1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Komunisti majú recept ako odstraňovať nezamestnanosť

2013-03-28 Jozef Hrdlička, predseda KSS
.
Situácia na Slovensku je nesmierne vážna. Permanentne dochádza k zhoršovaniu životnej úrovne občanov. Alarmujúce sú štatistiky dokazujúce nárast nezamestnanosti na Slovensku ktorá sa približuje k 15%. Takmer 400 tisíc nezamestnaných nás začleňuje medzi krajiny v Európskej únií s najvyššou mierou nezamestnanosti. Hrozivý je v tejto súvislosti fakt, že z celého počtu ľudí bez práce je 20% mladých do tridsať rokov. Následkom aj tejto skutočnosti je, že každé piate dieťa žije v núdzi. Po prvý krát za sto rokov budú nové generácie žiť horšie ako žili ich rodičia. Ceny tovarov a služieb sú ako v západnej Európe, ale mzdy sú len pätinové.
.
Treba otvorene priznať, že situácia je ďalej neúnosná a bezperspektívna. Totalita súkromného vlastníctva a voľný trh zlyhávajú. Ani jedna vláda Slovenskej republiky za ostatných dvadsať rokov nedokázala túto situáciu riešiť ba naopak nezamestnanosť pri malom kolísaní neustále rastie a životná úroveň našich spoluobčanov sa postupne znižuje. Žiaľ ani vláda sociálnej demokracie nevie ako s týchto problémov von. Treba pripomenúť, že aktuálna takmer 15% úroveň nezamestnanosti bola na Slovensku naposledy za druhej vlády Mikuláša Dzurindu, ktorá sa okrem iného „preslávila“ tzv. Kaníkovými reformami v sociálnej oblasti.
.
Vláda Róberta Fica podobne ako všetky vlády pred ním hovorí o nezamestnanosti ako o vážnom probléme a uisťuje občanov o hľadaní riešení. Minister práce Richter napríklad špekuluje o akýchsi agentúrach na zamestnávanie nezamestnaných. Vláda hovorí o nevyhnutnosti lákania nových zahraničných investorov na Slovensko. Mimo tohto prijala nové právne úpravy ktorými upravila zamestnávanie na dohodu čoho výsledkom je tiež prepúšťanie z práce. Špekuluje sa nad poslaním Úradov práce ktoré len mizivému percentu uchádzačov o nové zamestnanie prácu ponúkli. Nezamestnaní, evidovaní na úradoch práce sú navyše byrokraticky šikanovaní s neustále sa meniacimi povinnosťami hlásiť sa v pravidelných intervaloch a zúčastňovať sa na rôznych nezmyselných školeniach a prednáškach. Akoby platilo, že keď sa naučia vzorovo, podľa predlohy písať svoj životopis, motivačný list pre zamestnávateľa či žiadosť o prijatia do zamestnania budú zamestnaní.
.
Už skúsenosť mnohých rokov ako aj súčasná vládna metodika riešenia problémov nám dáva jednu veľkú istotu a to, že takýmto spôsobom sa ešte dlho, dlho nič nezmení. Prečo? Pretože nezamestnanosť, chudobu a ostatné vážne problémy spoločnosti ani vláda sociálnej demokracie nie je ochotná riešiť zmenou neúspešného systému. Obmedzuje sa len na predstieranie riešení kozmetickými úpravami.
.
Faktom po roku 1989 je, že Slovensko po privatizácií nemá vlastnú výrobu ani export. Vláda nemá rozhodujúcu, teda ekonomickú moc, lebo je v rukách asi dvesto veľkých súkromných spoločností. Jednoducho povedané vláda nemá pri súčasnej ekonomickej štruktúre reálna páky a mechanizmy na to aby reálne odstraňovala nezamestnanosť a budovala sociálne spravodlivú spoločnosť. Všetko neúprosne diktuje kapitál.
.
Riešením môže byť len zvýšenie podielu štátnych podnikov a štátneho podnikania v ekonomike Slovenska, tým získanie zdrojov na postupnú likvidáciu nezamestnanosti, zabezpečenie vyšších dôchodkov, bezplatného zdravotníctva, školstva a dôstojného sociálneho zabezpečenia.
.
Treba si konečne uvedomiť, že dane a odvody nestačia na dobrú životnú úroveň spoločnosti. Naša krajina má možnosť využívať biotechnológiu na výrobu potravín, liekov, a na ochranu prírody. Slovensko má šancu zapojiť sa do výroby obnoviteľných zdrojov energie, spracovávať domáce suroviny s vysokou pridanou hodnotou , využívať vlastné „mozgy“ na vlastný výskum a vývoj a neobmedzovať sa len na montovanie cudzích áut. Štátne podniky môžu znižovať nezamestnanosť a spravodlivo odmeňovať zamestnancov, lebo sa neženú za maximálnymi ziskami za cenu vykorisťovania, ale im stačí rentabilnosť. Navyše ďalšou ich prednosťou v porovnaní s veľkými nadnárodnými a privátnymi podnikmi je, že zisky neodtekajú do zahraničia, ale prispievajú na životnú úroveň spoločnosti.
.
Nevyhnutná je taktiež obnova poľnohospodárskej činnosti na Slovensku, ktorá dokáže zabezpečiť značný počet pracovných miest pre obyvateľov a zároveň bude zárukou rozvoja vidieka.
.
Inak povedané, demokratizácia ekonomického systému ktorú ponúka len a len komunistický program je východiskom s totálnej krízy ktorú zažívame. Znamená to teda, že je nevyhnutné popri privátnom sektore ekonomiky začať budovať štátne i družstevné podniky. Štát si tak zabezpečí značné finančné prostriedky na rozvoj celej spoločnosti a vláda krajiny bude skutočne vládnuť. Vláda sociálnej demokracie nejde touto cestou a preto jej sľuby dané občanom sú odsúdené na to, že zostanú len v rovine nenaplnených očakávaní.
.
Nezamestnanosť, chudoba a sociálna odkázanosť sa na Slovensku zrejme udomácnili ešte na dlho. Len a len naše vyspelé občianske vedomie môže veci zmeniť.
.