1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Úloha ľavicových strán v boji proti militarizmu, imperializmu a vojne

2015-05-25 Jalal Suleiman
.
xxxxxZa účasti 25 zahraničných delegátov z rôznych krajín sveta a desiatky českých zástupcov ľavicových strán sa konala 23 a 24 mája 2015 medzinárodná konferencia organizovaná KSČM v Prahe úlohe ľavicových strán v boji proti militarizmu, imperializmu a vojne a aktuálnosti budovania antifašistickej fronty. Komunistickú stranu Slovenska zastupoval jej podpredseda Jalal Suleiman, ktorý vystúpil s príspevkom o identite a otvorenosti komunistických strán. "
.
xxxxxJe nevyhnutné deklarovať marxisticko Leninistický charakter našich strán súčasne s otvorenosťou k spolupráci s inými ľavicovými a vlasteneckými stranami. Mať identitu a byť uzavretý je taká istá chyba ako byť otvorený bez identity.
My musíme spolupracovať s ostatnými ľavicovými a vlasteneckými stranami pre lepšiu budúcnosť!
My môžeme spolupracovať s inými ľavicovými a vlasteneckým silami aby sme budovali lepší svet!
My chceme spolupracovať s inými ľavicovými aby sme budovali lepší svet!"