1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Žobračenky pre pätinu Slovákov

2011-07-12 admin
BRATISLAVA. Miera evidovanej nezamestnanosti v máji 2011 bola 12,84 percenta. Ako informovalo Ústredie  práce, sociálnych vecí a rodiny, medziročne sa miera evidovanej nezamestnanosti  minulý mesiac zvýšila o 0,6 %.
Počet uchádzačov o zamestnanie schopných ihneď nastúpiť do práce dosiahol v  máji 342 410 osôb. Medziročne vzrástol o 13  591 osôb.
Celkovo bolo v máji bez práce 380 016 osôb, čo predstavuje medziročne nárast o 4 855 osôb. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie  dosiahla 14,25 percenta. Medziročne vzrástla o 0,29 percentuálneho bodu.
Najvyššie percento nepracujúcich má Banskobystrický kraj, konkrétne 19,02  percenta. Nasleduje Prešovský (18,31 percenta), Košický (17,94 percenta), Nitriansky  (12,16 percenta), Žilinský (11,16 percenta), Trenčiansky (9,24 percenta) a Trnavský kraj (8,17 percenta). Tradične najmenej nepracujúcich, 4,95 percenta, bolo v  Bratislavskom kraji.
Aktualizácia za jún 2011:
Miera evidovanej nezamestnanosti sa v júni medzimesačne zvýšila 0,14  percentuálneho bodu na 12,98 %, informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a  rodiny (ÚPSVaR). Medziročne sa miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac  zvýšila o 0,64 percentuálneho bodu.

Počet uchádzačov o zamestnanie schopných ihneď nastúpiť do práce dosiahol v  júni 346 308 osôb. Medzimesačne tak vzrástol o 3 898 a medziročne sa zvýšil o 14  653 osôb.

Celkovo bolo minulý mesiac bez práce 382 984 osôb, čo predstavuje  medzimesačný nárast o 2 968 osôb a medziročne ide o nárast o 6 215 osôb. Miera  nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla  14,36 %. V porovnaní s májom tohto roka sa tak zvýšila o 0,11 percentuálneho  bodu a medziročne vzrástla o 0,34 percentuálneho bodu.

Informácie, ktoré prinášame, potvrdzujú stúpajúci medziročný trend nezamestnanosti na Slovensku. V ďalšom vývoji nezamestnanosti neočakávame  stabilizáciu, ale postupný mierny nárast, ktorý by mohol oscilovať ku koncu roka 2011 okolo 15,00  percenta, ak nedôjde k ďalšiemu dramatickému vývoju ekonomiky Eurozóny, prípadne bankrotom ekonomík jej niektorých členských krajín.
Z uvedenej aktuálnej štatistiky vyplýva, že takmer pätina práceschopného obyvateľstva SR žije na úrovni ekonomickej biedy bez prostriedkov a perspektívy dôstojnej práce a mzdy. Spolu s rodinami a na živiteľoch ekonomicky závislými osobami je to takmer tretina obyvateľstva Slovenska. Napriek týmto alarmujúcim údajom, za ktorými sa skrýva bieda a neudržateľné ekonomické podmienky takmer tretiny obyvateľov Slovenska nás súčasná buržoázna pravicová politická a ekonomická "elita" presviedča o úspešnosti ekonomických reforiem, o stabilizácii ekonomiky Slovenska a o úžasných perspektívach, ktoré nás čakajú. Môžeme im veriť ?  Do kedy ?