1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Videoreportáž z Festivalu komunistov Východu

2016-09-05 Administrátor
.
.
.
V sobotu dňa 27. augusta 2016 usporiadali komunisti Prešovskej Krajskej rady a Mestského výboru KSS Košice v obci Zámutov prvý ročník Festivalu komunistov Východu.
.
Na podujatie boli pozvaní všetci komunisti a sympatizanti komunistického a robotníckeho hnutia predovšetkým z východu Slovenska, bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť.
.
Festivalu sa zúčastnilo vyše 220 komunistov, desiatky sympatizantov, domácich občanov a účinkujúcich.
.
Ďakujeme organizátorom za slušnú a organizačne zvládnutú akciu, hosťom a návštevníkom za účasť, diskutujúcim za prejavy a hodnotné diskusie, všetkým za slušné, kultivované a ľudské správanie a medziľudské vzťahy.
.
Tým pozvaným, ktorí neprišli z rôznych objektívnych, či subjektívnych dôvodov odkazujeme, že príležitosť sa naskytne znova a v budúcom roku sa stretneme v ešte výraznejšom počte.

Čítať ďalej...

95.výročie vzniku Komunistickej strany Československa, Komunisti spamätajme sa !

2016-06-01 Viera Klimentová, podpredsedníčka KSS
.
Komunistická strana Československa bola založená na ustanovujúcom zjazde, ktorý sa konal v Prahe v dňoch 14. až 15 mája 1921. Jej vznik bol výsledkom poučenia z predchádzajúcich triednych bojov, revolučných skúseností boľševickej strany Ruska, ako aj zrady pravicového vedenia sociálnej demokracie v Československu.
Vo svojom príspevku k tak významnému výročiu, akým je 95. výročie vzniku KSČ nechcem opisovať chronologické udalosti, ktoré tomu predchádzali, ani následné významné medzníky jej činnosti. To všetko je možné nájsť v historických faktoch a dokumentoch dejín Komunistickej strany Československa. Počas 95 rokov komunisti žili a pracovali v zložitých podmienkach buržoáznej Československej republiky, v podmienkach okupácie nacistickým Nemeckom, ale aj v podmienkach budovania socializmu. Dvadsaťštyri rokov funguje obnovená KSS v poprevratovom systéme, ktorý je pre jej pôsobenie niečím novým. Prechádzame vývojom od socializmu ku kapitalizmu. Myslím si preto, že oveľa užitočnejšie je zamyslieť sa nad touto etapou vývoja a stavom komunistickej strany v ktorej sa nachádza práve dnes.
Nad tým, či sme sa  poučili, či sme využili skúsenosti a ako sme sa vysporiadali so zradou.

Čítať ďalej...

Vojtěch Filip znovu zvolený do čela KSČM

2016-05-16 Redakcia - Administrátor
.
xxxxxV dňoch 14. a 15. mája 2016 sa v Prahe konal riadny zjazd Komunistickej strany Čiech a Moravy. Zjazd zhodnotil plnenie záverov predchádzajúceho zjazdu strany a vytýčil smerovanie činnosti strany do ďalšieho obdobia.
yyyyyK hlavným programovým dokumentom ktoré zjazd prijal a schválil patrí: „Strategické smerovanie a hlavné úlohy strany po IX. zjazde KSČM, „Deväť priorít IX. zjazdu Komunistickej strany Čiech a Moravy“, „Informácia o analýze obdobia pred rokom 1989“ a „Návrh na skvalitnenie riadenia organizačnej štruktúry a úpravy Stanov KSČM“.

Čítať ďalej...

Nech žije víťazstvo ľudu nad fašizmom!

2016-05-9 Vyhlásenie IKROS - preložil Jalal Sulejman, podpredseda KSS
.
xxxxxVeľká vlastenecká vojna sovietskeho ľudu proti nacistickému Nemecku, ktoré bol o v tej dobe považované za neporaziteľné , a jeho spojenci v Európe skončili porazení a bezpodmienečnou kapituláciou fašizmu. 9. máj je deň, ktorý je symbolom konca 2. svetovej vojny v Európe.
Červená armáda, tým, že vztýčila červenú vlajku s kosákom a kladivom nad Reichstagom, dokončila veľké víťazstvo ľudí nad fašizmom.
Fašizmus bol vytvorený a podporovaný samotným kapitalistickým systémom ako reakčný spôsob riadenia buržoáznej triedy na ochranu kapitalistického vykorisťovania.
Hlavným faktorom bojových schopnosti a odolnosti Sovietskeho zväzu bol jeho socialistický charakter, plánované hospodárstvo a skutočnosť, že ľudia držal moc vo svojich rukách. Ozbrojené národnooslobodzovacie hnutia sa objavili po boku ZSSR v mnohých európskych krajinách a bojovali pod vedením komunistických a robotníckych strán. Komunistické a robotnícke strany samy zaplatili vysokú cenu za porážku fašizmu.

Čítať ďalej...

Oportunistická politika lídrov bývalej SDĽ

2016-02-07 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxPri príležitosti 25 výročia (26 januára) opustenia prvej časti dvojičkového názvu KSS – SDĽ, denník Pravda 30.1.2016 priniesol rozhovor s ponovembrovým predsedom KSS a iniciátorom jej „transformácie“ na stranu sociálnodemokratického typu, Petrom Weissom, pod názvom: „Išlo o myšlienky a solidaritu, nik nemyslel na kariéru.“
yyyyyPo niekoľko násobnom preštudovaní, priznávam, že ma nenechal ľahostajným. Veď väčšinu života som aktívne pracoval v rôznych funkciách. Vyjadrenia pána Weissa, hodnotím ako neúprimné, skresľujúce a účelovo zavádzajúce.
yyyyyPremenovanie strany, bol jeden obrovský podvod oportunistického krídla strany, na vtedajšej členskej základni KSS. Išlo o hrubé porušenie uznesenia prešovského zjazdu strany, ktorý sa uzniesol, že zmena názvu sa uskutoční v príhodnej dobe a bude mu predchádzať vnútrostranícke referendum. Iniciátori zmeny názvu na čele s Petrom Weissom si uvedomovali, že k zmene názvu, a tým aj programu, väčšinu členov nedonútia. Preto na 3. zasadnutí ÚV KSS – SDĽ, dňa 26.1.1991 náhle rozhodli o zmene názvu. SDĽ sa zároveň prehlásila za nástupnícku organizáciu KSS a tým si privlastnila aj jej majetok, nehľadiac na fakt, že časť členov sa nevzdala členstva v KSS.

Čítať ďalej...