1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Komunistické a robotnícke strany v Európe posilňujú vzájomnú spoluprácu

2013-12-16 Administrátor
.
x
x
Komunistické a robotnícke strany v Európe posilňujú  vzájomnú spoluprácu.
.
x
x
Predstavitelia nasledujúcich 29 komunistických a robotníckych strán z krajín EÚ a ďalších európskych krajín založili koordinačné centrum pod názvom" Iniciatíva":

Čítať ďalej...

95 rokov KKE

2013-12-07 Z talianskeho originálu preložil a upravil: Štefan Borovský
.
Vážení súdruhovia!
.
V nedeľu 8.12. o 18,30 hod. Komunistická strana Grécka – KKE – v Aténach oslávi 95. výročie svojho vzniku. Očakáva sa účasť desiatok tisíc pracovníkov hlavného mesta Grécka a okolia. Hlavný prejav bude  mať generálny tajomník ÚV KKE Dimitris Kontsoumas. Nasleduje koncert slávneho gréckeho skladateľa Mikisa Theodorakisa.
Poďme spoločne a srdečne pozdraviť KKE, jej bojovníkov k 95. výročiu založenia KKE.
Počas takmer jedného storočia, Komunistická strana Grécka prešla závažnými historickými udalosťami - od vzrušujúcich rokov socialistickej revolúcie až po úspešnú výstavbu socializmu.
Od antifašistického odporu a ozbrojeného boja v rokoch 1946 – 49, cez obdobia počas vojenskej diktatúry, dočasného úspechu kontrarevolúcie a zánik ZSSR, až po súčasnosť, k diktatúre monopolného kapitalizmu a EÚ.
.
KKE bola vždy v čele gréckej robotníckej triedy na ceste nekompromisného triedneho boja k socializmu a nikdy neopustila od tohto cieľa a to ani počas najtemnejších období vojny a diktatúry.

Čítať ďalej...

Obojstranne užitočná výmena skúsenosti

2013-10-29 Pavol Suško
.
.
.
.
Návšteva delegácie KSS
v Bielorusku
.
.
.
.
.
.
.
.
xxxxxV dňoch 23. a 24.októbra tohto roku sa v Minsku uskutočnilo stretnutie predsedov komunistických strán Bieloruska a Slovenska. Obidvaja predsedovia, súdruh Igor Karpenko i Jozef Hrdlička, sa informovali o situácii komunistických strán vo svojich krajinách, o aktuálnych úlohách a činnostiach, ktorými sa zaoberajú, ako aj o zámeroch a úlohách v blízkej budúcnosti.
xxxxxV priebehu stretnutí a uskutočnených rozhovorov sa ukázalo, že mnohé skúsenosti oboch komunistických strán sú veľmi podobné, vrátane problémov, s ktorými sa stretávajú vo svojej činnosti. Ukázalo sa tiež, že mnohé názory na hodnotenie situácie vo svete, v Európe a v obidvoch krajinách sú podobné. Zhoda sa tiež ukázala v názoroch súvisiacich s hodnotením socializmu 20. storočia ako aj programových a taktických východísk komunistických strán v súčasných podmienkach.

Čítať ďalej...

Záujem o prácu v KSS rastie. Nepoľavte súdruhovia! Nastal čas ofenzívy!

2013-10-16 Jalal Sulejman, podpredseda KSS
.
KSS v Piešťanoch, alebo Piešťany v KSS...
.
Zazvonil mi telefón. Na druhej strane sa ozval dôrazný hlas so zvýšeným tónom opýtajúc sa: „Súdruh podpredseda, kde ste? Nepočuť o Vás! Ľudia nás oslovujú, aby sme niečo podnikli a tu v Piešťanoch sme nenašli žiadaného zástupcu KSS!“....
.
O pár dní na to vznikol prípravný výbor troch ľudí, ktorý mal za úlohu zorganizovať spoločné stretnutie záujemcov o vstup do KSS ochotných participovať na jej činnosti a pracovať v rámci nášho boja na šírení myšlienok sociálne spravodlivej spoločnosti v záujme námezdne pracujúcej triedy.

Čítať ďalej...

Priateľstvo – Дружба

2013-05-12 Administrátor
.
Krásny jarný deň, sobota 11 mája 2013 sa niesol na samom východe Slovenska a západe Ukrajiny v znamení priateľstva.
Už tradičný deň priateľstva na hranici Slovenska a Ukrajiny vo Vyšnom Nemeckom usporiadali Slováci a Ukrajinci bezprostredne priateľsky, ľudsky a súdružsky.
Na tomto podujatí sa stretli i Slovenskí a ukrajinskí komunisti.
.
Delegáciu Komunistickej strany Slovenska početne zastúpenú delegátmi Krajských rád a Okresných výborov KSS z Košíc, Prešova, Michaloviec, Sniny, Trenčína, Považskej Bystrice a ďalších viedol predseda KSS súdruh Jozef Hrdlička.
.
Stretli sme sa s našimi Ukrajinskými partnermi, komunistami Ukrajiny vedenými predsedom Zakarpatského oblastného výboru Komunistickej strany Ukrajiny súdruhom Volodymirom Alexijom.

Čítať ďalej...