1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou?

2015-05-12 Oľga Fábryová
.
xxxxxPán Šebej by sa mal vrátiť do školy a učiť sa dejepis. Prečo? Nuž najmä preto, lebo po svojom interpretuje historické udalosti.
yyyyyUvediem príklad. Rád – najmä v súčasnosti a to dokonca aj pri príležitosti osláv 70. výročia oslobodenia a skončenia Druhej svetovej vojny – na adresu Ruska vyťahuje pakt o neútočení medzi ZSSR a hitlerovským Nemeckom. Lenže akosi pozabúda na jednotlivú postupnosť udalostí a aj na to, aká bola v tom čase aktuálna situácia.
yyyyyTak si to len niekoľkými faktami pripomeňme – aj pánu Šebejovi.
.
xxxxxV septembri roku 1938 napriek rozhodnému protestu ZSSR sa uskutočnila mníchovská konferencia o československej otázke a to za účasti predstaviteľov Nemecka, Talianska, Veľkej Británie a Francúzska. Československá vláda na rokovania nebola pozvaná (všimnime si, že ani ZSSR). Hitler, Mussolini, Chamberalin a Daladier sa uzniesli na odtrhnutí československého pohraničia a jeho pripojenia k ríši. V noci na 30.9. mníchovská dohoda bola podpísaná a československá vláda ju prijala. Ďalšia zaujímavosť – v júny 1939 Nemecko uzavrelo s Lotyšskom a Estónskom pakt o neútočení. O mesiac neskôr sovietska vláda ZSSR navrhla Veľkej Británii a Francúzsku jednania vojenských misií o uzatvorení paktu o vzájomnej pomoci. Jednania však stroskotali na neochote Poľska a Rumunska povoliť prechod Sovietskej armády v prípade agresie. Po márnej snahe dosiahnuť s týmito štátmi dohodu sovietska vláda prijala nemecký návrh a v Moskve podpísala sovietsko-nemeckú zmluvu o neútočení. ZSSR sa tak pokúsil aspoň dočasne zbaviť nebezpečenstva, ktoré krajine jasne hrozilo zo strany Nemecka.
.
xxxxxPodobná argumentácia je charakteristická pre „historikov“ alebo politológov, ktorí sa pokúšajú zodpovednosť za rozpútanie Druhej svetovej vojny rozšíriť aj na Sovietsky zväz. Vari podpis Molotova na zmluve o neútočení nesie na ďalších hrozných udalostiach väčšiu zodpovednosť ako napríklad alibistický postoj Veľkej Británie a Francúzska voči rozpínavosti hitlerovkého Nemecka a podpisy Chamberlaina či Daladiera na „Mníchovskej dohode“?
.
yyyyyTak to bolo pán Šebej a vaša neustála argumentácia o akejsi možnej „spoluúčasti či spolupráci“ s nemeckom je len politický bluf podľa hesla: Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou“.
.