1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nech žije víťazstvo ľudu nad fašizmom!

2016-05-9 Vyhlásenie IKROS - preložil Jalal Sulejman, podpredseda KSS
.
xxxxxVeľká vlastenecká vojna sovietskeho ľudu proti nacistickému Nemecku, ktoré bol o v tej dobe považované za neporaziteľné , a jeho spojenci v Európe skončili porazení a bezpodmienečnou kapituláciou fašizmu. 9. máj je deň, ktorý je symbolom konca 2. svetovej vojny v Európe.
Červená armáda, tým, že vztýčila červenú vlajku s kosákom a kladivom nad Reichstagom, dokončila veľké víťazstvo ľudí nad fašizmom.
Fašizmus bol vytvorený a podporovaný samotným kapitalistickým systémom ako reakčný spôsob riadenia buržoáznej triedy na ochranu kapitalistického vykorisťovania.
Hlavným faktorom bojových schopnosti a odolnosti Sovietskeho zväzu bol jeho socialistický charakter, plánované hospodárstvo a skutočnosť, že ľudia držal moc vo svojich rukách. Ozbrojené národnooslobodzovacie hnutia sa objavili po boku ZSSR v mnohých európskych krajinách a bojovali pod vedením komunistických a robotníckych strán. Komunistické a robotnícke strany samy zaplatili vysokú cenu za porážku fašizmu.
.
Komunistická iniciatíva dôsledne odsudzuje snahy Európskej únie o vymazanie víťazstva národov nad fašizmom a to tým, že vyhlásila 9. máj na "Deň Európy" v snahe vymazať toto víťazstvo nad fašizmom z historickej pamäti národov.
Snahy EÚ a vlád jej členov sú zamerané na prirovnávanie komunistickej ideológie s nacistickou ideológiou a prirovnávanie ZSSR k nacistickému Nemeckou, čo je narušenie historickej pravdy. Zriadenie múzea Európskej únie o európskej histórii si kladie za cieľ šíriť antikomunizmus a najmä vymyť mozgy mladým.
Odsudzujeme politiku EÚ, ktorá v skutočnosti podporuje antikomunizmus, prenasledovanie a zákaz činnosti komunistických strán, ako je tomu napríklad na Ukrajine, v Poľsku, Pobaltí atď.
Odsudzujeme snahy buržoáznej triedy EÚ postaviť mimo zákon komunistické symboly a vytvárať nové prekážky pred šírením komunistických myšlienok. Protestujeme proti provokatívnemu teatrálnemu uctievaniu nacistických zločincov a kolaborantov, ktoré je organizované dnes politickými nástupcami v krajinách, ktoré sú členskými štátmi EÚ.
.
Nech žije víťazstvo ľudu nad fašizmom!
Historická pravda nemôže byť skreslená či vymazaná!
.
.