1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Komunisti Vietnamu vedú krajinu k socializmu

2016-02-01 Pavol Suško
.
xxxxxVo Vietnamskom Hanoji s nedávno uskutočnil 12.zjazd Komunistickej strany Vietnamu. Toto najvyššie fórum vládnucej strany v krajine vyvolalo samozrejme pozornosť veľkého počtu domácich i zahraničných médii. Sledovalo ho 650 vietnamských a viac ako sto zahraničných redaktorov médii.
yyyyySamozrejme aj mnoho občanov 90 miliónovej krajiny očakávalo výsledky zjazdu. Krajina funguje, tak ako aj celá planéta, v zložitých podmienkach. Ekonomika a ľudia pociťujú údery svetovej krízy. Konflikty v juhočínskom mori hrozia vojnou a ohrozujú územnú a štátnu celistvosť. Globálna informatizácia a iné kanály informačného vplyvu podkopávajú tradičné postoje.
yyyyyOčakávalo sa, že zjazd prinesie odpovede aj na iné aktuálne otázky života spoločnosti, ktoré za posledných 30 rokov stoja pred krajinou a jej občanmi. Ako zladiť trhovú ekonomiku s cieľom výstavby socializmu? Akými cestami zlepšiť život ľudu? Je možné zabezpečiť dodržiavanie demokratických princípov pri systéme vlády jednej strany? Ako sa integrovať do svetového spoločenstva a nespôsobiť ujmu štátnej nezávislosti?
yyyyyZjazd mal čiste pracovný charakter. Neboli prijímané žiadne veľké teoretické dokumenty. Program strany a Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja Vietnamskej socialistickej republiky do roku 2020 bola prijatá na zjazde pred piatimi rokmi. Správa generálneho tajomníka ÚV KSV Nguyen Fu Čong nemala charakter politickej správy. Obsahovala charakteristiku tendencii ostatných rokov a úlohy na najbližšiu perspektívu. Návrh dokumentu bol predložený verejnosti už niekoľko mesiacov do zjazdu a sú v ňom mnohé odpovede na otázky súčasného vietnamského života.
yyyyyZjazd potvrdil vernosť Komunistickej strany Vietnamu socialistickému smerovaniu a politike obnovy. Trhová ekonomika zabezpečuje na určitej etape smerovanie k socializmu, tvrdia stranícki ideológovia, a rozvíja sa v rámci právneho socialistického štátu pod vedením komunistickej strany. Konkrétnejšie bol cieľ ekonomického rozvoja sformulovaný už predtým a 12. zjazd ho len potvrdil. K roku 2020 je potrebné premeniť Vietnam na industriálne rozvinutý štát.
yyyyyZjazd schválil aj kontrolné ukazovatele novej päťročnice sociálno-ekonomického rozvoja. Hrubý domáci produkt by mal dosiahnuť 3200-3500 dolárov na obyvateľa, každoročný prírastok HDP by mal byť 6,5 – 7,5 percent.
yyyyyJednoznačne bola nastolená úloha upevnenia obranyschopnosti krajiny, pôsobenie proti pokusom o narušenie z vonku.
yyyyyV sfére spoločenského vedomia bude pozornosť venovaná zvýšeniu národného povedomia, rozvoja tradícii vlastenectva Vietnamcov.
yyyyyPolitický systém sa bude zdokonaľovať, bude sa rozvíjať demokracia, avšak v podmienkach vlády jednej strany.
yyyyyTáto etapa vyžaduje, aby rozvoj krajiny bol komplexný a všestranný, vo všetkých oblastiach života – v politike, ekonomike, kultúre, obrane, diplomacií a inde, konštatuje zjazd.
yyyyyNovo zvolený Ústredný výbor KSV má 180 členov a 20 kandidátov. Generálnym tajomníkom strany bol opäť zvolený Nguyen Fu Čong. Prezident Vietnamu, premier a predseda Národného zhromaždenia odišli na zaslúžený odpočinok. V najbližších mesiacoch bude obnovené štátne vedenie Vietnamu.
.