1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dvadsať rokov novej Komunistickej strany Slovenska

2012-08-30 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
V sviatočný deň - 29. augusta, si komunisti na Slovensku okrem výročia SNP pripomenuli i 20. výročie založenia Komunistickej strany Slovenska.
.
V Banskej Bystrici v Národnom dome sa o 12,30 začalo slávnostné spomienkové zhromaždenie, na ktorom si Ústredný výbor KSS a pozvaní hosti pripomenuli 20. výročie, ktoré uplynulo od zjednocujúceho zjazdu Komunistickej strany Slovenska -91 a Zväzu komunistov Slovenska. Na charakteristiku tohto obdobia i činnosť strany po jej založení spomínali doterajší predsedovia strany Vladimír Ďaďo, Jozef Ševc a Jozef Hrdlička, súčasný predseda KSS.

Čítať ďalej...

Proti arogancii moci – sila organizácie a jednoty

2012-09-10 Viera Klimentová, podpredsedníčka KSS
.
Slovensko by sa po dosiahnutých výsledkoch v predčasných parlamentných voľbách v marci tohto roku malo uberať pokojnejšou cestou. Zvíťazila sociálna demokracia – „ľavica“, kde sa svojou politickou orientáciou zaraďuje. Ľuďom boli sľúbené sociálne istoty a takmer polovica voličov tomu všetkému ešte stále verí a čaká v nádeji, že sa sľub naplní. Verí, stíska ruky a horlivo tlieska.
.
Realita na Slovensku však odhaľuje mimoriadne zložitú situáciu. Ovplyvňuje ju napätá ekonomická situácia v Eurozóne, narastajúce medzinárodné napätie, súvisiace s pripravovanou inváziou do Sýrie. Dovolím si povedať, že nás čakajú krušné chvíle. Všetkých. Ale nie každý to pocíti rovnako. Aj v našom parlamente je veľa bohatých ľudí – jedni sa tam dostali preto, že sú bohatí, druhí sa stávajú bohatí, preto, že sa tam dostali.
.
Na jednej strane sa nekontrolovateľne zhromažďuje majetok ľudí blízkych finančným žralokom, vyvoleným, mocným a ich pochlebovačom, resp. ľudí prekypujúcich ponižujúcou servilnosťou. Manažmenty štátnych inštitúcií si rozdeľujú tučné finančné odmeny, o súkromných firmách sa mlčí.. Vyrastajú nové vilové štvrte, ohradené betónovými plotmi a závorami brániacimi vstupu na súkromné cesty. Po cestách sa premávajú bezohľadní vodiči na svojich drahých „tátošoch“, televízia ľudí kŕmi bezduchými programami „celebrít“. Mladí redaktori a moderátori neváhajú „kopnúť“ si do bývalého režimu aj keď to do ich vystúpení absolutne nezapadá.

Čítať ďalej...

Spomienky ako memento

2012-09-02 Helena Kolesárová (predslov Administrátor)
.
Že už údajne hrdinovia protifašistického odboja vymreli? Preto si hrdinstvo bojovníkov za slobodu musia uctiť na náklady štátu funkcionári buržoáznych politických strán, ktorí sú platení a momentálne pri moci?
Nie je to pravda. Najstaršia členka protifašistického odboja, 90 ročná Helenka Kolesárová do dnešných dní aktívne pracuje v MO KSS v Košiciach.
Aktívna členka ilegálnej Komunistickej strany v Košiciach už v roku 1942 bojovla proti nacistickým okupantom. Väznená a perzekuovaná horthyovskými faistami, spojka medzi komunistami a partizánmi oddielu Jozefa Fábryho (jej brata) v okolí Košíc.
Dnes ju už vládna a parlamentná moc antikomunistických lídrov nepozýva na výročia oslobodenia, či SNP. Je nezaujimavá pre politické ciele a zviditeľnenie súčasných hercov politiky a propagátorov kapitalizmu a vykorisťovania.
Na našich komunistických podujatiach a politickej práci KSS sa však zúčastňuje vždy. V horúcich letách i treskúcich zimách, tak, ako to zažila s partizánmi a ilegálnymi pracovnkmi Komunistickej strany v rokoch 1942 - 1945 a počas boja o socialistický charakter Československa v roku 1948 až do dnešných dní.
Ďakujeme Helenka. My vieme kto si. Zaslúžiš si našu vďaku, úctu a obdiv.
(Foto dňa 31.08.2012 v Košiciach - počas podujatia komunistov "Spoločne proti fašizmu").

Čítať ďalej...

Dvadsať rokov od vzniku KSS

2012-08-25 Vladimír Podborovčan
.
Spomienka na 20-te výročie vzniku KSS
.
Už v najťažších dňoch roku 1989 sa začali v niekdajšej Komunistickej strane Slovenska z radových členov konštituovať rôzne platformy a prúdy s cieľom pomôcť strane riešiť niektoré otázky spojené s aktivizáciou, prípadne s rozkladom členskej základne. Tieto platformy sa popri dôraze na robotnícku a sociálnu politiku orientovali na humanistické a etické hľadiská v súlade s marxistickým učením a s medzinárodnými konvenciami o ľudských právach. Vychádzali z toho, že v období vedecko-technickej revolúcie nemôže vo vyspelých štátoch program akejkoľvek strany získať, alebo udržať moc násilím. Boj o moc sa viedol vo využívaní moderných informačných a riadiacich prostriedkov a silných technológií. Z toho vyplynulo, že si komunisti museli stratenú dôveru občanov znova získavať demokratickými metódami.

Čítať ďalej...

KSS a jej význam v súčasnosti

2012-08-19 Jozef Hrdlička, predseda KSS
.
KSS a jej význam v súčasnosti
.
29. augusta 1992, v deň výročia Slovenského národného povstania sa v Banskej Bystrici v Robotníckom dome uskutočnil zjednocujúci zjazd dvoch komunistických strán - Zväzu komunistov Slovenska a KSS 91, ktoré pôsobili v Slovenskej republike po transformácií bývalej KSS na SDĽ – stranu sociálno-demokratického typu. Vznikla Komunistická strana Slovenska, ktorá si práve v týchto dňoch pripomína svoje dvadsiate výročie. Uplynulých dvadsať rokov jej činnosti sprevádzali úspechy, ale aj neúspechy a vážne chyby. Strana počas celej svojej existencie pôsobila a aj dnes pôsobí v zložitých podmienkach, poznačených silnou antikomunistickou propagandou, mediálnou blokádou, prebiehajúcou transformáciou ekonomiky a postupnou reštauráciou kapitalizmu. Československá republika zmizla z politickej mapy Európy a nová Slovenská republika je začlenená do európskych a transatlantických štruktúr.

Čítať ďalej...