňa 8.10.1944 sa konala vo Zvolene okresná konferencia KSS za účasti 46 delegátov. Prerokovala účinnosť všetkej dovtedajšej práce strany a vytýčila nové úlohy. Do funkcií v OV potvrdila Rudolfa Blažovského ako predsedu a Leva Hanzela ako tajomníka OV KSS. Žiaľ, legálna činnosť okresnej organizácie KSS netrvala dlho. Skončila sa 26.10.1944, keď opäť prešla do ilegality a vystúpila z nej až v polovici marca 1945 po oslobodení okresu Zvolen sovietskymi a rumunskými vojakmi.
.
xxxxxPreto záverom mi dovoľte vyjadriť svoj obdiv a vzdať úctu zvolenským komunistom vedených Rudolfom Blažovským. V mojom srdci majú a vždy budú mať svoje nezmazateľné miesto.
.