1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Spomíname, nezabúdame...

2015-08-17 Viera Klimentová
.xxxxxV sobotu 15. augusta nad Národnou kultúrnou pamiatkou Kalište, neďaleko od Banskej Bystrice pálilo horúce letné slnko. Pred sedemdesiatimi rokmi - 18. marca 1945 nad Kalištím k oblohe stúpali mraky čierneho dymu, a pach zhorených chudobných dreveníc a spálených ľudských tiel. Za pomoc partizánom sa tu fašisti obyvateľom kruto pomstili. Keďže každoročne píšem o tejto hrôze, nebudem dnes popisovať akých zverstiev a čo všetko tu nacisti spáchali. V súvislosti s tohtoročným jubilejným desiatym ročníkom nazvaným Stretnutie generácií, ktoré veľmi dôstojne zorganizoval Oblastný výbor SZPB a Múzeum SNP v Banskej Bystrici, chcem poukázať na niektoré fakty súvisiace s fašizmom dnes.
xxxxxKaždoročne si pripomíname udalosti spred viac ako sedemdesiatich rokov. Útok na Sovietsky zväz, rozpútanie druhej svetovej vojny, obete nemeckých vyhladzovacích koncentračných táborov, výčiny nemeckých prepadových kománd, výčiny Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy ale aj odvahu a odhodlanie postaviť sa na odpor fašistickým tyranom - Slovenské národné povstanie a víťazný postup Červenej armády a jej spojencov. Spomíname-pamätáme a nezabúdame. Skutočne je to tak?
xxxxxEšte pred prevratom 1989 som napísala veľmi oduševnene „Neprešli a neprejdu“. Veľmi rýchlo som sa prebudila, keď tak prekvapivo „hladko“ bez odporu PREŠLI. A podobne je to aj s obsahom slov, ktoré čítame na stuhách vencov a kytíc kladených na pietnych aktoch, akým bolo aj v Kališti. .
yyyyySpomíname – zatiaľ, kým ešte žijú priami účastníci. Ani v školách sa už naše deti, či vnuci nedozvedia historickú pravdu z obdobia II. svetovej vojny .
yyyyyNezabúdame – ale áno, neponaučili sme sa z histórie, keď nás postavili na stranu nacistického Nemecka a ponovembroví mocní nás navliekli do chomúta zločineckej organizácie NATO
yyyyyO niekoľko dní, 29. augusta položíme vence a kytice symbolizujúce úctu a vďaku hrdinom Slovenského národného povstania a Komunistická strana Slovenska sa pietneho aktu zúčastní hrdo a s úctou ako organizátorka SNP. Je to historický fakt, ktorý ostane v dokumentoch i v pamäti.
xxxxxV tento symbolický deň Komunistická strana Slovenska vydá signál, že aktívne nastupuje do volebného obdobia a bude tak pokračovať v zápase o presadení myšlienok sociálne spravodlivej spoločnosti – socializmu. Rovnako vyzve Vládu SR aby podnikla všetky kroky k záchrane mieru a odvráteniu hrozby vojny v Európe.
.