1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vojtěch Filip znovu zvolený do čela KSČM

2016-05-16 Redakcia - Administrátor
.
xxxxxV dňoch 14. a 15. mája 2016 sa v Prahe konal riadny zjazd Komunistickej strany Čiech a Moravy. Zjazd zhodnotil plnenie záverov predchádzajúceho zjazdu strany a vytýčil smerovanie činnosti strany do ďalšieho obdobia.
yyyyyK hlavným programovým dokumentom ktoré zjazd prijal a schválil patrí: „Strategické smerovanie a hlavné úlohy strany po IX. zjazde KSČM, „Deväť priorít IX. zjazdu Komunistickej strany Čiech a Moravy“, „Informácia o analýze obdobia pred rokom 1989“ a „Návrh na skvalitnenie riadenia organizačnej štruktúry a úpravy Stanov KSČM“.
yyyyyPrijaté programové zámery bude organizovať i novo zvolené vedenie strany. Na funkciu predsedu ÚV KSČM bol znovu zvolený Vojtěch Filip, voľbou z dvoch kandidátov na predsedu. Do funkcie 1.podpredsedu ÚV KSČM bol zjazdom zvolený Peter Šimunek. Ďalšími podpredsedami ÚV boli zvolení Jiří Dolejš /pre odborné zázemie/ a Jozef Skála /pre ideologickú prácu/.
yyyyyNa zjazde sa zúčastnili aj zástupcovia niektorých komunistických a robotníckych strán zo zahraničia, alebo zástupcovia veľvyslanectiev v ČR. Za KSS sa na zjazde zúčastnil podpredseda strany Pavol Suško. Pre českých komunistov mal tento zjazd okrem pracovného aj symbolický charakter. Konal sa v dňoch, v ktorých sa pred 95.rokmi uskutočnil v Prahe ustanovujúci zjazd KSČ. V tomto zmysle bola vyjadrená aj spolupatričnosť a hodnota spoločného historického kroku a vývoja komunistického hnutia v Čechách a na Slovensku aj v pozdrave KSČM od slovenských komunistov.
.