1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

„Robotník“ – už neznie hrdo

2012-12-31 Peter Nišponský
.
Je posledný deň roka 2012, 31. december, Silvester. Ďeň veselosti, zábavy, lúčenia sa so starým rokom a vítania roka nového. Túto noc si vzájomne želáme všetko to najlepšie do Nového roka 2013, všetko dobré do ďalšieho života.
.
Čas plynie vo vyšľapaných koľajách postslocialistickej „demokracie“. Demokracie vytvorenej bohatými a mocnými k ich obrazu. K vymodelovanému svetu, kde väčšina tvrdo pracuje, aby menšina mohla rozdeľovať nadhodnotu, šafáriť, kváriť, kradnúť, ohlupovať, manipulovať a pri tom sa tváriť, že to má tak byť, že práve toto je ten prirodzený a najlepší vývoj, že práve toto je demokracia, právo a spravodlivosť, ktorú si želajú všetci obyvatelia našej krajiny.
.
V nočnom ošiali silvestrovských ohňostrojov však naďalej plazivo pokračuje proces antagonizmu tried, teraz propagandou a mocnými prechodne úspešne utlmený boj. Boj o čo najväčší profit a zisk mamonu samozvaných vykorisťovateľov a ich politických lokajov, na jednej strane a boj o chlieb, dôstojnosť a holé prežitie vykorisťovaných tvorcov nadhodnoty.

Čítať ďalej...

Komunisti - jediná strana bojujúca za práva pracujúcich

2012-11-18 Ivan Gaľa, predseda MO KSS Košice
.
Reportáž z demonštrácie komunistov pri príležitosti 17 novembra 1989 v Košiciach
.
Stretli sme sa na Hlavnej ulici v Košiciach v predvečer 23. výročia spoločenského prevratu v Československej socialistickej republike. Po rozhliadnutí okolo seba, sme videli, že sme tam väčšinou pracujúci, nezamestnaní, študenti a dôchodcovia. Približne 70 komunistov. Počas demonštrácie sa pristavilo asi 30 okoloidúcich ľudí.
.
Tzv. hrdinovia novembra 89 boli niekde zalezení. Hádam sa báli prísť medzi nás? Hanbili sa pozrieť priamo do očí jednoduchým občanom Slovenskej republiky? Asi v nich nechceli vidieť odraz nezamestnanosti, nulovej perspektívnosti pre drvivú väčšinu mladých ľudí a ťažkého života, ktorý tu nastal za posledné roky obnoveného kapitalizmu.

Čítať ďalej...

November 1989 PODVOD - vystúpenie delegáta MsV KSS Bratislava

2012-11-20 Ivan Lulják, podpredseda MsV KSS Bratislava
.
Vystúpenie podpredsedu MsV KSS Bratislava Ivana Luljáka na demonštrácii v Košiciach 16.11.2012
.
Vážené súdružky, súdruhovia, ctené zhromaždenie Dovoľte mi v mene Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska pozdraviť dnešnú demonštráciu, zvolanú v predvečer kontrarevolučného novembrového puču. Novembrové dni sú dňami spomienok, spomienok na vznik Československého štátu, spomienok na epochálny význam veľkého októbra, spomienok na Medzinárodný deň študentstva a spomienok na zvrat v dejinách, ktorý nás posunul v dejinách späť, do čias, keď pracujúci človek bol objektom vykorisťovania vládnucej triedy, taký je november v dejinách slovenského ľudu.

Čítať ďalej...

V Děčíne sa uskutočnila medzinárodná konferencia komunistických a ľavicových strán

2012-09-26 Ján Gregor
.
Okresný výbor KSĆM zorganizoval dvojdňovú /20 a 21. septembra t.r./ už 10. medzinárodnú konferenciu komunistických a ľavicových strán . Konferencie sa zúčastnili predstavitelia KSČM, KSS , Die Linke a DKP . Erudovanej obsahovej úrovni konferencie významne prispeli vedúci jednotlivých delegácii . Súdruh Petr Šimúnek 1.podpredseda ÚV KSČM, s. Ján Gregor za ÚV KSS, s. Lutz Richter predseda OV Die Linke regiónu Saské Švajčiarsko, s. Eva Petermann členka ÚV DKP a s. Vlastimil Lhoták predseda OV KSČM v Děčíne. Rokovanie obohatili z celoeurópskej problematiky vystúpenia euro poslanca s. Jaromíra Kohlíčka , André Hahna a Heiko Kosela poslancov Saského Zemského snemu .
.
Karel Klimša ,  pracovník oddelenia medzinárodnej politiky ÚV KSČM analyzoval príčiny vzostupu politického napätia  v niektorých krajinách Európy a tiež vo Venezuele a USA  a aká je prognóza    uspenia politických strán  v nastavajúcich voľbách v týchto krajinách  Svojou aktívnou účasťou zdarnému priebehu konferencie prispeli aj zástupcovia ľavicovej mládeže z Čiech, Nemecka a Slovenska .

Čítať ďalej...

Má KSS šancu na obnovenie svojho vplyvu?

2012-09-14 Rozhovor pripravil P.S dňa 10. septembra 2012
.
Rozhovor s predsedom KSS Jozefom Hrdličkom
.
Nedávno, koncom augusta tohto roku si KSS pripomenula 20. výročie svojho vzniku slávnostným zhromaždením jej Ústredného výboru v Banskej Bystrici. Myslíte si, že existuje dôvod na slávnostný akt pri takom postavení, aké má KSS na súčasnej politickej scéne?
.
Je pravdou, že volebné výsledky od roku 2006 posunuli KSS na okraj politickej arény na Slovensku. No som si istý, že neboli odrazom odmietnutia tých programových hodnôt, ktoré KSS dlhodobo ponúka. Občan, volič pod vplyvom rôznych faktorov, ktoré sú súčasťou predvolebného divadla a vplyvu finančných skupín i mediálneho, psychologického pôsobenia dočasne uveril, že nositeľom hodnôt ľavicovej politiky a teda hodnôt sociálnej spravodlivosti je niekto iný ako KSS. No on sa určite veľmi rýchlo zorientuje.

Čítať ďalej...