1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Komunistické presvedčenie – je ešte v nás ?

2015-09-06 Viera Klimentová, podpredseda KSS
.
xxxxxV zložitých spoločenských situáciách sa vyplavujú na povrch pravé charaktery ľudí. Stačí sa obzrieť niekoľko desaťročí späť. Zmena režimov, zmena postojov, zmena názorov, zmena konania, servilnosť, vypočítavosť, oddanosť. A tak to pokračuje a aj bude pokračovať ďalej. To pravé ľudské vnútro sa vyplavuje na povrch vždy vtedy, keď je zle, keď je ťažko, kedy sa treba vedieť zaradiť a nájsť si svoje miesto.
yyyyyDlho som si myslela, že ľudí mení situácia. Nie je tomu tak a utvrdil ma v tom aj názor môjho priateľa – komunistu. „Ľudia sa nemenia, len v istej chvíli sa z ich vnútra na povrch vyplavuje to, čo skutočne cítia.“ A mal pravdu.
.
xxxxxHlbšie som sa zamyslela nad komunistickým presvedčením po akcii 29. augusta v Banskej Bystrici. V tento deň mala komunistov spájať významná historická udalosť - 71. výročie Slovenského národného povstania, aktuálna zložitá medzinárodná situácia a avizovaný prechod amerického konvoja územím našej vlasti, občianska vojna na Ukrajine ale predovšetkým hrozba rozpútania vojny v Európe.
.
xxxxxKomunistu malo v tento deň ťahať do Bystrice vlastné presvedčenie, že tam, v tento deň, na tejto akcii musí byť. Nie pri grile na chalupe, nie na rodinných oslavách, ani na iných spoločenských udalostiach. V každej komunistickej rodine malo byť známe, že 29. augusta je Veľký deň. Do Banskej Bystrice - kolísky Slovenského národného povstania smerovali v tento deň autobusy s protifašistickými bojovníkmi (dovolím si povedať, že aspoň polovica členov KSS) zo všetkých kútov Slovenska. Prostredníctvom sociálnych sietí sa mobilizovali na tento deň aj iní bojovníci – „Brigáda nesmrteľných“ (po vzore Pluk nesmrteľných v Rusku), ako súčasť Charty 2015 – občianskeho združenia zameraného proti fašizmu, nacizmu a vojne. Prostredníctvom inzertného časopisu boli oslovení sympatizanti KSS z najbližšieho okolia Banskobystrického okresu. Komunistická strana Slovenska sa zamerala na mobilizáciou občanov za jednotný protivojnový front, ale zároveň chcela dať signál, že v nadchádzajúcich parlamentných voľbách sa bude usilovať o možnosť ovplyvňovať politiku Slovenskej republiky prostredníctvom zákonodarného zboru Národnej rady SR.
.
xxxxxNebol to Slobodný slovenský vysielač, ktorý mobilizoval a prihováral sa v osudné dni štyridsiateho štvrtého roku z Banskej Bystrice, ale boli to komunisti, ktorí mobilizovali všetkých, ktorým je drahý osud našej vlasti. Konečný efekt sa dostavil v podobe približne stovky účastníkov a niekoľkých desiatok náhodne prechádzajúcich ľudí okolo mramorového obelisku na Námestí SNP.
yyyyyNevyhovovala hodina ?.... Cez týždeň som v robote ?.... V sobotu a v nedeľu sa venujem rodine?... Doma je oslava, mám návštevu ? ....a tak by som mohla pokračovať. Zamýšľam sa nad tým, prečo je komunistovi prednejšie všetko iné, len nie akcia organizovaná komunistami sledujúca záujem väčšiny ľudí – mier.
.
xxxxxV žiadnej spoločnosti nemôže človek existovať izolovane. Každý môže mať svoje presvedčenie. Niečomu verí. Je oddaný určitým ideám, myšlienkam, ktoré uznáva, podľa ktorých žije a ktoré sa snaží presadzovať.
.
xxxxxZ pohľadu presvedčenia sa zamýšľam nad náboženským presvedčením. Formuje sa už od útleho detstva. Na bohoslužby (ráno, na obed aj večer) sa ide spoločne. Vyobliekané rodiny - všetky generácie, starí rodičia, rodičia, deti a vnuci. Pútnici sa stretávajú pravidelne, za akéhokoľvek počasia, aj s fyzickou námahou. Presvedčení veriaci prejavujú svoje správanie svojim konaním.
.
xxxxxČlovek nemôže úspešne bojovať za žiadne a teda ani za komunistické ideály, ak nie je si istý a hlboko presvedčený o ich správnosti. Boha nikto nevidel, komunizmus nikto nezažil. Napriek tomu ľudia veria, že Boh je všemohúci, že existuje posmrtný život. Komunisti veria, že spravodlivosť raz zvíťazí, že vybudovať sociálne spravodlivú spoločnosť je možné.
yyyyyZamýšľam sa, prečo išli za socializmu mnohí študovať na politické školy, prečo bolo jeden milión sedemsto tisíc členov KSČ. Bolo „prospešné“ byť v komunistickej strane. Prevrat odkryl, že väčšina absolventov vysokej politickej školy neštudovalo z presvedčenia ale pre spoločenskú prestíž, kariéru, pre postavenie... , nebolo to z komunistického presvedčenia. Profesionálni politickí pracovníci, ako ich často značkujeme – „stranícki papaláši, či aparátnici,“ neboli presvedčení komunisti. Kde sú dnes všetci títo ľudia, ktorým komunistická strana umožnila získať vysokoškolský diplom, ktorým dala spoločenské postavenie, funkcie, či dobré miesta? Kde sú ich deti, ktoré študovali vďaka svojim rodičom? Mohla by som sa takto pýtať a klásť ďalšie a ďalšie otázky. Odpovede na ne mi však dáva celých dvadsať šesť rokov po politickom prevrate. Ostáva mi preto len zamyslenie a jedna podstatná otázka : „Prečo ?“
.
xxxxxPo zamyslení sa, prichádzam k jednoduchému záveru - komunista nemôže bojovať za komunistické ideály, ak nie je hlboko presvedčený o ich správnosti. Komunista je bojovníkom za komunistické ideály z presvedčenia, ktoré spočíva v jeho konaní, v jeho konkrétnych činoch. Charakter človeka, ani komunistické presvedčenie nemožno jednoducho dať. Dlho sa formuje a preveruje v zložitých situáciách, prechádza ťažkými skúškami. Ak je však presvedčený o správnosti svojho konania, nie je sila, ktorá by ho mohla zastaviť !
.