1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Z histórie komunistického hnutia v Československu

2016-01-02 Ivan Lulják
.
xxxxxCesta k jednotnej KSČ
xxxxxPred 95. rokmi 2. januára 1921 - V Prahe ukončila svoje rokovanie celoštátna konferencia Sociálnej demokracie/marxistickej ľavice. /1.-2.01.1921/
.
xxxxxVäčšina delegátov konferencie vyslovila svoj súhlas s 21 podmienkami pre vstup do Kominterny. Konferencia vydala pokyny k celostraníckej diskusii o týchto podmienkach. Rozhodla zvolať na mesiac január 1921 výročné členské schôdze, na mesiac február - marec okresné a župné konferencie. A rozhodla o zvolaní XIV. zjazdu sociálnej demokracie/ľavice, ktorý sa mal uskutočniť koncom marca - začiatkom apríla 1921, a ktorý mal rozhodnúť definitívne o vstupe do Internacionály.
yyyyyCeloštátna konferencia ďalej vypočula správu Jozefa Schiffela o stave hnutia na Slovensku a zobrala na vedomie zvolanie zjazdu, ktorý sa mal uskutočniť v Ľubochni v polovici januára 1921 a vymenovala stranícku delegáciu vedenú Ivom Ollbrachtom, ktorá sa zjazdu mala zúčastniť
.
xxxxxCeloštátnej konferencie sa zúčastnili hostia z ostatných národných sekcií sociálnej demokracie ľavice Nemecká sekcia : Karel Kreibich, Maďarská sekcia : Lajos Szuranyi, Židovská Poale Sion : Rudolf Kohn, Poľská sekcia : Jozéf Sliwka a Zväz komunistických skupín : St. Kostka Neumann.
NEZABÚDAME NA NAŠU HISTÓRIU.
.