1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Hra na slepú babu

2012-04-16 Peter Nišponský
.
Hlavným cieľom komunistického hnutia a revolúcií prvej polovice 20. storočia bolo znárodnenie majetku veľkoburžoázie a jeho odovzdanie do rúk vykorisťovaných pracujúcich v pote tvárí ktorých bol vytvorený. (Znárodnenie bolo a je základom pre realizáciu ďalších cieľov t.j. spravodlivé rozdeľovanie vytvorenej nadhodnoty a vybudovanie spravodlivej spoločnosti).
.
Jediným cieľom firmy v kapitalizme, v systéme buržoáznej „demokracie“ v ktorom žijeme je vytvorenie zisku pre jej majiteľov (všetky ostatné ciele sú len podružné, vyvolané vonkajšími vplyvmi t.j. konkurenciou, tlakom prostredia, alebo odporom porobených).
.
Ciele komunistov, ale ani buržoázie sa dodnes nezmenili. Zmenili sa len formy, metódy a spôsoby ich dosahovania.
.
Preto neverte sociálnym demokratom pôsobiacim v komunistickom hnutí, ak tvrdia, že ich cieľom je sociálna spravodlivosť a spravodlivý ekonomický systém. Taký v rámci kapitalizmu neexistuje.
Preto neverte sociálnym demokratom v parlamente a vo vláde, ktorí v jednote s kapitálom a buržoáziou kozmeticky „upravujú“ existujúci systém na takzvaný „sociálny štát“. Taký v rámci kapitalizmu neexistuje.

Čítať ďalej...

Bieda, hanba, vzdor...

2012-04-13  Peter Nišponský, MO KSS Košice
.
Výzva komunistom, vykorisťovaným, nezamestnaným, biednym a poníženým.
.
Po ďalších našich neúspechoch a porážkach je tu zas 1. máj. Deň v ktorom vzdávame hold práci, ako nositeľke pokroku ľudstva.
.
Bieda zas pokročila o krok vpred.
.
Zástupy nezamestnaných, chudobných, nevzdelaných, ponížených občanov Slovenska bez dostatočného sociálneho a zdravotného zabezpečenia, bez perspektívy a vyhliadky na dôstojný a slušný život naďalej narastajú.
.
Nezmení na tom nič ani nový parlament a vláda, lebo bez zmeny politického, ekonomického a spoločenského systému, len na základe kozmetických úprav protiľudového kapitalizmu, ktorý tu vládne, nie je možné definitívne vyriešiť situáciu chudobných a ponížených. A vôľu k takej zmene vládnúci buržuji nemajú.

Čítať ďalej...

„ Z úspechov a víťazstiev nespyšnieť ! Z neúspechov a z porážok nestrácať hlavu!“

2012-04-12 Viera Klimentová, podpredsedníčka KSS
.
„ Z úspechov a víťazstiev nespyšnieť ! Z neúspechov a z porážok nestrácať hlavu!“ Klement Gottwald
.
(Nasledujúci pohľad je moje osobné poznanie a vyjadrenie názoru.Viera Klimentová)
.
Komunistická strana Slovenska si v auguste (29.08.1992) pripomenie dvadsiate výročie vzniku. Historická kontinuita s KSS,ktorá vznikla v r. 1921 je v podstate jej fungovania v kapitalistickom systéme a kontinuita s prednovembrovou KSS je v jej opodstatnenosti na politickej scéne až do chvíle, kým sa nenaplní jej politický cieľ – vybudovanie sociálne spravodlivej spoločnosti. Tento cieľ sa po prevrate v roku 1989 veľmi vzdialil.
.
Počas 20 ročnej histórie sme neustále prízvukovali, že KSS nie je stranou „na jedno použitie“, že nie je „volebnou stranou“ a pridalo sa aj ďalšie, že „nie sme stranou jedného muža“. Komunistiská strana fungovala na politickej scéne v dvoch pozíciách - ako neparlamentná strana a ako parlamentná, opozičná strana.. V obidvoch pozíciách bola politickou stranou nepohodlnou pre nastúpený (kapitalistický) politický systém.

Čítať ďalej...

Porážka, alebo skúsenosť?

2012-04-04  Pavol Suško, podpredseda KSS
.
Porážka alebo skúsenosť?
.
Pozornosť straníckych radov v KSS je v súčasnosti prirodzene sústredená na hodnotenie výsledku strany v nedávnych parlamentných voľbách. Pretože výsledky majú ďaleko od spokojnosti, prirodzene aj na hľadanie príčin neúspechu a v mnohých prípadoch aj na hľadanie vinníkov.
.
V tomto procese sa stretávajú prejavy sklamania, rezignácie, emócii rôzneho druhu, ktoré ústia až do osobných výpadov a obvinení s tendenciami rozvážnych úvah, trpezlivej a kompetentnej analýzy, potreby riešiť situáciu s chladnou hlavou, hľadať sebareflexiu a spôsob napredovania strany.
.
Úroveň hodnotení, analýz, pohľadov a názorov na problematiku je rôznorodá, v závislosti na znalostiach, skúsenostiach, schopnostiach realisticky spájať teóriu a prax politickej a straníckej práce, ale i skúsenosti komunistov na Slovensku i v iných krajinách.

Čítať ďalej...

Reflexie Fidela Castra - Potreba obohatiť si naše vedomosti

2012-04-03 Fidel Castro Ruz, 29. marec  2012, 20:15 hod.
.
POTREBA OBOHATIŤ SI NAŠE VEDOMOSTI
.
Filmové zábery zo zabíjania v Líbyi, ktoré sa zverejnili, vyvolávajú zhrozenie kvôli absolútnej absencii ľudskosti a hanebným klamstvám, ktoré poslúžili za zámienku invázii a zmocnenia sa prírodných bohatstiev oného severoafrického štátu.
.
Vojenské letectvo NATO podporilo tento ohavný zločin viac ako 25 tisícami náletov.
.
Tvrdilo sa, že Líbyjská vláda má v zahraničí fondy presahujúce 200 miliárd dolárov. Dnes ale nikto nevie ani kde sú, ani čo sa s nimi stalo.
.
Podvod vo voľbách umožnil, aby si sadol do prezidentského kresla najmocnejšieho štátu sveta George W. Bush, neliečený alkoholik, muž bez najmenších etických princípov, ten, ktorý nariadil kadetom vojenskej akadémie vo West Pointe, aby boli vždy pripravení na prekvapivý úder, bez predchádzajúceho avíza, proti viac ako 60 tmavým kútom sveta.

Čítať ďalej...