1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Buď práci česť

2015-11-24 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxČlenská schôdza ZO KSS ako všetky ostatné a predsa v niečom celkom ojedinelá a výnimočná, keď po dlhoročnej obetavej práci vo funkcii predsedu, je naraz človek donútený zo zdravotných dôvodov požiadať o uvoľnenie z funkcie.
yyyyyNebolo to ľahké a už vôbec nie jednoduché rozhodnutie. Súdruh Karol Deli v neľahkej baníckej práci, ale tiež ako funkcionár v praktickej činnosti, denne dokazoval pravdivosť slov Piesne práce: „Veď všetko čo tu človek má len práca dáva statočná.“ Celý svoj život zasvätil práci pre spoločnosť, pre dobro, krajší a radostnejší život svojich spolupracovníkov, za práva robotníkov a naplnenie cieľov sociálne spravodlivej spoločnosti. Počas práce, zažil nemálo úspechov, ale i sklamaní. Tým najväčším sklamaním, tak ako pre mnoho ďalších čestných ľudí, bol november 1989. Aj v podniku Baňa Cigeľ, kde pracoval sa v oné novembrové dni z večera do rána vyrojilo neuveriteľné množstvo vépeenkárov, s trikolórami siahajúcimi po samé kolená. Násilne vstupovali do všetkých procesov v ktorých sa o niečom dôležitom rozhodovalo. V rámci „nežnej“ využívali každú príležitosť, aby dosiahli zneváženie práce a odvolanie z funkcií všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli spojení s Komunistickou stranou, Ľudovou milíciou, angažovali sa za naplnenie cieľov socializmu.
yyyyyV takomto protikomunistickom a protisocialistickom ošiali, súdruh Deli zostal verný ideálom robotníckej triedy a Komunistickej strany. Jeho typickou vlastnosťou bolo a zostalo, nebojácne a otvorene poukazovať na klamstvá a lži s ktorými sa nielen v tom období, ale aj počas 26 ročného zúrenia slobody a demokracie na ľudí, hlavne na mladú generáciu pôsobí.
yyyyyZradcovia marxizmu-leninizmu na čele s Petrom Weissom, premenovaním Komunistickej strany na Stranu demokratickej ľavice, zavŕšili dielo skazy a donútili bývalých členov KSS preregistrovať sa do SDĽ. Súdruh Deli nepodľahol! Odmietol sa preregistrovať. Považoval to za zradu ideálov za ktoré bojovali naši predkovia, za zradu cieľov a túžob robotníkov, žiť v sociálne spravodlivej spoločnosti.
yyyyyV tom hektickom období, nezávisle na sebe sa sformovali dve skupiny komunistov. Jedna pod názvom „KSS 91“ a druhá, „Zväz komunistov Slovenska,“ do ktorej vstúpil. Obe skupiny v relatívne krátkej dobe sa organizačne zjednotili, keď 29.8.1992, v deň 48 výročia slávneho SNP, na zjednocovacom zjazde v Banskej Bystrici, prijali názov Komunistická strana Slovenska, schválili Stanovy a zvolili svoje orgány.
yyyyySúdruh Deli sa aktívne od roku 1991 podieľal na zakladaní ZO ZKS v Prievidzi, ale v celom okrese. Stal sa prvým predsedom novovzniknutej 7 člennej organizácie ZKS v Prievidzi. Zásluhou nezmazateľných výsledkov jeho práce bolo postupné rozširovanie členskej základne a založenie 11 organizácií s vyše 200 členmi.
yyyyyNehľadiac na zdravie a osobné výhody, venoval obrovskú energiu a čas boju za zjednocovanie robotníkov, boju za ich oprávnené požiadavky, za ideáli sociálne spravodlivej spoločnosti. V tomto zápase s viacerými spolupracovníkmi dosiahol nemalé výsledky, keď o. i. vybojovali späť práva invalidných dôchodcov, ktoré im boli ponovembrovými mocipánmi odobrané. Od roku 1991 nepretržite vykonával funkciu predsedu ZO KSS. Dlhé roky bol volený za člena Rozhodcovskej komisie ÚV KSS a člena OV KSS Prievidza. Aktívne propagoval stranu medzi spoluobčanmi, usiloval o nadväzovanie kontaktov a spolupráce s ľavicovo orientovanými stranami a hnutiami, spoločenskými a záujmovými organizáciami. Vďaka jeho húževnatej a neúnavnej práci, Komunistická strana v našom okrese a na Slovensku žije, bojuje za práva pracujúcich, lepší a spravodlivejší život všetkých, nie iba pár zbohatlíkov.
yyyyyŽiaľ, zdravotný stav, zapríčinený neľahkou prácou v bani sa natoľko zhoršil, že bol donútený požiadať o uvoľnenie z funkcie predsedu ZO KSS. Členská schôdza 28.10.2015 po dôkladnom uvážení, s ťažkým svedomím, jeho žiadosti vyhovela a z funkcie predsedu organizácie súdruha Karola Deliho uvoľnila. Do funkcie predsedu ZO KSS zvolila mladého, ambiciózneho súdruha Igora Sojku v presvedčení, že v náročnosti na stranícku prácu nepoľaví a organizáciu úspešne povedie v ďalšom období.
yyyyySúdruh Karol Deli sa dnes s hrdosťou a pocitom dobre vykonanej práce môže obzrieť späť na svoje dielo, ktoré pre KSS za tých neuveriteľných 24 rokov vykonal.
yyyyyČlenom Základnej organizácie Komunistickej strany Slovenska v Prievidzi neostáva nič iné, iba tomuto dobrosrdečnému človekovi, priateľovi a súdruhovi Karolovi Delimu vyjadriť jedno veľké, úprimné a súdružské ĎAKUJEME !
.