1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Konferencia Zakarpatských komunistov

2014-11-24  (Peter Nišponský, KSS, Užhorod, 21. novembra 2014)
.
xxxxxDelegáti Oblastnej organizácie Komunistickej strany Ukrajiny (KPU) Zakarpatskej oblasti sa v piatok 21. novembra 2014 stretli v Užhorode, aby prerokovali situáciu v ktorej sa komunisti momentálne nachádzajú, aby zvolili svoje nové stranícke štruktúry a delegátov, ktorí budú Zkarpatských komunistov zastupovať na nadchádzajúcom Zjazde Komunistickej strany Ukrajiny.
.
xxxxxKonferencie, ktorú organizoval predseda Oblastného výboru KPU Zakarpatskej oblasti súdruh Volodymir Alexij so svojimi súdruhmi, sa okrem zvolených delegátov mestských, okresných a miestnych organizácií KPU Zakarpatskej oblasti zúčastnili i hostia - tajomník Ústredného výboru KPU z Kyjeva, zástupca partnerskej Komunistickej strany Slovenska predseda Mestskej organizácie KSS z Košíc a zástupca veteránov KSSZ z Mukačeva.
.
xxxxxKomunisti Zakarpatia v súčasnom období žijú, politicky pracujú a bojujú v nepredstaviteľne ťažkých podmienkach. Ekonomická, sociálna a životná situácia prevažnej väčšiny členov KPU, rovnako ako i absolútnej väčšiny občanov Zakarpatskej oblasti Ukrajiny je katastrofálna. Mladí ľudia, dôchodcovia, ale aj zamestnaní a pracujúci občania trpia ekonomickou chudobou, nedostatkom prostriedkov pre zabezpečenie elementárnych potrieb pre prežitie
.
Videofragmenty z priebehu konferencie
xxxxx
Komunisti okrem chudoby, navyše sú v neustálom psychickom i fyzickom ohrození v dôsledku útokov nacionalistických a neonacistických radikálnych skupín páchajúcich na nich politický i psychický teror, len pre rozdielnosť politických názorov, prejavov a presvedčenia.
.
xxxxxNová Kyjevská politická moc, prezident, parlament, predseda vlády a vládne štruktúry podnikajú útoky nie len na Komunistickú stranu Ukrajiny ako na celok, so zjavnou snahou o jej zákaz a osobne na jej jednotlivých predstaviteľov, ale i na radových komunistov, pri čom sondujú i možnosti a prípadné dôsledky úplného zákazu propagácie komunistickej ideológie.
.
xxxxxUvedomujú si totiž, že v dnešnej situácii na Ukrajine sú komunisti organizovaní v KPU jedinou politickou silou, ktorá je schopná zastaviť svojvoľné a protiprávne konania predstaviteľov samozvanej neonacistickej chunty a jej podporovateľov, konajúcich v záujme západnych mocností, nadnárodného kapitálu, v záujme oligarchov a protiľudových síl.
.
xxxxxNapriek nepriaznivým, až dramatickým okolnostiam, komunisti na Zakarpatí vo svojej politickej činnosti nepoľavujú. Dochádza u nich k permanentnej analýze vývoja situácie, k preskupovaniu síl, ku kumulácii i keď nedostatočných dostupných prostriedkov s cieľom príparavy na pravdepodobnú konfrontáciu so silami uzurpujúcimi si moc na Ukrajine, so silami oligarchizmu, rýchlozbohatlíkov, kriminálnej mafie, so silami antikomunizmu a pôvodcami občianskej vojny.
.
xxxxxToto ukázal priebeh konferencie. A ukázal ešte jeden moment, nad ktorým by sa mali zamyslieť všetci komunisti, predovšetkým však predstavitelia medzinárodného robotníckeho a komunistického hnutia., že Ukrajinskí komunisti súrne potrebujú pomoc. Pomoc morálnu, politickú, ale i finančnú, medzinárodno-právnu, organizačnú a materiálnu!
yyyyyPráve tu na Ukrajine a práve teraz je namieste medzinárodná solidarita komunistov sveta.
.